Home , ATİK , ATİK: Ermeni Soykırımı İnsanlık Suçudur, 107 Yıldır Yüzleşilmedi!

ATİK: Ermeni Soykırımı İnsanlık Suçudur, 107 Yıldır Yüzleşilmedi!

Dünyada soykırım olarak tanımlanan ve yirminci yüzyılın büyük kırımlarından biri olarak tarihe geçen Ermeni Soykırımı, insanlığa karşı işlenmiş en büyük suç olarak belleklerde unutulmaz acılar bırakmıştır. 24 Nisan 1915; Ermeni, Asuri, Süryani, Keldani, Helen, Pontus, Ezidi ve Rum halklarına yönelik, Osmanlı İttihat ve Terakki yönetimi altında başlatılan soykırımın tarihidir.
Ermeni halkı 1870 – 1890 yılları arasında kendi aydınlarının önderliğinde, ikinci sınıf vatandaş statülerini sorguluyor ve başta vergi kararnamesi olmak üzere, maruz kaldıkları haksızlıklara karşı Osmanlı yönetimine dilekçeler yazıyorlardı. Osmanlı hükümeti dilekçeleri kabul ediyor, haksızlıkların düzeltileceği sözünü veriyor ama adım atmıyordu. Bunun üzerine Osmanlı’ya karşı yer yer isyanlar başlatıldı. Bu durumdan rahatsız olan

Osmanlı hükümdarı II. Abdülhamit, 1890’da çoğunlukla Kürt çetelerini birleştirerek oluşturduğu Hamidiye Alayları ile, Ermeni halkının haklı isyanlarını bastırmak adına 1894 – 1896 arası çeşitli defalar katliamlar uygulamıştır. 1905 – 1906’da Osmanlı yönetimine ortak olan İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin de destekleriyle, Ermeni nüfusun yoğun olduğu Bitlis, Diyarbekir, Erzurum, Harput, Sivas, Trabzon ve Van illerinde bu katliamlar devam ettirilmiştir. Osmanlı Genelkurmayı, Harbiye Nazırı Enver Paşa, „Ermenilerin Ruslar ile iş birliği yapacağına” dair duyduğu “kaygıyla”, „güvenlik ve önlemleri artırmak“ adı altında, 25 Şubat 1915’te bir karar çıkarttı. Çıkartılan karar gereği, Osmanlı kuvvetlerinde görev yapan tüm etnik Ermenileri görevlerinden uzaklaştırıp, yol çalışmalarında ücretsiz çalıştırılmak üzere Amele Taburları’na yolladılar ve çoğu buralarda katledildi. Ermenilerin “Kızıl Pazar” olarak adlandırdığı 23-24 Nisan 1915 gecesinde ise; Osmanlı hükûmeti Alman devletinin de desteği ile İstanbul’da yaşayan yaklaşık 250 Ermeni aydın, yazar, gazeteci ve komite liderini tutuklayıp katletti. Ardından, savaşabilecek yaşta ve güçteki erkekler de katledilerek soykırım başlatıldı. Yaşlılar, kadın ve çocuklar başta olmak üzere halkın kalan kısmının Suriye çöllerine, tehcire sürülmesiyle devam etti. Yollarda açlık, susuzluk, yorgunluk ve hastalıktan birçok insan yaşamını yitirdi. Kadınlar ve kız çocukları, Osmanlı askerleri ve Kürt çeteleri tarafından kaçırılıp alıkonuluyor, direnenler öldürülüyordu. Yüzlerce kadın, çocuklarıyla birlikte intihar ettiler.

Soykırımda en çok kadınlar acı çekti!

Kaçırılan kadınlar zorla müslümanlaştırılıp, kimlikleri unutturularak ana dillerini konuşamaz hala getirildiler. Kimisi haremlere cariye yapıldı, kimisi sex köleleri olarak satıldılar. Müslümanlaştırılan kadınlar zorla Türk, Kürt ve Arap erkekleri ile evlendirilip isimleri ve kimlik belgeleri değiştirildi. Bu evliliklerden doğan çocuklara babalarının aidiyet isimleri verildi. Kadınlar kendilerine tecavüz edenlerin çocuklarını dünyaya getirdikleri için, bir ömür utançla yaşarken, kendi halkı tarafından da soyutlandılar. Kadınlar bu vahşeti ve yaşadıkları acıları yıllarca kimseyle konuşamayarak sessizce içlerine gömdüler.

1915 Soykırımı sürecinde, tecavüz ve zorbalıkla kadın bedeni üzerinden bir toplumun dili, tarihi, kültürü tamamen yok edilmeye çalışılmış, tüm ekonomik ve kültürel varlıkları Osmanlı tarafından yağmalanmıştır. 20. Yüzyılın başlarında, İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından başlatılan soykırım, Kemalist hareket tarafından devam ettirilerek 1,5 milyondan fazla insan katledilmiştir. Bugün artık dünyada 33 devlet tarafından soykırım olarak kabul edilen bu katliam, TC tarafından üzeri örtülerek, saklı tutularak, halâ süren inkâr politikaları ile red edilmektedir.

Katliamlar Devam Ediyor!

İçinden geçtiğimiz süreçte tüm dünyada insanlık covid pandemisiyle mücadele ederken, emperyalistler arası çıkar dalaşının sonucu olan savaşlarla ezilen halklar katledilmeye devam ediliyor. İnsanlar; baskı, sömürü, açlık ve yoksullukla terbiye edilmeye çalışılmakta. Ermeni soykırımının 107. yılında, tüm dünyada emperyalist sistem insanlığa karşı suç işlemeyi en üst boyuta çıkarmış durumdadır. Faşist Türk devleti de emperyalist efendilerinden aldığı icazetle, başta Kürt ulusu olmak üzere, çeşitli milliyetlere, Aleviler ile diğer inançlara, işçi-emekçilere, yönelik imha ve inkâr politikalarına fütursuzca devam etmektedir.

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK) olarak, soykırımın 107. yılında; tarihsel olarak büyük haksızlığa maruz kalan Ermeniler, Rumlar, Süryaniler ve diğer milliyetlerden halkın yaşadıkları soykırımları ve tehciri kınarken, katledilenleri bir kez daha anıyor ve acılarını paylaşıyoruz.

ATİK