Home , Bildiriler , ATİK: ’28. Gençlik Kültür Sanat Festivali’nde Buluşalım!‘

ATİK: ’28. Gençlik Kültür Sanat Festivali’nde Buluşalım!‘

ATİK | Emperyalist- kapitalist sistem insanı yalnızlaştırmaya yönelik sosyal, kültürel ve politik araçlarını yoğunlaştırıp geliştirerek geleceğimizi hedeflemektedir. Buna karşı kolektif yaşamı savunan devrimci, yurtsever ve ilerici güçlerin her alanda tüm mücadele araçlarını geliştirip güçlendirmek zorundadır. Devrimci kültür ve sanat ise yalnızca bir araç değildir. İnsanı ve hayatı değiştirme ve dönüştürme gücüne sahip önemli bir ‚dönüştürücü silah‘ olarak görmek gerekir. Geleceği kazanmak için bu ’silahı‘ doğru ve ısrarlıca kullanmak zorundayız. Bu nedenle ATİK-YDG Festival çalışmasını önemsemekte ve ısrarlı bir şekilde sürdürmektedir. Avrupa’da yerli ve göçmen gençliğe hitap edebilmek ve onları örgütlü bir yaşam için, devrimci sanatla buluşturan önemli bir faaliyettir Kültür-Sanat Festivali.

YDG’nin kurulduğu günden bugüne kadar, kesintisiz bir şekilde düzenlediği Gençlik Kültür Sanat Festivali’ni bu yıl ‚SANATINLA 68 KUŞAĞI’NIN DİRENİŞ RUHUNU KUŞAN!‘ şiarıyla gerçekleştirecektir. Ve yine dünyada savaşların, katliamların ve yoğun politik gündemlerin olduğu bir sürecin içerisinde gerçekleşecektir. Gençlerin geleceği kazanma mücadelesinde sanat ve siyaset ilişkisi önemli bir yerde durmaktadır. Dolayısıyla Kültür-Sanat festivali, siyasal gündem doğrultusunda ele alınmakta ve her dönem örgütlü mücadelenin çağrısı yapılarak, demokrasi ve sosyal kurtuluş mücadelesine önemli katkılar sunmaktadır. Hak eşitliği arayan gençlerin, haksız savaşlardan ötürü göçe zorlanan gençlerin, ırkçılığa maruz kalmış gençlerin; kısacası geleceği karartılan halk gençliğine ışık tutarak, umut dolu yarınları birlikte kurmanın mücadelesine bir çağrısıdır aynı zamanda.

Geçmişin devrimci öğretileri rehber edinerek geleceğe taşınan Festivali’mizde, 50. yılında 68 kuşağının devrimci öğretilerini sanatla buluşturan 28. Gençlik Kültür-Sanat Festivalini sahiplenmeye çağırıyoruz. ATİK olarak görevimiz; geleceğin yaratıcıları olan gençleri yalnızca desteklemek değil, mücadelemizi omuz omuza sürdürmektir. Bu anlamda başta tüm faaliyet alanlarımız olmak üzere devrimci, demokrat ve yurtsever dostlarımızı YDG’nin 10 Kasım tarihinde Frankfurt’ta düzenlediği 28. Gençlik Kültür-Sanat Festivali’ni sahiplenmeye ve güçlü bir şekilde katılmaya çağırıyoruz.

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK)