Home , Avrupa , ATİF 39. Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

ATİF 39. Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Frankfurt |17.03.2019| Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu (ATİF)’in 39. Genel Kurulu önceki gün Frankfurt yakınlarındaki Hochtaunus Alevi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 98 Delegenin 78’inin hazır bulunduğu Genel Kurul, açılış ve saygı duruşu ile başlatıldı. Delege tespiti ardından divanın seçilmesi ve sunulan raporların tartışılmasına geçildi. Faaliyet raporu ve mali raporun sunumunun ardından denetim raporu sunuldu. Faaliyet raporu, yapılan ekleme ve öneriler ile birlikte kabul görürken, mali rapor oy birliği ile delegeler tarafından kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda 38. Federasyon Yönetim Kurulu oy birliği ile aklandı ve siyasal tartışmalar bölümüne geçildi.

Gürcan: “sınıf çalışması stratejik yönelimdir”

Bir konuşma yapan Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu Eşbaşkanı Süleyman Gürcan, Federasyon Genel Kurulu’nu, açlık grevi yapan başta Leyla Güven olmak üzere tüm tutsakların direnişini selamladı ve Yeni Zelanda’da yapılan katliamı kınadı. Gürcan konuşmasında, emperyalizme ve faşizme karşı tutarlı bir çizgi izlendiği için ATİK’e yönelik saldırıların arttığını dile getirdi ve yeni polis yasalarına karşı da aktif turum alınması gerektiğini belirtti. Gürcan ayrıca, emperyalist politikalar sonucu dünyada artan göç dalgasının Avrupa topraklarına büyük kısmının ulaşamadığını, ulaşan kesimler içinde 20 bin çocuğun kayıp olduğunu, bunların organ mafyasının ve pedofili kişiliklerin elinde kaybolduğunu dile getirdi. Sınıf çalışmasının stratejik bir yönelim olduğunu belirten ATİK Eşbaşkanı, devrimci ve ilerici kesimlere yönelik saldırıların artacağına işaret etti ve yerli devrimci ve demokratik kurumlarla olan ortak çalışmalarımızı ilerletmenin önemine değindi. Tasfiyeci bir süreci yaşadıklarını dile getiren Gürcan, önemli olanın tasfiyeciliğin kurum içinde geldiği boyutu ortaya koymak olduğunu belirtti ve konuşmasının sonunda da kurumlarımızda kadın ve gençliğin daha aktif rol alması gerektiğini belirtti.

MLPD temsilcisi: “ATİF ilkeleri olan bir kurumdur”

Almanya Marksist Leninist Partisi (MLPD) göçmen politikaları temsilcisi Dirk Willing ATİF Genel Kuruluna katılarak bir dayanışma mesajını sundu. ATİF’in faaliyetlerine önem verdiklerini belirten MLPD temsilcisi Enternasyonal Birlik’te taşıyıcı kurumların başında ATİF’in geldiğini belirtti. ATİF’in önemli olan yanının bir işçi kurumu olarak kendisini tanıtmasının bir değer olduğunu, kurumun ve aktivistlerinin ilkeleri olduğunu ve bunun ortak etkinliklere yansıdığını belirtti. Alman devletinin saldırı politikalarının artmasının aslında zayıflığın bir göstergesi olduğunu, güçlü bir ekonomik krizde olduklarını ve bunun da daha fazla yalan/manupülasyonu beraberinde getirdiğini dile getirdi. Artan göç dalgası karşısında Dublin antlaşmasının iflas ettiğini, dünyada paylaşılacak bir yer bırakmayan emperyalistlerin Venezüella vb. devletlerde karşı karşıya geldiklerini ve kutuplaşma politikalarını derinleştirdiklerini vurguladı. Ancak asıl kutuplaşmanın zenginler ve yoksullar, işçiler ve patronları arasında olduğunu belirten Dirk Willing, ırkçı ve faşist yapılanmaların esasta toplumda azınlıkta olduğunu söyledi. Otomotiv sektöründe ortaya çıkan dizel skandalının işçilerin işten çıkarılma politikalarına dönüştüğünü, bu gibi temel sorunlar karşısında nasıl bir örgütlenme yaratılması gerektiği sorununa verilecek cevabın önemli olduğunu, örgütlenmenin en temel yönelim olması gerektiğini dile getirdi.

Freiday for future hareketinin kendiliğinden gelişen hareketlenmelerin bir örgütlülüğe dönüşmemesi için burjuvazinin çaba harcadığını dile getirdi ve sadece baskılara karşı değil, işçi sınıfı içinde çalışmaların istikrarlı bir şekilde devam edilmesinin önemine vurgu yapıldı. Erhan Aktürk’ün Avrupa Parlamentosu seçimlerine aday olmasını selamlayan Dirk Willing, Enternasyonal Birlik çalışmalarının yükseltilmesi dileğini vurguladı.

Erhan Aktürk uzun dönemden sonra ATİF Genel Kurulunda

Genel Kurul’da kısa bir konuşma yapan ve Münih Komünistler davasında yargılanan Erhan Aktürk, Genel Kurulu uzun bir zaman sonra selamladığını belirtti. Dava sürecine kısa bir değini yapan Aktürk, hak gasplarına ve saldırılara karşı geniş birliktelikler yaratılmasının elzem olduğunu vurguladı.

“Otomotiv sektörüne yoğunlaşma olmalı”

Bir-Kar İşçi Komisyonu üyesi olan Bülent Köroğlu, işçi sınıfı içinde çalışma ve sınıfa yönelik saldırılar üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.  Sınıf içinde faaliyet yürütmenin stratejik bir yönelim olması gerektiğini ve ATİF’in bu yöneliminin selamlanması gerektiğini belirten Bülent Köroğlu, Opel fabrikasında işten çıkarılmaların olacağını bu Genel Kurulun buna yönelik bir tutum takınmasının önemli olacağını belirtti. Otomotiv sektörüne yoğunlaşma sağlanması gerektiğini vurgulayan Köroğlu, yaşanan dizel skandalının ilk etapta Almanya ve Fransa’nın sorunu olduğunu dile getirdi. Dünyada göç dalgasının sadece %5’inin Avrupa’ya ulaştığını, bu sayede geliştirilen ırkçılığın yerli-göçmen işçiler arasında olduğu gibi göçmenlerin kendi aralarında da vuku bulduğunu belirtti. Üretim alanlarında fabrikaların taşınma korkusu vb. artan saldırıların bir benzerinin hizmet sektöründe vuku bulduğunu belirtti ve sendika yönetimlerinin mücadeleyi satan yaklaşımlarına rağmen sendikalarda üye olmanın önemine değindi. Köroğlu son olarak, yoksulların ve işsizlerin adının göçmen olduğunu belirtti ve ATİF gibi göçmen kurumlarına büyük işler düştüğünü belirtti.

ATİF’e Eşbaşkanlık önergesi ATİF Başkanı tarafından Genel Kurul’a sunuldu ve önerge oy çokluğu ile kabul edildi. Yeni Zelanda’da yapılan katliamın kınanması ve açlık grevlerinde olanların taleplerinin kabul edilmesi ve tüm politik tutsaklar üzerinde ki tecritin kaldırılması için verilen açıklama önergeleri oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca Almanya’da üretim sektörlerinde çıkarılan işçilerle dayanışma ve taleplerinin kabulü için verilen önerge genel kurul tarafından kabul edildi. Genel Kurul’da ayrıca üyelik kampanyasının örgütlenmesine ilişkin verilen önerge kabul edildi. Toplumsal cinsiyet komisyonunun ATİK Kongresine sunulmak üzere ATİF Genel Kuruluna sunuldu. Çoğunluk delegelerin oyunu almasına rağmen salt çoğunluk oyu alamayan önergenin bu haliyle Kongreye sunulmasına karar verildi.

Genel Kurul’da 9 kişilik 39. Dönem Yönetim Kurulu, 3 kişilik Denetim Kurulu ve ATİK Kongresi için 50 delege seçildi. ATİF Genel Kurulu’na Yeni Kadın ve Yeni Demokratik Gençlik Almanya Ülke komiteleri tarafından dayanışma mesajı sunuldu.

25. Kongresini 13 ve 14 Nisan tarihlerinde toplayacak olan Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK) öncesi önemli bir Genel Kurul gerçekleşmiş oldu. Frankfurt’ta toplanacak olan Kongrede Avrupa’da gelişen ırkçılık ve yükselen faşizm teması siyasal tartışma konusu olarak işlenecek.