Home , Avrupa , ATİK ‚ten Demokratik Kamuoyuna Açıklama
İsveç Komitesi

ATİK ‚ten Demokratik Kamuoyuna Açıklama

    ATİK

Avrupa|26.07.2017|ATİK ‚ten son süreçte Özgür Gelecek Gazetesi ve çalışanlarına yönelik yaşananlara ilişkin “Demokratik Kamuoyuna“başlıklı açıklamasını olduğu gibi yayımlıyoruz.

Demokratik Kamuoyuna

Halk Arasındaki Çelişkilerin Çözümü Şiddet Olamaz, Özgür Gelecek Çalışanlarına Yönelik Saldırılara Son Verin!

Özgür Gelecek Gazetesi’nin bürolarının işgal edilmesi ve çalışanlarına yönelik şiddet uygulanması ne yazık ki devam etmektedir. Son olarak bir bir Özgür Gelecek emekçisine pusu kurularak darp edilmesi, şiddetin dozajının da arttırıldığını göstermektedir.

Türkiye devrimci hareketin öncülerinden İbrahim Kaypakkaya’yı öne çıkartan kıstaslar, Türkiye Devrimi sorunlarında ürettiği kalıcı çözümlemelerdir. Kaypakkya’nın Komünist düşünce felsefesinin en önemli mihenk taşlarından birisi de, halk arasındaki çelişkilerin çözümüne ilişkin yöntemidir. İbrahim Kaypakkaya; düşman ile halk arasındaki çelişkinin çözümünün şiddete dayandığını açık bir şekilde ortaya koyarken, halk arasındaki çelişkilerin çözümünün kesinlikle şiddetle çözülemeyeceğinin şiddete dayalı olamayacağının altını  kalın çizgilerle çizmiştir.

ATİK 24. Kongresinde delegelerin ezici çoğunluğunun onayıyla, Özgür Gelecek bürolarının zorla işgal edilmesi ve çalışanlarına şiddet uygulanmasına ilişkin; “Tarihimiz boyunca devrimci yapılar arasındaki ayrışım ve kopmalarda tavrımız, kimden gelirse gelsin, bir tarafın bir diğer tarafa şiddet uygulamasına karşı çıkmak olmuştur. Bu olumlu gelenek, dışımızdaki diğer devrimci grup ve yapılarda da olumlu bir iz bırakmıştır. Özgür Gelecek Dergisi’nin “kendilerini bağlamadığını ve dışına çıktıklarını” savunanların, geçmişte kendilerinin de savundukları, “halk saflarında sorunların çözümü” noktasındaki doğru çizgiyi bir anda biryana bırakarak, dergi bürosunu işgal edip, çalışanlarına şiddet uygulanması kabul edilecek bir durum değildir. Gerekçeleri ne olursa olsun, halk arasındaki çelişkilerin çözüm yöntemi bellidir. Şiddet bu çözümün dışındadır ve asla kabul edilemez” denilerek tavır alınmıştır.

Fakat gelinen aşamada süreç, bırakalım şiddete son vermeyi, Özgür Gelecek emekçilerine pusu kurularak darp etmek, İzmir’de olduğu gibi zorla büroları ele geçirmeye çalışmakla devam etmektedir.

ATİK olarak; bugün Özür Gelecek şahsında yaşanan şiddet olaylarının, kesinlikle halk arasındaki çelişkilerin çözüm yöntemi olmadığını ve derhal bundan vaz geçilmesinin çağrısını yenilemek istiyoruz. Özgür Gelecek halkın sesidir ve halkın sesi olarak ta kalacaktır. Her nereden gelirse gelsin, kimse bu sesi kısamayacaktır.

ATİK – Avrupa Türkiye’li İşçiler Konfederasyonu –