Home , Avrupa , ATİK KONFERANSI: ENDÜSTRİ 4.0 VE YAPAY ZEKA

ATİK KONFERANSI: ENDÜSTRİ 4.0 VE YAPAY ZEKA

ATİK KONFERANSI

ENDÜSTRİ 4.0 VE YAPAY ZEKA

Çağımızda büyük buluş olarak Alman araştırmacılar tarafından 2011 yılında kamuoyuna taşınan, yeni üretim tarzı, diğer adıyla 4. sanayi devrimi ve onunla bütünlüklü olarak Yapay Zeka üzerine bir çok tartışma söz konusudur. Endüstri 4.0, üretim alanında yeni bir devrim olduğu ve bununla kol ve kafa emeğine duyulan ihtiyacın daha da azalacağı ve daha seri üretimin yapılacağı iddia edilmektedir.

Kapitalist sistemin kendisini yenilemenin de adı olan Endüstri 4.0 ve Yapay Zeka’nın işçi ve emekçiler olarak gündemimizdeki yeri, üretim alanlarında ve gündelik yaşamımızda ne anlama geldiğine ilişkin bir tartışma yaratmaya hizmet etmek amacıyla, bir konferans düzenliyoruz. Konferansta konuya ilişkin araştırmaları olan; akademisyen Dr. Gaye Yılmaz, araştırmacı yazar Volkan Yaraşır, Mahir Sayın, dijitalleşme uzmanı Herbert Waloschek ve ATİK eşbaşkanı ve sendikacı arkadaşımız Süleyman Gürcan konuşmacı olarak katılacaklardır. Ayrıca; konferansımıza ev sahipliği yapan ve uzun zamandır Avusturya’da Komüntern sendikası eş başkanı olan Aykut Nadir arkadaşımız da açılış konuşması yapacaktır.

Düzenlediğimiz bu konferans aynı zamanda karşılıklı bir bilgi akışını sağlamak ve birbirimizde öğrenme hamlesidir. Güncel olarak oldukça önemli bir yerde duran bu konuyu; birlikte tartışmak, birlikte öğrenmek ve bizi bekleyen süreci birlikte örmek için sizleri düzenlediğimiz bu konferansa katılmaya, destek vermeye çağırıyoruz. Konferansımızda tartışmanın daha iyi geçmesi ve geniş katılımın sağlanması için Almanca ve Türkçe olarak iki dilde çeviri yapılacaktır.

Konferansımızın:

Tarihi: 24 Haziran 2023

Saati: 13:00

Yeri: VTİD Lokali

Wielandgasse 2/4, 1100 Viyana

ATİK- Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyon