Home , Avrupa , ATİGF 24. Kongresi Başladı!

ATİGF 24. Kongresi Başladı!

DSC_0012 ATİGF 24. Kongresi Başladı!24. Kongresini Viyana’da şu sıralarda gerçekleştiriyor.  Avusturya’nın çeşitli eyaletlerindeki derneklerde seçilen yaklaşık 49 delegenin katıldığı kurultay saat 13.30’da başladı.

Yönetimin sunduğu gündemlerin ilk ikisini gerçekleştirerek divan seçimine geçildi. Divan başkanlığına gönüllü olarak Mahmut seçildi. Divan başkanı bir yazman ve sayman seçerek divan tamamlanmış oldu.

Daha sonra gündeme ilişkin önerilere geçildi. Bu önerilerin tartışılmasından sonra gündemler çoğunluk tarafından kabul edildi.

Sonrasında ise ATİGF Yönetim Kurulu adına Mustafa Çiçek açılış konuşması yapıldı. Mustafa Çiçek özellikle son süreçte dünyada, Avusturya’da ve Türkiye’de gelişen politik gelişmelere vurgu yaptı.  Afrika’da  gelişen  kitle hareketlerini Türkiye’ye Gezi isyanı olarak yansıması ve Gezi İsyanı’nın Türkiye halklarının üzerindeki ölü toprağını attığını belirtti. Türkiye’deki işçi kıyımlarına ve sermayeye peşkeş çekilerek ucuz iş gücü ve güvencesiz çalıştırma uğruna yılda 5000 işçi katledildiğini söyleyen Çiçek, Avrupa’daki göçmenlerin her ülkedeki işçi kıyımları ve hak gasplarına karşı dayanışma içinde internasyonel mücadeleyi yükseltmek olduğuna özel bir vurgu yaptı.

Demokrasi mücadelesinin bastırılması için iç güvenlik yasaları ve anti-terör yasalarıyla demokrasi güçlerinin ve devrimci mücadelenin bastırılmasını hedeflenmekte olduğunu söyleyen Çiçek, tüm bunlara rağmen Türkiye coğrafyasında muhalefetin daha da toplandığını ve devrimci dayanışmayla bu mahelefeti daha da yükseğe çıkardığını söyledi.

Yine Orta doğuda Kürt ulusuna yönelik geliştirilen politikalara yönelik Kürt ulusunun Rojava ve Kobane’de direnişler yaratarak bedel ödeyerek DAİŞ çetelerini geriletmiş yenilgiye uğratmış ve tüm dünya halklarına umut saçmış ve devrimci cephede dayanışmayı geliştirdiğini vurguladı. Kürt ulusunun ve devrimci komünistlerin can bedeli verdikleri bu devrimci savaşı selamladı.

Yine Avrupa ve Avusturya’da işçilere ve ezilenlere yönelik sömürü ağı derinleştirilmiş ve yasaların-hukukun kapitalistlerin daha fazla kar ve rantı için tekrardan dizayn edilmiştir dedi.  Egemenlerin kendi iktidarlarının devamını sağlamlaştırmak içinde iç güvenlik ve anti terör yasalarıyla ırkçılıkla, kriminalizasyonla  halkın gözünü korkutarak istediği yasaları yasalaştırmakta ve taban bulmakta olduğunu belirti.

Tüm  bunlara rağmen artık emekçilerin bu duruma karşı mücadeleyi büyüttüklerini belirtti.

Daha sonra yönetim kurulu adına siyasal taslak yazısının okunmasına geçildi.

Siyasal taslağa yönelik delegeler söz haklarını alarak belli noktalarda eleştiriler getirildi.

Siyasal taslağa yönelik 15 yakın delege söz haklarını alarak belli noktalarda eleştiriler getirildi.

İşsizliğin ve yoksullşamanın bugün dahada artığını ve esnek ve güvencesiz calışmanın işçiler arasında ayrıştırmayi büyütüğünü ve ırkçı-faşist partilerin işçileri karşı karşıya getirdiği işçilerin birliğini baltaladığını belirtiler.

Tartışmaların merkezi genelde işçi sınıfı içinde ve iş yeri temsilciliklerinde örgütleme oldu. Bugün temel sorun anti-kapitalist mücadelenin tarafımızdan örgütlenmesi gibi tartışmalar da yapıldı. Sendikal çalışmanın kapitalizme karşı mücadele alanı olarak ele alınması gerektiği, göçmen işçilerin artık Avusturya işçi sınıfının bir gücü olduğu ve bileşeni olduğu gerceğine vurgular yapıldı.

Tatışmaların ve düşüncelerin belirtilmesinde sonra siyasal perspektif oy çoğunluğu ile kabul edildi.

Daha sonra yönetim kurulun tarafından faaliyet raporu okundu. Okunan rapor sonrası tartışmalara geçildi. .

Yaklaşık 12 delege faaliyet raporuna yönelik eleştiri ve düşüncelerini sundular. Kurumsallaşma ve kurumun önemine değinildi.  AK seçimlerine yönelik çalışma tarzına yönelik eleştiriler sunuldu. Derneklerin işletilmesi ve yöneticilerin rollerine ilişkin eleştiri ve düşünceler sunuldu.

İş yeri ve sendikal çalışmalara yönelik eleştiriler yapıldı. Pratik anlamda istenilen bir yönelime girilmediğine yönelik eleştiriler yapıldı.

Mülteciler politikalarına yönelik ciddi eleştiriler yapıldı.

Akabinde yönetim kurulu adına faaliyet raporunu toparladı. Toparlama sonrası rapor onaylandı.

Mali rapor okundu ve tartışıldı. Oy birliği ile kabul edildi.

Sonrasında ise ATİK siyasal tartışma taslağı okundu.  Taslağın okunmasından sonra tartşmalar yapıldı.

Delegeler düşünce ve eleştirilerini sundular ;

İşçi sınıfı içinde örgütlenme ve sendikal calışma perspektifinin somutlaştırılması gerektiğine yönelik neden somuta bu çalışmanın nitelikli hale getirilemediğine eleştiriler getririldi. İşçi temsilcisi olan taraftaralarımızın bir araya getirlip neden konumlandırılmadığına yönelik eleştiriler…Seçimlerin tabanla tartışlması gerektiğne yönelik. Poltik taktik ve stratejik örgütlenmelerin nitelikli hale getirilmesine yönelik, Siyasal politik idolojik mücadele öne cıkarılmalıdır.Tek tek ülkelerdeki sendikaların ve işçi sınıfı mücadelesine yönelik daha detaylı analizlere ihtiyaç olduğuna dair. Örgütsel durum konusunda geniş bir tartışmanın yürütülmesi gerekiyor. Sendikal ve işçi sınıfı calışmasını ülkeler bazında ele almak ve sonrasında bu calışma Merkezi bir çalışma haline getirilmeli.

HDP Parti Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Hatice Altınışık;

Kongremize telefon bağlantısı ile katıldı.   Hatice Altınışık konuşmasında  „seçimler süreciyle birlikte omuz omuza birlikte mücadelenin önemine değindi. Türkiye’de bütün halklara yeni umut ve ışık saçarak özgürlük ve demokrasi mücadelesini motive ederek mücadeleye önemli zemin sunacak ve geliştirecektir dedi.  Emperyalizme ve faşizme karşı halkların birlikte koyuşunu örgütleyeceğizmizi ve kadınlara, işçilere, ötekileştirilenlere , azınlıklara umut ışığı saçacağız. … …Rojava devrimi, Kobane direnişi sonrasında halklarımız almış oldukları güçle ve motiveyele seçim sürecinde  daha da güçlü taçlandıracağımızı bu umut ve çoşku 12 Eylül Faşizmin barajını yerle bir edecek“ dedi.  Tüm seçim süreçini sonuna kadar takip ederek seçimleri zaferle taclandıracağız. Bunu daha ileri düzeyde Sosyalizm ve başka dünya mümkün olabileceğini birlikte gerçekleştireceğiz.

Kongrenin ilerleyen saatlerinde ATİK Kongresine  20 delege seçildi.

Önergeler bölümüne gecilerek çeşitli konularda öneriler sunuldu.

Yeni Yönetim Organları seçimine geçildi.  Kendilerini gönüllü sunan Musa Demir, Mustafa Çiçek, Orhan Gürcan,   Numan Bozer, Elisabeth Sahan, Can Tohumcu, Zeynel Altun

Denetim Kuruluna:  Barış Aksel, Yavuz Tohumcu, İsmail

Kongre delegelerin „Birlik Mücadele Zafer“ sloganıyla bitirildi.

scroll to top