Home , Dünya , ATİK; Hindistan’daki Siyasi Tutsaklara Özgürlük!

ATİK; Hindistan’daki Siyasi Tutsaklara Özgürlük!

Hindistan devleti son yıllarda çıkardığı yeni yasalarla halka karşı faşist saldırıları tırmandırmış durumdadır. Devletin baskı ve sömürüsüne karşı çıkan ve eylemler örgütleyerek demokratik haklarını kullanan; işçi, köylü, öğrenci, kadınlar ve farklı inanç örgütlerine yönelik tutuklama ve katletme tutumu her gün daha da çoğalmaktadır. Birçok demokratik hareketin yönetici tutuklanıp, ömür boyu hapis cezasına çarptırılmaktadırlar.

Tutuklananların siyasi savunmaları engellenmekte, bunları savunan hukukçular tutuklanmakta ve ölümle tehdit edilmektedir. Avukatların; siyası tutsakları, Müslüman, Hristiyan ve Delitlerin davalarını almaları engellenmekte ve buna uymayanlar hukukçularda tutuklanma tehditleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

Sosyal ve siyasi mücadelede öne çıkan öncülere yönelik saldırılar yoğunlaşmaktadır!

Modi hükümetinin iş başına gelmesiyle, halka yönelik faşist saldırılar daha da yoğunlaşmıştır. Bu saldırılara karşı halkın tüm kesiminde büyük bir direniş verilmektedir. İşçi ve köylü grevleri, kadın ve gençlerin sokak eylemleri, Müslüman, Hristiyan ve Delitlerin dışlanma ve horlanmaya karşı örgütledikleri eylemler her gün büyümektedir. Bu eylemlerde öne çıkan öncülere yönelik faşist saldırılar da yoğunlaşmaktadır. Birçok öncü işçi, yazar, aydın göz altına alınarak, ömür boyu hapis cezalarına çarptırılmaktadır. Tutuklanan mahkumların, özellikle kadın mahkumların hakları ihlal edilmekte, baskı ve işkence uygulanmaktadır.

RDF (Devrimci Demokratik Cephe) lideri Profesör Saibaba, Devrimci yazar Varavara Rao, Profesör Anand Teltumbde gibi halkın demokratik mücadelesinde öne çıkmış aydın ve yazarlar, bilim insanları ve öncü aktivistler tutuklanarak halkın demokratik hak ve özgürlük mücadelesi engellenmeye çalışılmaktadır. Tutuklananların birçoğu ağır hasta olmasına rağmen, tedavileri engellenmektedir. Profesör Saibaba bunlardan birisidir. Saibaba; yüzde doksan engelli ve kendi günlük ihtiyaçlarını karşılamayacak durumda olmasından ötürü, ailesi ve avukatlarının tüm girişimlerine rağmen serbest bırakılmayarak, adeta ölüme terk edilmek istenmektedir.

Hapishanelerdeki kadın tutsaklara yönelik saldırılar daha da kapsamlıdır. Kadınlara yönelik cinsel şiddet günlük yaşamın bir parçası haline gelmiş ve kimse buna karşı çıkmamaktadır. Kadınların hijyenik ihtiyaçları karşılanmamakta ve feodal ataerkil kurallar dayatılmaktadır.

Hindistan’daki Politik tutsakların mücadelesini desteklemeye çağırıyoruz!

Hindistan’da işçilere, köylülere, öğrencilere, profesörlere, dini azınlıklara, Delit halkına, kadınlara ve diğer ezilen kesimlere yönelik saldırılara son verilesi için 13-19 Eylül tarihleri arasında başlatılan kampanya, Avrupa’dan da bir ses olmaya çağırıyoruz. Hindistan devletinin ve onun destekçisi olan emperyalist güçlerin halka yönelik saldırılarına son vermesine için gelişen haklı mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz. Hindistan’daki tüm politik tutsakların temel haklarının karşılanması, özellikle kadınlara yönelik cinsel şiddetin ve işkencenin son bulması için ortak eylemlerle ses olmaya çağırıyoruz. Avrupa’da Hindistan konsolosluklarının-Elçiliklerinin önünde 13-19 Eylül’de yapacağımız eylemlere, katılarak tutsakların ve direnen halkın mücadelesini sahiplenelim.

Hindistan’daki Siyasi Tutsaklar Koşulsuz Serbest Bırakılmalıdır!

Tutukluların Temel İhtiyaçları Karşılanmalıdır!

Kadın Tutuklulara Yönelik Cinsel Tacizlere Son Verilmelidir!