Home , Avrupa , ATİK 26. Merkezi Kongre’sine Çağrı

ATİK 26. Merkezi Kongre’sine Çağrı

ATİK Çatısı Altında Örgütlü Olan Federasyon, Ülke Komiteleri, Yeni Kadın, YDG, Dernek ve Komite Üyelerimize;

Covid 19 Pandemisinden kaynaklı iki yılı aşkın bir süredir, dünya halkları bir taraftan çok ciddi sağlık sorunları, diğer taraftan ekonomik krizlerle artan yoksulluğun pençesinde zorlu bir süreç yaşadı. “Pandemi tedbirleri” adı altında “evde kal” çağrılarıyla halk sosyal yaşamdan izole edilirken, bu durumu fırsata çeviren emperyalistler, birçok Avrupa ülkesinde yeni çıkartılan veya yenilenen “güvenlik yasaları” ile, işçi sınıfının uzun mücadelelerle elde ettiği sosyal- siyasal hakların bir kısmını gasp etti. Diğer taraftan Avrupa ülkelerinde ırkçı ve faşist örgütlenmeler giderek gelişip, parlamentolarda rahatça yer alabilirken, bu örgütlerin gizli askeri örgütlenmeleri üzerinden göçmenlere yönelik saldırılar da giderek artmaktadır.

Kongre hazırlıkları yaptığımız bu süreçte emperyalistlerin kendi çıkar dalaşları, Ukrayna üzerinden yeniden emperyalist saldırganlığa dönüştü. Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ederek çıkarttığı haksız savaş, Ukrayna halkına ölüm, yoksulluk, göç olarak yansırken, Avrupa ülkelerinde ise; işçi sınıfı ve emekçilerin durumunu daha da zorlaştırdı. Bugün başta Almanya olmak üzere, tüm Avrupa’da yükselen enflasyon sonucu, işçi ve emekçilerin alım gücü iyice düşmüş, gençliğin geleceği karartılmış, toplumsal cinsiyet eşitsizliği körüklenerek kadına yönelik şiddet yükselmiş durumda. İçinde bulunduğumuz tablo, maalesef bu olumsuz durumun daha da yükseleceğini göstermektedir. Diğer taraftan bütün kriz dönemlerinde olduğu gibi, emperyalistler kendi çıkar savaşlarının faturasını da yine halklara ödettiriyorlar.

Özcesi; dünyamızın genelinde emek-sermaye çelişkisinin giderek daha da keskinleştiği, egemenlerin işçi sınıfı, emekçiler ve tüm ezilenlere karşı birleşerek toplumsal yıkımları daha boyutlandırdığı, emperyalistler arası kızışan rekabet ve hakimiyet dalaşının ölümcül boyutlara ulaştığı, küresel pazarların, nüfuz alanlarının, enerji ve hammadde kaynaklarının yeniden paylaşılmaya çalışıldığı ve dünyamızın yeni yıkımlara sürüklendiği, bir süreçten geçiyoruz. Bu gerçekliğin karşısında bizlere düşen görev ise; “EMPERYALİST SALDIRGANLIĞA HAYIR” şiarını bulunduğumuz her alandan haykırırken, devrimci demokratik güçler olarak mücadelenin ortaklaştırılmasına ve sokakların boş bırakılmamasına her zamankinden daha çok özen göstermek zorundayız.

ATİK 26. Kongre’sine Güçlü Katılalım!

scroll to top