Anasayfa , Avrupa , ATİK Konseyi 2. Olağan Toplantısını Gerçekleştirdi

ATİK Konseyi 2. Olağan Toplantısını Gerçekleştirdi

konsey resimFRANKFURT | 30 – 08 – 2013 |  Geçtiğimiz Hafta sonu Frankfurt’ta olağan toplatısını gerçekleştiren ATİK Genel Konseyi  süreç ve yönelimi hakkında önemli kararlar aldı. AHM’ye bilgi veren Genel Konsey Başkanı Yılmaz  Güneş, toplantıyı önemli bir süreçte gerçekleştirdiklerini belirterek alınan kararların uygulanması için yoğun pratik sürece girdiklerini dile getirdi.

‘Emperyalist Saldırganlık Devam Ediyor!’

Güneş konuşmasında, ‘Emperyalistlerin Orta-Doğu politikaları kapsamında yeni savaş tamtamları çalıyor. Son olarak Suriye bilindiği gibi tehdit altında. Esat diktatörlüğünü gerekçe göstererek Suriye işgali gündemdedir. Mısırda halkın haklı isyanını dindirmek ve önüne geçmek için darbe yapıldı. Ardından katliamlarla Mısır halkı üzerinde kanlı terör uygulanmaktadır. Arap halklarının haklı tepkileri kanla boğulmaktadır, gerici diktatörler tarafından kendi siyasal emellerine alet edilmektedir. Bu durumda ATİK olarak ne diktatörleri, nede emperyalist işgali savunacağız. Halkların haklı isyanını gündeme taşıyacağız, emperyalist politikaları teşhir edeceğiz’ dedi.

Yükselen Göç Dalgası

Emperyalistlerin politikaları sonucu Avrupa’ya yeni göç dalgasının yoğunlaşarak arttığını dile getiren ATİK Başkanı, ‘Özellikle işgallerden kaynaklı yeni göç dalgaları gündeme gelmektedir. Mültecilerin geldikleri yol  kaşullarında bir kısmı  hayatlarını kaybetmektedirler, Avrupa kıtasına ulaşanlara ise günümüzde hapis hayatı dayatılmaktadır. Yeni çıkan yasalarla bu hapis ve toplama kampları yasallaştırlmaktadır. Avrupalı Emperyalistlerin insanlık dışı uygulamalarına karşı önümüzdeki süreçte daha duyarlı davranarak farklı kesimlerle bu politikalar karşı mücadele etmek gerekir’ dedi.

‘Gezi/Taksim Direnişi Tutsakları ile Dayanışma Devam Edecektir’

Gezi ve Taksim direnişine vurgu yapan Yılmaz Güneş, önemli tarihi sonuçları doğurduğunu, ATİK’inde olumlu çaba harcadığını ve  bu süreçten dersler çıkardığını dile getirdi. Önümüzdeki süreçte direnişten kaynaklı sürdürülen Cadı avına karşı ve Avrupa kamuoyunu bilgilendirme amaçlı eylemlere devam edileceğini belirten Güneş, Türkiye’de de sıcak bir Sonbahar’ın yaşanacağını ve buraya da  yansıyacağını şimdiden görmek gerektiğini vurguladı. Konuya dair YDG ve  Almanya Demokratik  Güçbirliği Platformu tarafından kampanyaların yürütüldüğünü, gücümüzü zorlayarak bu türden çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti. Konu bağlamında çeşitli alanlarda Panellerin düzenleneceğini söyledi.

‘Esas Yönelimimizden Hareketle İşçi Konferansını Örgütleyelim!’

konseytoplantisi2013Güneş toplantının esas gündemlerinden birisininde Kongre’de karar altına alınan sınıf içinde çalışma yürütmek olduğunu, bu konuda çeşitli kararların alındığını dile getirdi. Güneş devamında; ‘Emperyalist işgaller, yükselen ırkçılık, Göç olgusunun artması vs. Gibi emperyalist politikalara karşı daha nitelikli mücadele yürütmek için sınıf içinde çalışmanın daha önemli hale gelmektedir. Krizden kaynaklı oluşan hak gaspları, artan yoksulluk ve işçi kıyımları zaten gündemimizde olan bir durum. Sınıf içinde çalımalar yürütmek gelecekteki çalışmaların ana damarını oluşturacaktır. Bu konuda 5-6 Ekim’de merkezi bir toplantı yapılacaktır. Yönelimi alanlarda tartışmak için ön toplantılar karar altına alındı. Yapılacak toplantılar neticesinde 5-6 Nisan’da Avrupa İşçi Konferansı’nın ikincisini tüm ATİK camiası olarak örgütlemek gerekiyor, buna uygun Konsey içinde görevlendirmeler yapıldı’dedi.

ATİK bünyesinde bir beklentinin oluşmaması gerektiğini belirten Güneş, ‘Yönelim bağlamında çalışma yürütmek için Konsey’in herhangi bir çağrısına gerek yok. Bu konu zaten Kongre’de ve birinci toplantıda işlenmişti. Belli pratiklerde sözkonusudur. Dolayısıyla her alan toplantıları beklemeden harekete geçmelidir’ dedi.

İkinci toplantının bir diğer yanının ise Örgütsel durumu yeniden gözden geçirmek olduğunu dile getiren Güneş, yönelime uygun olarak Federasyonların, Gençlik ve Kadın çalışmasının değerlendirildiğini, özellikle Yeni Kadın tarafından ele alınan Ev içi emeğinin tanınması kampanyasının önemli bir yerde durduğunu vurguladı. Güneş,  kurumlar arasında koordinasyonu saha sağlıklı sağlamak ve toplantı enflasyonunu önlemek içinde kararlarında ısrar edeceklerini belirtti.

UPOTUDAK faaliyetleri hakkında bilgi veren Güneş, Uluslararası planda meşru mücadeleler sonucu tutsak düşenleri sahiplenme adına önemli kararların alındığını belirtti. Konuya ilişkin geniş açıklamaların yapılacağını vurguladı.

Kültür Sanat Faaliyetlerimizde bir adım

DSB çalışmaları hakkında bilgi veren Yılmaz Güneş, Eylül ayından başlamak üzere çeşitli alanlarda Kültürel etkinliklerin olduğunu belirterek, Kültür-Sanat komisyonunun çalışmasının olumlu mecrada ilerlediğini belirtti. DSB’yi kurumsallaştırma adına daha çok yol katedilmesi gerektiğini vurgulayan Güneş, ATİK üye ve aktivistlerini yapılacak Yılmaz Güney etkinliklerini en üst düzeyde sahiplenmeye çağırdı.

Festivali Sahiplenelim!

Gençlik Kültür Sanat Festivali hakkında bilgi veren Güneş, ‘YDG bu çalışmayı yürütmekte ve hazırlık aşaması devam etmektedir. 16 Kasım’da gerçekleşecek Festivalimizin konusu başta Gezi direnişi olmak üzere gençlik isyanlarını ele alacaktır. Burada bize düşen görev bu faaliyeti gerektiği gibi sahiplenmektedir. Bu sene özellikle tüm Federasyon ve Dernek Yönetim Kurulları Festivali özel gündem yapacaklardır. Gençlik gelecek ise, buna uygun bir şekilde konumlanmak gerekir. Festival sadece YDG’nin bir faaliyeti değil, ATİK’in dolayısıyla tüm kurumlarımızın bir faaliyetidir. ATİK Konseyi olarak Festivale özel önem vereceğiz ve alanları aynı şekilde duyarlı olacaklarını inanıyorum’ dedi.

24. Gençlik ve Tatil Kamp Tarihi 26 Temmuz-15 Ağustos 2014

ATİK Gençlik ve Tatil kampı hakkında görüşlerini belirten Yılmaz Güneş, ‘kişi olarakta, Konsey olarakta bu kampımızın her geçen gün daha önemli hale geldiğini belirtmek istiyorum. 23. Kampımızdan çok şey öğrendik. Bu dersler ışığında 24. Kampımıza hazırlıkları daha nitelikli hale getirmek için şimdiden adımlar atıldı. Her detayı düşünerek daha uzun vaadeli çalışmalar yürütmek gerekir. Bu sene oldukça olumlu geçen kampımız, kitle üzerinde olumlu izler bıraktı ve bunun devamı gelmelidir. dolayısıyla bir sonraki kamp tarihini 26 Temmuz-15 Ağustos 2014 olarak şimdiden belirledik, yer konusu netleştiğinde alanlara bilgi verilecektir’ dedi.