Home , ATİK , ATİK’ten Direnişteki Esenyurt Belediyesi Çalışanlarına Destek Kampanyası

ATİK’ten Direnişteki Esenyurt Belediyesi Çalışanlarına Destek Kampanyası

AVRUPA | 07 – 01 – 2010 | ATİK Konseyi uzun zamandır direnişlerini sürdüren Esenyurt belediyesi çalışanlarını desteklemek amacıyla bir kampanya başlattı. Bu kampanyanın amacı, direnişteki işçilerin desteklemek, direnişin sahiplenilmesi için Avrupa’da kamuoyu oluşturma ve Esenyurt belediyesinin işçilerin örgütlenmesine karşı gösterdiği düşmanca tutumu kınamak olduğu açıklandı.

ATİK, aşağıdaki açıklamayı yaparak tüm emek örgütlerini, ilerici kurum ve partileri, demokratik kitle örgütlerini bu kampanyaya katılmaya çağırıyor.

İstanbul Esenyurt belediyesi çalışanları sendikaya üye oldukları ve örgütlendikleri için 3 Ağustos 2009 tarihinden itibaren kademeli olarak işten atıldılar. İşten atılan 16 belediye çalışanı, Belediye-İş Sendikası 2 nolu şubesi önderliğinde bu yaptırımlara boyun eğmeyerek direnişe geçtiler.

İşçi arkadaşlar, işten çıkartıldıktan günümüze kadar bu direnişlerini tüm zorluklarla sürdürmektedirler. Direnişlerini belediyenin kapısı önünde sürdüren işçilere, belediye başkanı tarafından baskı uygulanmakta, sürekli hareket ve küfürler edilmektedir. Direnişçiler sürekli tehdit altında, direnişlerini sürdürmek zorundadırlar.

Direnen işçi arkadaşlarımızın, direnişlerini sürdürmesi ve haklarını elde edilmesi için uluslar arası dayanışmanın önemi büyüktür. 2010’da kültürlerin baş kenti olma iddiasında olan İstanbul’da Esenyurt belediyesinin bu tutumunu teşhir ederek, protesto mektupları göndererek işçilerin bu direnişini destekleyelim. Ayrıca direnişteki işçilere destek mesajları göndererek, onların direnişini sahiplenelim.

Ekte Belediye-İş Sendikası 2 nolu şube başkanı Hasan Gülüm’ün uluslar arası kamuoyunun oluşması için direnişin gelişimine ilişkin gönderdiği mektubu sizlere iletiyoruz. Mektupta dayanışma masajlarınız ve sendika ile ilişki kurabileceğimiz adresler söz konusudur. Ayrıca protesto etmeniz için gerekli adresler de söz konusudur.

Sizleri direnen Esenyurt belediyesi işçilerinin direnişini desteklemeye çağırıyoruz!

ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu) Adına

Süleyman Gürcan

ATİK Sekreteri

***********************

Merhaba dostlar,

Demokratik kitle örgüt temsilcileri,

İşçilerin haklarını arayan sendikalarımız,

Çağrımızdır.

Sendikamız Belediye-İş sendikası İstanbul 2 Nolu Şubesi örgütlenme alanı içinde bulunan Esenyurt Belediyesinde sendikal faaliyet sürdürürken ve sendikasız işçileri örgütleme çalışması yürütürken, 18 Ağustos’ta 3 işçinin işten atılmasıyla başlayan direnişimiz süresince bugüne kadar 16 işçi, sendikalı oldukları için, sendikadan istifa etmedikleri için işten atıldı. O günden itibaren işten çıkartılan işçiler Esenyurt Belediyesi önünde işe gelir gibi saat 08.00’da gelip saat 18.00’a kadar Belediyenin önünde durmaktalar. Bazen oturarak bazen ayakta kalarak direniş günlerini geçirmekteler. Zaman zaman günlük ziyaretlerin yapıldığı direnişimiz bu bölgede ilk defa yaşanmasından kaynaklı aynı zamanda da bölgenin direniş merkezini de oluşturmaktadır.

Esenyurt belediyesinde 22.06.2009 günü başlayan sendikal faaliyet sürecimizde sendikayı tanımama, sendikalı olmak isteyen işçiyi işten atarak örgütlenmeyi durdurmak istemektedir.

Bunun olmayacağını görünce önce Belediye Başkan Yardımcısı Emin Batmazoğlu sonra bizzat Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu işçilere küfür ve hakaret ederek saldırmıştır. Bununla ilgili hukuki bir süreç başladı.

Bizler sendika olarak bu sürecin başlamasından buyana her hafta Çarşamba günü saat 12.00’da belediye önüne yürüyerek basın açıklaması yapmaktayız. Bunun dışında da Esenyurt’taki eylemi kamuoyuna taşımak için genel eylemliklere katılıyor ve direnişin yürümesi için kamuoyu desteğini almaya çalışıyoruz.

Esenyurt belediye başkanının yaptığı bu hukuksuzluğa karşı herkesin belediyeyi faks, telefon, vb. araçlarla uyarmaları, demokratik tepkilerini göstermeleri bize katkı sunacaktır. Bir çağrımızda aynı iş kolumuzda bulunan sendikalarımızadır. Bu direniş yalnızca Belediye-İş 2 Nolu Şubenin direnişi ve mücadelesi değildir. Yaşadığımız süreçte bütün patronların işçilere karşı aldığı tavırdır. İşsizlikle başlayan bu süreci durdurmak herkesin katkısıyla mümkündür. Çünkü sıra hepimizdedir.

Direnişimizin uzun süreli yürütülebilmesi için kamuoyu ayağı ile birlikte maddi dayanışma yanını da örmeye çalışıyoruz. Sendika olarak şimdilik bu işçilerimizin öğle yemeklerini ve geliş gidişlerini karşılamaya çalışıyoruz. Yaptığımız etkinliklerden elde ettiğimiz gelirlerle bunları karşılamaya çalışıyoruz.

Bu direnişle ilk defa Esenyurtta bulunan tüm demokratiktik kitle örgütleri bu direnişle birlikte ortak hareketi sağlanmaya çalışılmaktadır. İşçilerimizin bulunduğu yer acık bir alan herhangi bir korumaları da yoktur. Esenyurt belediyesi işçilerin toplamı 234 kişidir. Bizim örgütlü üyemiz 38 kişidir.

Direnişin başladığı günden bugüne kadar direnişte öne çıkardığımız taleplerimiz aşağıdadır:

1-Esenyurt belediye başkan ve yönetiminin sendikal düşmanlığa son vermesini, sendikal örgütlenmenin anayasal hak olduğunu, belediye başkanının da buna saygı göstermesini istiyoruz,

2-Haksız işten çıkarılan işçilerimizin işe alınmasını istiyoruz.

3-İşçilerin örgütlü kurumu olan sendikayı tanımasını istiyoruz.

Taleplerimizin kabul edilmesi ve direnişin başarıyla sonuçlanması için uluslar arası kamu oyunun önemi büyüktür. Bundan dolayı, sizlerden direnişimizi desteklemenizi, dayanışma içinde olmanızı  talep ediyoruz.

Belediye-İş 2 No’lu Şube Yönetimi adına

HASAN GÜLÜM

Şube başkanı

İLETİŞİM ADRESLERİ:

BELEDİYE-İŞ 2 NO’LU ŞUBE

Hocaüveyiz Mahallesi Akdeniz Caddesi No: 90/1

FATİH-İSTANBUL

TEL- FAX: 02125250824

GSM HASAN GÜLÜM: 0532 527 56 78

İNGİLİZCE İLETİŞİM İÇİN:

EMRE EREN KORKMAZ erensidar83@hotmail.com

PROTESTO MEKTUPLARİ İÇİN:

ESENYURT BELEDİYESİ

TEL: 02126220333 FAX:02126220399