Anasayfa , Avrupa , ATİGF-İnnsbruck Yabancılar Yasasına karşı mücadeleyi büyütüyor

ATİGF-İnnsbruck Yabancılar Yasasına karşı mücadeleyi büyütüyor

AVUSTURYA | 03 – 01 – 2011 | Avusturya’da bakanlar kurulundan geçen Irkçı Yabancılar Yasasına karşı mücadele ve tepkiler sürüyor. ATİGF İnnsbruck yayımladığı bir açıklamayla, yasanın içeriği ve yasaya karşı oluşturulan mücadele platformundaki çalışmaları anlattı.

Açıklama’nın tümü şöyle:

Avusturya’nın gündemine giren yeni Yabancılar Yasası 22 Şubat 2011 da bakanların kurulundan geçirildi. ÖVP/SPÖ Hükemeti  tarafında gündeme gelen bu yasa tasarısı, başta Mülteciler olmakla beraber Avusturyada yaşıyan bütün göçmenler Irkçılık ve Şövenızm ile doldurulmuştur.

Bunlardan bir kaçtanesi. Avusturyaya gelmek isteyen Aile bırleşiminden dolayıd aolsa askari düzeyde Almanca bilmesi taleb edilkiyor. Bu kişilerin dil bilgileri 300 Saatten oluşan bir kurs belgeside yetmemektedir. Bu bilgiler teste tabi tutulacak ve bu test olumlu geçerse Avusturya Elçiliklerinden taraf Kırmızı Beyaz kart (Rot  Weıss Rot Carte) verilerek Ülkeye gelebilecekler.Ülkede harhangı bır tırafık suçu da olsa suc ışlenmışse bu kişiler tekrardan gezme amaçlı olsada Vize verılmiyecek. Mültecilerin ilticaları red geldığinde Gözetim Hapsine alınacak  ve bu gözetim hapsi 10 Aya kadar uzatılabilinnir. Bu ailelerin Cocukları varsa ya beraber gözetim Hapsine girecek yada Gençlik evıne ( Jugendwohlfahrt) teslim edilecek.

Özellikle, kriz ile birlikte ırkçı politikalarda bir yükselme yaşanmıştır. Kriz süreci ile birlikte emperyalist-kapitalist sistemin ırkçılığa prim verdiği bilinen bir gerçektir. Nitekim Avusturya`da bu böyledir. Özellikle devlet ırkçılığının Avusturya`da bir sistem halini almış olması, toplumsal düzeyde iç-faşiştleşme olarak kendisini göstermektedir. Sadece politik düzeyde sürüdürülen ırkçılık ile değil, aynı zamanda günlük toplumsal yaşamda ırkçılığın izlerini görmek mümkün. Kültürel, sosyal ve biyolojik ırkcı tezlerin yanısıra, devlet ırkçılığı ile ırkçılık toplumun köklerine aşılanmaya çalışılmakta. Yabancılar yasasıyla ise toplumlu bilincli bir bölünme hedeflenirken yine bir çok saldırı yabancılar yasası üzerinden sürdürülmektedir. Örnegin yaşam merkezini Avusturya`nın  oluşturduğu ilticacılar ki bir çoğu asgari olarak 5 yıldan fazla Avusturya`da olmak üzere ilticacılar yasası bağlamında yabancılar yasasının bir sonucu olarak saldırılara maruz kalmaktadırlar. İlticacılar  yasası da, yabancılar yasasının üzerinden oluşan bir düzenlemedir.  Yalnız devlet ırkçılığı bağlamında Avusturya`da ayrımcılık anayasada başlamaktadır. Anayasa temel insan haklarının kullanımında bile Avusturyalı olanlar ve olmayanları ayırmakta ve dışlamaya temel yaratmaktadır. Göçmenlerin eşit bireyler olmamaları politik tercihlerinden kaynaklanmamaktadır. Yasal açıdan ise öne sürülen argümanlar bahanedir. Yurttaşlık haklarını kana, kökene ve vatandaşlığa bağlı olarak tanımlamak ırkçılıktır. Nitekim “yabancılar yasası” bugüne değin demokratik yasal bir düzenleme yapılmadığından, göçmenleri misafir ve yabancı olarak görme zihniyetin  ürünü olarak devam etmektedir.Yaşanan bu gelişmelere karşı ATİGF önderliğinde toplam 25 kurumun desteğiyle 25 şubet Cuma günü Miting örgütlenmiştir.Toplam 4 gün içinde örgütlenen bu Mitinge yaklaşık 250 kişi katılmıştır.Mitingde ATİGF tarafından hazırlanan bildirinin okunmasıyla, mültecilerle ilgili çalışma yürüten 4 farklı kurumda bıldieri okumuştur. Aynı zamanda bir Muzik dinletisi yapılmıştır.

Bütün bu kurumlara destreklerinden dolayı Teşekür ederiz

Yaşasın hakların Kardeşliği

Kahrolsun hertürlü Irkçı faşizan Yabancılar yasası