Home , Avrupa , ATİK: Termokar İşçilerin Direnişi Enternasyonal Dayanışmayla Kazanacaktır!

ATİK: Termokar İşçilerin Direnişi Enternasyonal Dayanışmayla Kazanacaktır!

HABER MERKEZİ |09.07.2022| Türkiye’de işçi ve emekçilerin örgütlenme haklarına yönelik saldırılar her gün daha da yoğunlaşarak sürmektedir. İşçilerin kendi özlük haklarını elde etmek için sürdürdükleri örgütlenme mücadelesinin doğallığında olan sendikal örgütlenme uluslararası bir haktır. Bu hakkını kullanarak, sendikalarda örgütlenen işçilerin işten atılması veya başka metotlarla cezalandırılması aynı şekilde uluslararası iş hukukunda bir suçtur ve insan hakları ihlalidir.

Türkiye’de her dönem, işletmelerdeki çalışan işçilerin ve emekçilerin örgütlenme haklarına yönelik çeşitli biçimlerde engel olunmaktadır. Buna karşı işçi ve emekçilerin kendi hakları için mücadelesi de tarihten günümüze kadar süre gelmiştir. Şu anda Türkiye’de yüzlerce işletmelerde bundan kaynaklı direnişler söz konusudur. Bu direnişlerin birçoğu da uzun süredir devam etmektedir. Aynı şekilde çoğu direnişte kazanımla sonuçlanmıştır.

Güncel olarak Manisa’da; ısıtma, soğutma ve klima sistemleri üreten Termokar şirketinde çalışan işçiler işten çıkartılarak cezalandırılmaya çalışılmaktadır. Termokar işçileri, uluslararası işçi sınıfının büyük mücadeleler sonucu kazandığı sendikalaşma hakkını kullandıkları için 4 yıldır işveren tarafından baskıyla karşı kaşıya kalmaktadırlar.

Termokar işçilerin 4 yıl önce Birleşik Metal-İş sendikasında örgütlenme mücadelesi sürekli iş veren tarafından hukuksuz ve keyfi baskıyla geriletmeye çalışılmıştır. Bu süre zarfından işveren pandemiyi de bahane ederek yaklaşık 150 işçiyi işten çıkarmıştır. Son olarak da sendikal örgütlenmeye öncülük yapan 4 işçi ihbar ve kıdem tazminat hakkı verilmeden işten atıldı. İşten atılan işçiler 30 Haziran tarihinden itibaren fabrika önünde çadır kurarak direnişe geçtirler.

Termokar ürettikleri ısıtma, soğutma ve klima sistemlerini birçok ülkeye pazarlamaktadır. Almanya, Yunanistan, Fransa, İtalya, İsveç, İngiltere, Polonya, Ukrayna, Çekya gibi ülkelerdeki birçok şirketin de aynı zamanda tedarikçisidir. Özellikle söz konusu olan ülkelerdeki sendikaların Türkiye’deki Termokar işçilerinin direnişini sahiplenmesi ve enternasyonal dayanışma sunması çok önemlidir. Bu ülkelerdeki sendikaları acilen bu görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz.

Birleşik Metal-İş sendikasında örgütlenerek mücadele eden Termokar işçileri, iş verenin tüm baskılarına karşın pes etmeyerek mücadelelerini devam ettirmektedirler. Fakat bu mücadelenin başarılı olması, aynı zamanda enternasyonal dayanışmayla mümkündür. ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu) olarak, Termokar işçilerinin direnişinin başarıyla sonuçlanması için enternasyonal dayanışmayı geliştirmeye çağırıyoruz. Termokar’da hukuksuz uygulamalara son verilip, işçilerin sendika hakkı tanınana kadar tüm sendikaları dayanışmaya çağırıyoruz. Termokar’da direnen işçi kardeşlerimizin kazanımı, tüm işçi sınıfının kazanımı olacaktır.  

Termokar İşçisi Yalnız Değildir!

Yaşasın Termokar İşçilerin Örgütlenme Mücadelesi!

Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!