Home , Avrupa , ATİK, HTİF, ATİF, Yeni Kadın, YDG, Londra Komitesi ve Belçika Komitesi’nden Referandum Açıklaması

ATİK, HTİF, ATİF, Yeni Kadın, YDG, Londra Komitesi ve Belçika Komitesi’nden Referandum Açıklaması

ATİK |06.02.2017| ATİK ve bağlı kurumları olan ATİF,  HTİF, Yeni Kadın, Yeni Demokratik Gençlik, Londra Komitesi ve Belçika Komitesi’nden Türkiye’de yapılacak referanduma dair ortak açıklama yayınlandı. Açıklama şöyle;

Devrimci-Demokrat Kamuoyuna!

AKP’NİN TOPLUMA ZORLA DAYATTIĞI TEK KİŞİNİN HER ŞEYİ BELİRLEMESİNİ FAŞİST ANAYASAYLA GÜVENCEYE KAVUŞTURMA HEVESİNİ KURSAĞINDA BIRAKMAK İÇİN TÜM GÖÇMEN EMEKÇİLERİ HAYIR OYU KULLANMAYA ÇAĞIRIYORUZ!

AKP’nin uzun bir süredir devletin yeniden reorganize edilmesi için başlattığı anayasa değişikliğiyle “Başkanlık Sistemine geçilmesi“ tartışmaları, AKP’nin “Türklük ve İslamcılık“ üzerinden MHP ile anlaşarak meclise taşındı. Faşist 82 Anayasasının 18 maddesinde yapılan değişiklikle ‚‚Türk Tipi Başkanlıktan“ “Cumhur-başkanlık“ siteminin esas alınarak, devletin üç erki olan “yasama, yürütme ve yargının“ tümden tek bir kişiye bağlanmasıyla sistem yeniden inşa edilmek istenmektedir. Esası bu olan değişikliğin yanısıra, seçmen yaşının 18’e indirilmesi, milletvekili sayısının 550’den 600 çıkartılması sadece ayrıntılar olarak kalmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri yapılan tüm anasayasalar gerici ve faşist bir içerik taşımıştır. Bütün anayasaların değişmez ilkesi olan “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dilli Türkçedir“ maddesi Türkiye’de yaşayan tüm ulusları ve azınlıkları yok saymıştır. “Yeni Anayasa“ olarak ileri sürülen paçavrada da bu temel “ilke“ değişmeden kalmıştır. 

Başkanlık ve veya parlamenter “rejim“ mevcut sitemde köklü bir değişim yaratmayacaktır. Mevcut sistemin özü gericilik ve faşizmdir. Yeni anayasa olarak topluma sunulan değişimin esası; sistemi açık faşizme götüren, savaşı daha da boyutlandıran, devrimci ve ilerici muhalefeti ezmek için dayanacakları yasal kanun maddelerinin yeniden reorganizasyonundan başka bir şey ifade etmemektedir.

AKP, uzun süredir toplumun gündemine taşıyarak yürürlüğe koymak istediği bu değişikliğin en iyi fırsatını “15 Temmuz Darbe Girişimi” sonrasında alelacele meclise taşıyarak yapmıştır. 15 Temmuz sonrası uygulanan OHAL’le birlikte, “Gülencilere yöneliyorum“ adı altında tüm devrimci ve ilerici muhalefete yönelerek ortam hazırlamıştır. Anayasa tartışmalarında HDP’yi eksizleştirmek için başta Eşbaşkanlar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ olmak üzere 10 milletvekili tutuklanmış, tüm muhalif televizyonlar kapatılmış, 160 gazete, dergi yasaklanmış, 150 gazetecinin tutuklanmasının ardından meclise getirilen “Anayasa“ değişikliği ile “Cumhur-başkanlığı“nı garantilemek için MHP’yi de yanına alarak meclisten geçirilip halk oylamasına götürülmeye karar verilmiştir.

Tüm maddelerin onaylanmasından sonra “Evet“ ya da “Hayır“ propagansının başlayacağı yakın zamanda baskı ve yasaklamalar daha da hadsafhaya ulaşacaktır. AKP, halk oylamasında “evet“ çıkması için tüm devlet olanaklarını kullanacaktır. Saldırı ve tutuklamalar daha da artacaktır.

82 Anayasası halk oylamasına götürülmeden önce, cuntacıların halka açıktan çağrı yaparak “askerin kışlasına dönmesini istiyorsanız bu anayasaya evet demeniz gerekir“ diyerek seçmenler tehdit edilip sindirildikten sonra, halkın büyük çoğunluğu da “verelim de kurtulalım“ diyerek 82 Anayasasına evet demişti. Şimdi de AKP, tıpkı cuntacılar gibi, ‚evet çıkarsa devlet terörü biter‘ diyerek halkı korkutarak ‚evet‘ demeye zorlamaktadır. 

Biz Avrupa’da bulunan göçmen emekçiler olarak, tüm topluma zorla dayatılan önceki Anayasanın bir devamı olmanın ötesine geçmeyen, çeşitli milliyetlerden işçi ve emekçi halka yönelik dizginsiz terör estirmede sınır tanımayan bu yeni Anayasaya HAYIR diyoruz. 

Çünkü;

Bu anayasa, “Tek Millet, Tek Dil, Tek Bayrak, Tek Vatan‘‚ diyerek Kürt ulusunun ve ulusal azınlıkların varlığını inkar etmektedir. Kürtlerin anadilde eğitimini yasakladığı için,

Bu Anayasa, Türkiye’de yaşayan azınlık milliyetleri inkar ettiği için,

Bu Anayasa, başta Aleviler olmak üzere, Hristiyan, Ezidi, Süryani tüm inançları yok saydığı ve ibadet özgürlüğünü savunmadığı için,

Bu Anayasa, AKP iktidarı ve Erdoğan’ının İslam Devleti ve Şeriatı getirmenin bir aracı olarak kullanmak istediği için, 

Bu Anayasa, kadın haklarını güvenceye almadığı için, 

Bu Anayasa, gençlerin öğrenim hakkını, bilimsel ve parasız eğitimi garanti altına almadığı için,

Bu Anayasa, çocuklara güvenli bir gelecek vaat etmediği için,

Bu Anayasa, sağlığı paralı hale yetirdiği için,

Bu Anayasa, basın ve haber alma özgürlüğünü garantiye almadığı için,

Bu Anayasa, LGBTİ’leri toplumdan dışladığı, onlara yaşam hakkı tanımadığı için,

Bu Anayasa, yargıyı bir kişinin denetimine alıp, hiçbir güvence tanımadığı için,

Bu Anayasa işkenceyi yasaklamadığı için,

Bu Anayasa cezaevlerini bir işkencehane gibi kullandığı için,

Bu Anayasa, işçi haklarını, grev, toplu sözleşme ve çalışma haklarını garantiye almadığı için HAYIR DİYORUZ!

Bu Anayasa burjuva demokrasisinin en temel kriterlerinden bile uzaktır. İnsan haklarını temel almayan Faşist bir Anayasa olduğu için HAYIR diyoruz.

Bu Anayasıyı sandıktan geri çevirip, AKP ve Erdoğan’ın suratına çarpmak için oldukça çok gerekçemiz var. AKP’nin tüm baskı ve engellemelerine karşın biz demokrasi güçleri bunu yapabiliriz. Ev ev dolaşarak, fabrika fabrika dolaşarak, toplantılar yaparak AKP ve Erdoğan’a gücümüzü göstermeye hazırız. 

Şubat 2017

ATİK (AVRUPA TÜRKİYELİ İŞÇİLER KONFEDERASYONU)

ATİF (ALMANYA TÜRKİYELİ İŞÇİLER FEDERASYONU)

HTİF (HOLLANDA TÜRKİYELİ İŞÇİLER FEDERASYONU)

ATİK – LONDRA KOMİTESİ

ATİK – BELÇİKA KOMİTESİ

YENİ KADIN

YENİ DEMOKRATİK GENÇLİK (YDG)

Bildiriyi İndir (pdf)