Home , ATİK , ATİK tüm bileşenleri ile sürecini tartıştı

ATİK tüm bileşenleri ile sürecini tartıştı

Almanya|11.09.2017|ATİK konseyinin Friedrichshafen şehrinde örgütlediği, federasyon, YDG, Yeni Kadın ve komisyonlarının katılım sağladığı merkezi toplantı 9/10 Eylül tarihlerinde arasında gerçekleşti.

ATİGF, ATİF, İTİF, HTİF, Fransa Komitesi, Londra Tohum Kültür Derneği, YDG, Yeni Kadın MYK’ları ve konfederasyona bağlı komisyonların katılım sağladığı ilk günün ardından ikinci günki toplantı gündemleri ile devam etti.

ATİK çatısı altında faaliyet yürüten yöneticilerin önümüzdeki sürecini ve geçmiş sürecini konuştuğu toplantı, ikinci gününde HTİF, Fransa Komitesi, ATİGF ve Londra Tohum Kültür Derneğinin sunumlarının yanı sıra YDG ve Yeni Kadın sunumlarını yaptı.

Toplantı akışı içinde federasyon, federasyon olmayan ülkelerdeki bölge komiteleri ve ATIK`e direk bağlı derneklerin sunum yaptığı merkezi toplantı da YDG ve Yeni Kadın adına da sunumlar yapıldı.

YDG (Yeni Demokratik Gençlik) Başkanının MYK (Merkezi Yönetim Kurulu) adına yaptığı konuşmasında Avrupadaki faaliyetlerini nasıl ele aldıklarını, geçmiş ve önümüzdeki dönem neler yapacakları üzerinden bir sunum gerçekleştirdi. YDG`nin 5 Mayıs Münih mahkeme önü eylemi, Hamburg „Smash G20“ eylemlikleri ve son olarak ATİK`in İspanyada örgütlediği tatil kampını MYK olarak başarılı değerlendirdiklerini ve geçmiş faaliyetlerin gençlik cephesinden önümüzdeki süreçlerini olumlu etkilecek bir pratik olduğu vurgusunu yaptı. YDG`nin gençlik çalışmalarını ileriye taşıyacak bir çalışma olan YDG genç kadın çalışmasını nasıl ele alacaklarından ve ekim devriminin 100. yılı ile ilgili tüm alanların kollektif çabası ile özel sayı çıkartacaklarını açıkladı. Son olarak 18 Kasım`da YDG`nin örgütleyeceği 27. Gençlik Ve Kültür Sanat Festivali çağrısı ile konuşmasını sonlandırdı.

Yeni Kadın MYK adına sunum yapan  başkan yardımcısı ise Yeni Kadın`ın geçmiş ve önümüzdeki dönem faaliyetleri hakkında kısa bir sunum yaptı. Yeni Kadın`ın kongresinde onaylanan 2 yıllık siyasi perspektifini kavramak/kavratmak ve bilince çıkarmak için çalışmalar örgütleyeceğini ve yine belirlenen konularla sürekliliği sağlanmış iç eğitimler örgütleyeceğini dile getirdi. Yine ihtiyaç olarak hissettikleri konular belirleyerek (Kadın beyanı esastır, feminizm vs) yönetici organları ile  tartışmalar yürüttüğünü vurguladı. Son olarak önümüzdeki dönemde Yeni Kadın faaliyeti olmayan alanlarda örgütlenmeler kurmak ve LGBTİ+ mücadelesini ATİK çatısı altında daha nitelikli ve örgütlü faaliyetler yürütebilmek adına anlamlı tartışmalar yürüttüklerini söyleyerek sözlerini sonlandırdı.

ATİK Konseyinin örgütlediği toplantı ülkelerin, YDG ve Yeni Kadın sunumlarının ardından kapanış konuşması ile sonlandırıldı.