Home , Avrupa , ATİK Konseyi: Birlik ve Mücadele ruhuyla ileri atılalım, görevlere sarılalım !

ATİK Konseyi: Birlik ve Mücadele ruhuyla ileri atılalım, görevlere sarılalım !

atik_logokucukVİYANA : ATİK Genel Konseyi 4. Toplantısı 14-15 Kasım tarihlerinde Avusturyanın başkenti Viyana`da gerçekleşti. Genel Konsey toplantısına Konsey bileşenlerinin tümü ve Denetim Kurulu katıldı.
Emperyalistlerin beslemesi, taşeron, radikal islamcı terör örgütü IŞiD in Paris`te saldırılar gerçekleştirerek 132 savunmasız insanı katlettiği ve onlarcasını yaraladığı haberinin yankılandığı ve yürekleri burktuğu koşullarda toplanan ATİK Genel Konseyi, toplantısına başlamadan önce, IŞiD terörünü lanetleyen ve Fransa halkına başsağlığı dileyen bir açıklama yayınladı.

Yine geçtiğimiz günlerde Faşist Türk devletinin Türkiye Kürdistanı coğrafyasında devlet terörünü ve zulmünün dozunu artırarak ,Silvan`da sokağa çıkma yasağı ilan ettiği ve Kürt ulusuna mensup sivilleri katleden faşist kıyımıcı politikaların uygulayıcısı AKP / IŞiD ortaklığına karşı, Konfederasyon olarak Kürt ulusunun haklı ve meşru direnişinin yanında olma görevi ve sorumluluğuyla sokağa çıkma ve Türk devletinin Kürt ulusu üzerindeki zulmünü Avrupa demokratik kamuoyuna teşhir etme görevi ve bilinciyle bir çok karar aldı.

Orta doğudaki emperyalist hegomonya dalaşları sonucu çıkartılan iç karışıklar ve savaşlar sebebiyle göçe zorlanan milyonlarca insanın göç yollarında yaşamlarını yitirdiği, sefalete ve açlığa mahkum edildiği süreçte, Avrupa kapılarına dayanan Mülteci halklarla dayanışma içinde olunması ve ırkçılığa karşı durularak, kitleler halinde Avrupa ya gelen göçmenlere sahip çıkılmasının dönemin önemli bir görevi ve sorumluluğu olarak adlandırıldığı toplantıda;

İki Toplantı arası sürdürülen faaliyetler ile Federasyonlar,YDG, Yeni Kadın, AHM,KSK,ENİLKOM ve UPOTUDAK faaliyetleri değerlendirildi. ATiK olarak yürütülecek çalışmaların kapsamı belirlendi ve  gelecek dönemin faaliyetleri planlandı.

Planlanan faaliyetlerden ve değerlendirmelerden bazılarını ATİK Konseyi , AHM ye bilgi olarak sundu.

4.Toplantıda alınan kararların geniş detaylarının yazılı olarak en kısa zamanda ATİK bünyesinde faaliyet sürdüren yönetici organlara gönderileceği bildirildi.

YDG Festivali: 21 Kasım 2015 Cumartesi günü Frankfurt ta düzenlenecek 25.YDG (Yeni Demokratik Gençlik) Kültür ve Sanat festivalinin son hazırlıklarının tamamlandığını belirten ATİK konseyi üyesi,YDG temsilcisi „25 yılımızda tarihsel bilinç ve kararlılığımızla,YDG olarak geleceğe yürüyoruz“ 25 yıldan beridir Avrupanın birçok alanında derneklerde kültürel ve sanatsal çalışmalar yürüten genç kuşakların, Halk kültürünü yaşatması ve geliştirmesi yönünde,anti-faşist,anti-emperyalist bir karekterde gençlik örgütü olarak, kesintisiz bir çalışma yürüttüklerini belirterek, 25.yıl festivalinin hazırlıklarının son aşamada olduğunu eksikliklerin tamamlandığını söyledi. ATİK konseyi, YDG Festivaline kitlesel katılım ve YDG `li genç yoldaşların yanında olma çağrısı yaptı.

25 Kasım Kadına şiddete yönelik protestolar: Kadına yönelik şiddetin coğrafyası yok! Kadınların, dünyanın her yerinde, evde, sokakta, yaşamın her alanında en yakını olan erkekler tarafından katledilmeleri, cinsel taciz ve tecavüze maruz kalmaları hala kanayan yara! Bu 25 Kasım’da da Meydanlara çıkılarak kadına yönelik her türlü şiddete karşı çıkma etkinliklerini  organize edecek olan Yeni Kadın etkinliklerine her türlü desteğin sunulması kararlaştırıldı.
Yeni Kadın MYK sının, 25. Kurulus Yılında (gelecek yil 2016) uluslarası Kadın Konferansı düzenlemeyi kararlastırmış olması, olumlu bir çalışma olarak değerlendirildi.

1 Kasım Seçimleri: ATİK olarak 1 Kasım seçimlerinde HDP nin desteklenmesi ve Türkiyeli göçmenlerden HDP ye oy vermelerine yönelik çağrı ve çalışmaların belli eksikleri olsada esasta alınan karara uygun başarılı bir çalışma yürütülmüştür.
7 Haziran süreci sonrasında HDP nin bazı yanlışlarına karşı uyarıcı eleştiriler yürütme tavrımızın devrimci-demokrat  dost çevrelerde kıymetli bulunduğu ve eleştirel desteğin devrimci demokrat saflarda reformizmin ve mücadeleyi salt parlementer eksene oturtan liberal sığ anlayışlara karşı önemli bir uyarıcı işlevi olduğu tespiti yapıldı.Devrimci demokratik yapıların birlikte çalışmalarında yapacakları olumlu eleştirilerin dostluğu ve dayanışmayı daha sağlam bir zemine otutacağına yönelik belirlemede „Eleştiri diriltir, Övgü Çürütür“ esprisinden hareketle, Demokratik Güçbirliklerinde ve Eylem birliklerinde ATİK olarak doğru bulmadığımız politikaları ve  yanlış yaklaşımları üslubuna uygun şekilde eleştirme görevini yerine getirmek gerektiği üzerinde hemfikir olundu.
Devletin Seçimlerde, YSK eliyle hileye başvurarak ve seçim öncesi ve sırasında korku iklimi yaratarak,katliamlarla,Suruç,Cizre,Ankara başta olmak üzere HDP ye yönelik abluka ve kuşatmaya karşın, HDP nin Seçimlerde aldığı sonuç, içinden geçilen süreçte esasta başarılı değerlendirildi. Değerlendirmenin sadece alınan oy nisbeti üzerinden değerlendirilmesinin eksik olacağı, Tüm saldırı ve kuşatmaya rağmen 5 milyon kitlenin mücadele ve direniş ekseninde saf tutmasının önemli bir kazanım olarak görülmesi gerektiği belirlendi.

Paneller: Önümüzdeki dönemde Ulm, Frankfurt, Arnehm, Paris, Zürich ve Viyana`da „ Ortadoğu da süreç ve Türkiye de Seçim sonrası durum“ üzerine değerlendirmelerin ve tartışmaların yapılacağı paneller düzenlenmesi kararlaştırıldı. Panellerde ATİK temsilcilerinin yanında konuşmacı olarak yer alacak, katkı sunacak aydın, gazeteci ve araştırmacı akademisyenler davet edilecekler.

10 Aralık İnsan Hakları Günü : Dünya insan hakları günü vesilesiyle, tüm Avrupa da dernek ve komitelerin olduğu alanlarda „Alman Devleti İnsan haklarını çiğniyor“ „ATİK li tutsaklar 8 aydır Alman Hapishanelerinde tutsak „ şeklinde dövizlerle şehir merkezlerinde basın açıklamaları yapılması kararlaştırıldı. Almanya dışındaki ülkelerde ise Alman Temsilcilikleri önünde bu belirlemleye uygun protesto ve Basın Açıklamaları yapılması kararlaştırıldı.Basın açıklaması metni bölgelere ulaştırılacak.
Roboski, Maraş ve 19 Aralık katliamları etkinlikleri: Aralık ayında tüm derneklerde güç birlikleriyle de ortaklaştırılması şeklinde Aralık ayı katliamlarını kınama ve anmalar gerçekleştirilmesini Federasyonlarımızın ve derneklerimizin planlaması benimsendi. Konuya ilişkin ATİK adına bildiri çıkarılacak.

Tutsaklarla dayanışma : 15 Nisan 2015 tarihinden beri hukuksuz biçimde politik nedenlere dayalı olarak tutuklanan ,özgürlükleri gasbedilen 10 ATİK li  yoldaşımızla ve TKP/ML` li devrimcilerle  dayanışma ve kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yaygın biçimde paneller,Mitingler,dayanışma geceleri,bilgilendirme toplantıları, yerel dayanışma platformları oluşturma biçiminde devam ettirilecek. Bu çalışmalar UPOTUDAK ile birlikte Koordineli biçimde organize edilecek. Yerel „Bündnis“ler, Demokratik Güçbirlikleri ve ilerici tüm kurum ve örgütlerin desteklerı alınarak kamuoyu faaliyetleri örgütlenecek.

Basın Yayın Konferansı: ATİK kongresinde Konseyin önüne görev olarak konulan  Mücadele Gazetesi ile Medya araçlarının içeriği ve politikalarının tartışılacağı „Basın yayın Konferansı“nın gerekli hazırlıklarının yapılarak , 2 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirilmesi karar altına alındı.Mücadele Yayın Kurulu ,  bu dönem aylık periyodlarla yayınlanan gazete için,yazı ve haberlerin yollanacağı yeni bir yazışma adresi (mucadele1976@web.de) açtığını duyurdu.

ATİK Gençlik ve Yaz Tatil Kampı: Her yıl düzenlenen ATİK Gençlik ve Yaz Tatil Kampının 24 Temmuz – 12 Ağustos 2016 Tarihleri arasında İtalya`da gerçekleştirilmesi için hazırlıklara başlanması yönünde karar alınarak, görevlendirmeler yapıldı.

5.Toplantısını 30-31 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirmeyi planlayan ATİK Konseyi 4. Toplantısı, verimli bir çalışma olarak, kollektif tartışmaların yapıldığı, eksikliklerin tartışıldığı, eleştiri ve özeleştiri mekanizmasının ilerletici şekilde ele alındığı,birlik ve mücadele ruhuyla ileri atılma kararlılığıyla sonuçlandı.

scroll to top