Anasayfa , Avrupa , ATİK’ten 19 Aralık Katliamına İlişkin Bildiri

ATİK’ten 19 Aralık Katliamına İlişkin Bildiri

ATİK |18.12.2017| ATİK’ten 19 Aralık Katliamına ilişkin bildiri:

”19 Aralık Katliamını Unutmadık, Unutturmayacağız!

Türk devletinin bir çok konuda olduğu gibi, hapishanelere yönelik şiddet ve saldırıya dayalı politikasındaki geleneğini devamlı kılarak, politik tutsakları teslim almaya ve sindirmeye çalışmaktadır. Tarihi boyunca defalarca cezaevlerindeki politik tutsaklara saldırmış, katliamlar yapmıştır. 1996 süresiz açlık grevi ve ölüm orucu direnişinde 12 devrimci tutsağın şehit düşmesinden sonra, Amed ve Ulucanlar zindanında kısa aralıklarla yapılan katliamlarda, toplam 20 devrimci tutsağın şehit düşmesi bunlardan bazılarıdır.

Tarihin defalarca tanık olduğu direnişlerde bu kez verilen bedel daha ağır oldu!

Bir yandan farklı Hapishanelerde yeni katliamlar gerçekleştirip, devrimci tutsakları teslim almaya çalışırken, öte yandan F tipi Hapishanelerine geçiş yapmak için her türlü yönteme baş vurdu.

Faşist Devletin ne direnişe yönelik oyalama taktikleri, ne de katliam tehditleri devrimci tutsakların direnişi sonlandırmasına yetmedi. Tutsakların 1999 yılında F tipine karşı başlatmış oldukları açlık grevinin ölüm orucuna dönüştürülmesi üzerine yapılan “Hayata Dönüş Operasyonu” sonucu 19 Aralık 2000 tarihinde 28 devrimci tutsak şehit düşerken, yüzlercesi de yaralandı. F tiplerine zorla geçişten sonra da Ölüm Orucu direnişi devam etmiş ve toplam 128 devrimci tutsak bu direnişte hayatını kaybetmiştir. OHAL ile birlikte saldırılar çok farklı bir boyut almış durumdadır!

Tutuklama terörün her gecen gün artığı bu dönemde, 15 Temmuz sözde darbe girişiminden sonra tutsakların elde etmiş oldukları haklar bir bir gasp edilmektedir. Elazığ, Tarsus, Şakran ve diğer bir çok Hapishanelerdeki uygulamalar, 12 Eylül döneminde yapılan saldırılardan farklı değildir. Hapishanelerde 230 binlere varan tutsakların aile görüşleri engellenmekte, mektupları ve kitapları verilmemekte, avukatlar ile görüşme hakları elinden alınmaya çalışılmaktadır. PKK lideri Abdullah Öcalan başta olmak üzere, bir
çok tutsağa yılları bulan tecrit uygulanmakta, ailelerin ve avukatların tutsaklardan haber almasına engel olunmaktandır.

AKP iktidarın en ufak toplumsal muhalefeti daha fazla şiddetle bastırmaya çalıştığı bu günlerde, 12 Eylül Faşist Cunta döneminde uygulanmak istenen “Tek Tip Elbise” uygulanmasını yeniden gündeme getirerek, tekleştirme anlayışını hapishanelerde de hayata geçirmeye çalışmaktadır. Bu yeni saldırı her şeyden önce tutsakları teslim alma ve onları onursuzlaştırmaya yönelik bir çabadır.

Onur ile onursuzluk arasında çizginin en çok inceldiği dönemlerde bile, bu uygulamayı ret eden tutsaklar, bu kez de direnişi seçerek,  Tek Tip Elbise saldırısını boşa çıkaracaklarını deklere ettiler. Faşist Devletin teslim alma ve diz çöktürme politikaları Hapishanelerde de
hayat hakkı bulamayacaktır. Devletin gelenekselleşmiş faşist  saldırılarını boşa çıkarmak, devrimci tutsaklarla dayanışma içerisinde olmak bu gün her zamankinden daha önemlidir. Bu anlamda tüm devrimci demokrat ve yurtseverler kurumların birlikte hareket etmesi bir zorunluluktur.

19 Aralık katliamının 17.yıl dönümünde ölümsüzleşen 128’leri saygıyla anarken, katliamı da bir kez daha lanetliyoruz.

Devrim Şehitleri Ölümsüzdür!
Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!
Tek Tip Elbiseye Hayır!

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu”

ATİK- 19 Aralık Katliamı Açıklaması