Home , Haberler , ATİK: Filistinli Tutsakların “Özgürlük ve Onur” Şiarını Selamlıyoruz!

ATİK: Filistinli Tutsakların “Özgürlük ve Onur” Şiarını Selamlıyoruz!

Filistinli Tutsakların “Özgürlük ve Onur” Şiarını Selamlıyoruz!

İsrail’in Askalan, Nefha, Raymon, Hedaim ve Biir Seba’daki cezaevlerinde bulunan tüm Filistinli tutsaklar, 17 Nisan “Filistinli Tutsaklar Günü”ünde, 1500’ü aşan katılımla açlık grevlerine başladıklarını açıkladılar. Tutsaklar; “Özgürlük ve Onur” şiarıyla başlattıkları açlık grevini; aile ziyaretleri, tıbbi tedavi hakkı, işkence, kötü muamele ve tecride son verilmesi, idari gözaltı uygulamasının kaldırılması gibi taleplerde bulunmaktalar.

İsrail Devleti’nin Filistin topraklarını işgalinden bugüne, yargısız infazlar, toplu katliamlar, şehir ve kasabaları bombalamalarıyla birlikte yoğun bir tutuklama politikası eşliğinde, Filistin adeta açık hava hapishanesine dönüştürülmüştür. Hapishanelerde kadın, çocuk, yaşlı ve gençler olmak üzere toplam 6.500 civarında Filistinli siyasi tutsak, yoğun işkencelere maruz kalmakta ve sağlıksız koşullarda tutulmaktadırlar. Geçmişten günümüze, defalarca açlık grevi ve ölüm oruçlarıyla elde ettikleri hakları sürekli yeniden ellerinden alınan tutsaklar, içerde ve dışarda sürdürdükleri mücadeleyle bu haklarını yeniden ve yeniden elde etmişlerdir.

Filistinlilerin İsrail Devleti’nin işgaline karşı verdikleri haklı ulusal direniş, başta Arap ülkeleri olmak üzere, uluslararası emperyalistler tarafından boğulmak istenmektedir. Bir taraftan barış çağrıları yapılırken, diğer taraftan İsrail Devleti açıktan desteklenerek, Filistinlilere yönelik katliamlar gerçekleştirilmektedir. Emperyalistlerin yoğun desteğine rağmen İsrail, Filistin halkının ulusal direnişini yıllardır bastıramadı ve bastıramayacaktır da.

ATİK olarak tüm göçmen ve yerli ilerici demokratları, Filistinli tutsakların 17 Nisan’da başlattıkları açlık grevinin başarıyla sonuçlanması için destek vermeye çağırıyoruz. Filistinli tutsakların açlık grevi taleplerinin kazanımı için, onların sesine ses verelim. Filistinli tutsakların taleplerinin kabul edilmesi için herkesi göreve çağırıyoruz!

Yaşasın Filistinli Siyasi Tutsakların Açlık Grevi Direnişi!

Filistinli Siyasi Tutsakların “Özgürlük ve Onur” Şiarını Sahiplenelim!

Politik Tutsaklara Özgürlük!

Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!

ATİK – Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu