Anasayfa , Avrupa , ATiK Konseyi 2. Toplantısı ve Merkezi Denetim Toplantısı gerçekleştirildi

ATiK Konseyi 2. Toplantısı ve Merkezi Denetim Toplantısı gerçekleştirildi

atik_logokucuk29-30 Mayıs 2015 tarihlerinde ATiK Genel Konseyi 2. Toplantısı Konsey ve Denetim Kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Gezi direnişinin 2.yıldönümüne denk düşen toplantıda Gezi direnişinin ve Kobane zaferinin ruhuyla devrimci demokrasi mücadelesini ileriye taşımanın ve Avrupa özgülünde ATiK  aktivistlerine  ve TKP/ML li devrimcilere yönelik saldırı ve tutuklamalara karşı „Devrimci mücadele her yerde meşrudur,engellenemez“ „Devrimci tutsaklar yalnız değildir „ şiarıyla Konsey toplantısında faaliyetler tartışıldı ve önümüzdeki dönemin çalışma ve mücadele takvimi belirlendi.
Almanyada  ve Türkiyedeki işçi grevlerinin yükseldiği ve  7 Haziran seçimlerine yönelik olarak,kitlelerde önemli bir beklentinin ve duyarlılığın oluştuğu,Seçim çalışmalarında yeni kitle ilişkileriyle buluşulduğu belirtilerek, HDP ile barajların yıkılarak siyasal mücadelenin parlemento ayağında da önemli gelişmelerin olabileceği ve önümüzdeki dönemin canlı ve hızlı bir mücadele süreci olarak geçeceği ve bu duruma yönelik olarak hazırlanılması gerektiğine yönelik belirlemelerde bulunuldu.
Avrupada faaliyet yürütülen tüm alanlarda  işçi ve yerli emekçilerle buluşulması, ilerici örgütlerle ilişkilenilmesi ve saldırılara,ırkçılığa, hak gasplarına yönelik saldırı politikalarına karşı durmanın önümüzdeki dönemin en önemli çalışma olduğu belirlendi.
ATiK Konseyi 2. Toplantısında yaptığı değerlendirmede; 15  ve 18 Nisan saldırıları sonrası ATiK Konseyinin  ve Federasyon  Yönetimlerinin saldırılar karşısında devrimci irade ile karşı koyusu ve „Yılmayacağız,Susmayacağız“ parolasıyla sokağa çıkışı,demokratik kamuoyuna yönelik Frankfurt,Basel ve Viyana `da yapılan merkezi mitingler,Avrupanın önemli kentlerinde Basın açıklamaları, Almanya,İsvicre,Avusturya,Hollanda,Fransa,İngiltere,İsvec, Belcika, Yunanistan ve Türkiye`de  yapılan aktif etkinlikler, yürüyüşler,başlatılan imza kampanyası,aydınların ve ilerici dost devrimci demokrat kurumların destek ve dayanışma açıklamalarıyla,ATiK ın yanında olduklarını beyan etmeleri ile saldırılara karşı koyulmuş ve esasta başarılı bir duruş sergilenmiştir.
Konfederasyonumuz ATiK`e ve saflarımızda faaliyet yürüten devrimcilere yönelik uluslararası  gerici bir çıkar ve  işbirliğinin sonucu olarak geliştirilen operasyonların hak arama mücadelemizi ve başka bir dünya mümkün ideallerimizi bastırmaya yönelik tamamen siyasi ve  kirli bir ittifak politikasının sonucu olduğunu, bu saldırıların bizleri asla mücadelemizden ve ideallerimizden vazgeçiremeyeceklerini dostlarımızın vede düşmanlarımızın çok iyi bilmesini istiyoruz” denilen açıklamada;
ATiK kongresi sonrası çalışmaları sekteye uğratmaya ve irademizi kırmaya yönelik tüm girişimler boşa çıkarılmıştır. ATiK Genel Konseyi ve Tüm Federasyonlar, Komiteler , Komisyonlar ve YDG ile Yeni Kadın örgütlerimiz çalışmalarını aksatmadan daha ileriye taşıyacak ve tüm kitlemiz topyekün birlik olup mücadeleyi daha ileriye taşıyacak ve duruşumuzla dostlarımız

sevinecek,düşmanlarımızın sevinçleri kursaklarında kalacaktır denildi.
Geçmiş faaliyetlerini değerlendirerek, önümüzdeki dönemin faaliyetlerini belrleyen ATiK Genel Konseyinin 2. Toplantısının bir gün sonrasında, ATiK e bağlı  olarak faaliyet sürdüren, ATiF, HTiF, iTiF, ATiGF, Yönetim Kurulları üyeleri ile Fransa,Belçika, İngiltere ve Yunanistan komitelerini temsilen toplantıya iştirak edenler ve YDG ile Yeni Kadın MYK larının ve ENİLKOM,UPOTUDAK,AHM,KSK komisyonları temsilcilerininde yer aldığı 60 ı  aşkın yöneticinin katıldığı toplantıda, açılış konuşmasını gerçekleştiren ATiK Başkanı , İçinden geçilen sürecin siyasal tahlilini, ATiK`e ve devrimci örgütlere yönelik saldırının arka planını ve nedenlerini değerlendiren konuşmasında, Meşru devrimci demokratik mücadeleden geri adım atmayacaklarını ve Konseyin bu konuda kararlı bir şekilde durduğunu ve duracağını belirtti.
Merkezi Denetim toplantısında, Federasyonların,YDG ve Yeni Kadın ın temsilcileri bilgiler sundular. Yürütülen faaliyetlerin daha ileriye taşınmasına yönelik olumlu eleştiri ve önerilerinde yapıldığı toplantı başarıyla sonuçlandı.
Toplantıda ATiK e bağlı kurumlar kollektiv  öneri ve düşüncelerle gelecek dönemin yapılacak çalışmalarını  planladılar.