Home , Avrupa , ATİK Türkiye Seçimlerine İlişkin Açıklama Yaptı

ATİK Türkiye Seçimlerine İlişkin Açıklama Yaptı

HABER MERKEZİ|06.04.2023|Avrupalı Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK), 14 Mayıs günü Türkiye’de gerçekleştirilecek seçimlere dair bir açıklama yayınlayarak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiç bir burjuva adaya oy vermeyeceğini açıkladı. Bununla birlikte parlemanto seçimlerinde ise Emek ve Özgürlük İttifakı’nı destekleme nedenlerini açıkladı. Açıklama şu şekilde;

 

„Seçimlerde Biriken Öfkemizi Örgütlü Mücadeleye Dönüştürelim!

 

Türkiye’de milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri 14 Mayıs günü, faşist AKP-MHP ittifakının yarattığı yıkımların gölgesinde gerçekleştirilecek. Hâkim sınıfların giderek daha teşhir olduğu bir döneme denk gelmesi, seçim aritmetiklerini önemli hale getirmiştir. Halkın sabrı ve öfkesi son raddeye gelmiş, yönetme yöntemi; baskı, cebir ve süreğen faşizm olan kanlı ittifak, emperyalistlerin uşaklığını yapmaya devam etmiştir. Ülke sınırları içinde en küçük demokratik talepleri bile zorbalıkla bastıran bu anlayış, çeşitli sebeplerle yurtdışında yaşamak zorunda bırakılan göçmen işçi, emekçileri de hedefe koymuştur.

 

Paris’te 9 Ocak 2013 tarihinde katledilen Sakine Cansız ve yoldaşlarının ölümünün üzerinden on yıl geçmişken bu defa yine Paris’te Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezine yapılan saldırıda üç yurtsever katledilmişti. Artık daha açıktan dile getirilen ve bilinen MİT’in Avrupa’da oluşturduğu örgütlenme bu katliamlarında baş sorumlusudur. Yaratılan ajan ağı ile birlikte, demokratik kurumlarda çalışan yüzlerce insan fişlenmiş ve Türkiye ziyaretleri sırasında gözaltına alınarak tehdit edilmiş, yurtdışına çıkış yasakları konulmuş ve hapishanelere atılmışlardır.

 

Yurtdışında bulunan demokratik kitle örgütleri, Avrupalı emperyalist devletlerle yapılan kirli pazarlıklar sonucu kriminalize edilmiş, çalışanlar taciz edilmiş, çeşitli para ve hapis cezaları ile karşılaşmışlardır. Türkiye’den gelen birçok devrimci İnterpol aracılığı ile baskı altına alınmıştır. Yurtiçinde estirilen faşist rüzgârın yönü yurtdışında yaşayan Türkiyeli ve Kürdistanlılara da çevrilmiştir. Halka zorbalık ve baskıdan başka bir şey vermeyen AKP-MHP faşist ittifakı, adına başkanlık sistemi denen süreçte, elinde tuttuğu güçle birlikte başta işçi sınıfı ve Kürt ulusu olmak üzere hemen her alanda dizginsiz bir terör uygulamıştır. Kadın, LGBTİ ve gençliğe yönelik saldırılarda bu konsepti tamamlamıştır. Çıkartılan tüm yasalar faşist devletin bekasına hizmet etmiştir. Emperyalizme olan uşaklıktan dolayı sıkıştıkları her dönemde ise yardımlarına koşan CHP-İYİ Parti faşist ittifakı olmuştur.

 

Kürt ulusunun üzerindeki baskıda her iki ittifakta aynı potada buluşmuşlardır. Dokunulmazlıkların kaldırılması, “sınır ötesi operasyonlar”, işçi sınıfının sömürülmesi ve sayısız konuda birlikte hareket etmişlerdir. Seçimlerde yapılmak istenen; teşhir olmuş kliğin yerine diğer kliği iktidara taşıyarak, biriken öfkeyi kontrol altına almak olacaktır. Bu ve sayılacak birçok sebepten dolayı, 14 Mayıs günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir burjuva adaya oy vermeyeceğimizi belirtmek istiyoruz.

 

Aynı tarihte gerçekleştirilecek parlamento seçimlerinde ise, devrimci, demokratik ve yurtsever güçlerin ve onların birleşik mücadelesini temsil eden Emek ve Özgürlük İttifakı’nı destekleyeceğiz. Ekonomiden sağlığa, ekolojiden kentleşmeye, haklar ve özgürlükler başlığından Kürt sorununa, tarımdan bütçeye, mülteci başlığından kadın ve LGBTİ+ların temel taleplerine ve dahası pek çok başlıkta günümüz koşullarında demokratik, ilerici bir programı ortaya koyan Emek ve Özgürlük İttifakın güçlendirmeliyiz.

 

Kürtlerin, Türklerin, Lazların, Çerkezlerin, Ermenilerin, Ezidilerin, Alevilerin, Kadınların, Gençlerin, LGBTİ+ların, İşçi ve Emekçilerin, Devrimci ve İlerici güçlerin kendi temsiliyetleriyle yer aldıkları Emek ve Özgürlük İttifakı, bu seçimlerde birleşik mücadelenin önemli bir mevziisidir. Bu mevziiyi Avrupa’da büyütmek, güçlendirmek ve kitlelerle buluşturmak için çaba harcayalım. Seçimler sürecinde kitlelerin açığa çıkan sinerjilerini, demokratik hak ve özgürlükler için mücadeleye dönüştürmek için örgütlenelim, örgütleyelim. Emperyalizme, faşizme, ırkçılığa ve her türden gericiliğe karşı, kitlelerin örgütlü mücadelesini büyütelim.“

PDF

ATİK-_Türkiyedeki_Seçimler_2023