Home , ATİF , ATİF: „9 Haziran’da Öğrencilerle Omuz Omuza Alanlarda Olalım!”

ATİF: „9 Haziran’da Öğrencilerle Omuz Omuza Alanlarda Olalım!”

ATİF | 08 – 06 – 2010 | Son yıllarda Almanya öğrenci protestolarına sahne olmaktadır. Tarihte pek çok defa üniversite öğrencilerinin protesto ve eylemlerine tanık olan Almanya açısından orta öğrenim öğrencilerinin eğitim ‘grevlerini’ başlatması, sokaklara çıkarak haklarına sahip çıkmak istemeleri alman egemenlerini bir hayli zor durumda bırakmıştır. Son birkaç yıldır düzenlenen eğitim ‘grevlerinde’ yüzbinlerce lise ve üniversite öğrencileri sokaklara çıkarak, parasız ve demokratik eğitim haklarının yanı sıra üç kategorili ve ayrımcı lise eğitim sisteminin kaldırılmasını dillendirdiler ve eğitim reformunun toplumda tartışılır hale gelmesinde katkı sahibi oldular.

CDU-FDP hükümeti, kendisinden önce gelen diğer hükümetler gibi eğitimi paralı hale getirerek, toplumda bir elit tabaka yaratma amacındadır. 2000 yılından beri uygulanan Bologna projesi, Üniversitelerde Öğrenim har(a)çlarının uygulanması, ders masraflarının öğrencilere (ailelere) ödettirilmesi vs. gibi adımlar bunun birer kanıtıdırlar. En temel insan hakkı olan parasız eğitim hakkı gasp edilmektedir.

Alman sermayesine daha ucuz işgücü yaratmanın adımları olan eğitim politikalarına karşı tepki en nihayetinde öğrencilerden yükselmektedir. Toplumun her kesiminde olduğu gibi öğrenciler de bu hak gasplarına karşı sessiz kalmamakta, eğitim bakanı Anette Shavan’ın Bologna projesinde ve eğitim hakları gaspında ki ısrarlı politikalarına karşı alanlarda seslerini haykırmaktadırlar.

Göçmen öğrenciler eğitim hakkı gaspından daha fazla etkilenmektedirler. Her geçen gün daha fazla dışlanan, hor görülen göçmenlerin çocukları da bunlardan nasibini almaktadır. Hauptschule’lere yönlendirilerek gelecekleri karartılan göçmen öğrencilerin sayıları hiçte az değildir. Bunun da ötesinde büyük bir pişkinlikle göçmen öğrencilerin genelde ‘başarısız’ olduğu politikası yapılarak toplumdan soyutlama çalışmaları yapılmaktadır. Hükümetin bu ikiyüzlü politikası, göçmenlerin ana dillerine olan yaklaşımlarında da kendisini göstermektedir.

Alman eğitim sistemi öğrencilerin söz, yetki ve karar hakkını gasp etmektedir. Bu sistem, öğrencileri daha fazla ders ‘baskısına’ sokarak, öğrencilerin sosyal yaşamlarını, eğitimi paralı hale getirerek en temel insan hakkı olan parasız eğitim hakkını gasp etmekte ve eğitimi meta haline getirmektedir.

Son beş yıldır ortaya konan tepkiler yer yer kazanımlarla sonuçlanmıştır. Hessen’de ki öğrenim har(a)çlarının geri tepmesi bunun sonucudur. Yine alman hükümetinin Bologna projesi üzerinde ufakta olsa oynamalar yapması yüzbinlerin sokağa çıkarak tepkilerini ortaya koymasından kaynaklanmaktadır.

Biz Türkiyeli işçi ve emekçiler olarak, eğitim hak gasplarına karşı tepkimizi geliştirmeli ve öğrencilerin 9 Haziran’da alanlarda ki haykırışlarına ortak olmalıyız. Yarınlarımızı kazanmanın en temel yolu gençliğin geleceğinin karartılmasına karşı duruş sergilemekten geçmektedir.

Eğitimin metalaştırılmasına hayır!

Sermayenin hizmetinde ki bir eğitim sistemine Hayır!

9 Haziran’da öğrencilerle omuz omuza olalım!

Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu

Haziran 2010

atif_almanya@yahoo.de