Home , Avrupa , Aralık Katliamları Unutulmadı

Aralık Katliamları Unutulmadı

aralıkanma_ffmFRANKFURT | 24 – 12 – 2014 | Frankfurt Kültürlerarası Gençlik Forumu tarafından Aralık katliamları üzerine bir panel gerçekleştirildi. ‚1915’ten günümüze tüm soykırım ve katliamları lanetliyoruz! Maras, Roboski ve 19 Aralık Hapishaneler‚ katliamlarının konu alındığı panelde, katliamlar kadın penceresinden irdelendi.

Demokratik Alevi Federasyonu-FEDA adına  Fatoş Y. Göksungur, Yeni Kadın adına Dr. Ayşe Aydın ve Almanya Alevi Birlikleri Fedarasyonu Hessen Bölge Sekreteri Neriman Aktaş panelist olarak yer aldılar. KAGEF Yönetim Kurulu üyesi Hülya YAman’ın modaratörlüğünü üstlendiği etkinlikte Dr. Ayşe Aydın 19 Aralık Hapishaneler sürecine dair bir sunum gerçekleştirdi. Katliamın öncesi ve sonrasında katliama maruz kalan tutsakların yaşadığı psikolojik ve sosyal sıkıntılara değindi. Devletin neden bölesi bir katliama başvurduğunu anlatan Aydın, F Tipi ve isolasyon politikası hakkında bilgiler verdi. Katliamın neo-liberal politikalar çerçevesinde devrimci iradenin teslim alınmak istendiğini, devletini yetkililerinin katliam öncesinde basın üzerinden yalanlarla kamuoyunu manüpüle ettiğini, 90’lı yılların sonunda ortaya çıkan devrimci dinamiğin ezilmek istenmesi anlamına geldiğini belirtti. operasyonların bizzat dönemin Silahlı Kuvvetlerince planlandığını dile getiren Aydın, katliamlarda kadın devrimcilerin yoğun direniş gösterdiklerini, son nefeslerinde dahi katliamın boyutunu kamuoyuna aktarabilmek için yoğun çaba sarfettiklerini açıkladı.

FEDA adına konuşan Fatoş Y. Göksungur, Maraş katliamı üzerinde durarak nedenleri üzerinde bilgiler verdi ve Roboski katliamına ilişkin değerlendirmelerde buundu. Alevi ve Kürtlerin TC tarafından ezildiklerini vurgulayan Göksungur, ezilenlerin ortak mücadelesinin önemine dikkat çekti. Kürt ulusal mücadelesini kazanımlarını vurgukayan Göksungur, Alevilerin bu süreçte Kürt halkının yanında yer alması gerektiğini belirtti ve örgütlü mücadfelenin önemine değindi. Katliamlarda en acı çeken kesimin kadınlar olduğunu vurgulayan Göksungur, 19 Aralık’ta hacerin çığlığının tarihsel önemde olduğunu dile getirdi.

ABF Hessen Bölge Sekreteri Neriman Aktaş Alevilerin, ezilen mazlum halklar karşısındaki tutumuna değinerek, her daim ezilenlerin yanında durduklarını dile getirdi. Maraş katliamı ve sonrasında Alevilerin örgütlenme sürecine değinen Aktaş, faşizmin coğrafyasının olmadığını, ezilenlerin yaşanan katliamlardan ötürü neredeyse her günümüzün anmalarla geçecek kadar katlşmlarıa maruz bırakıldığını ve Alevilerin örgütlenerek devletin tekçi ve assimilasyoncu politikalarının karşısında duracaklarını belirtti. TC devletinin günümüzde hala Alevilere baskı uyguladığını, evlerin işaretlenmesi meselesinin günümüzde hala geçerliliğini koruduğunu, dolayısıyla devletin alevilere yaklaşımında esasta bir değişikliğin olmadığını belirtti. Aktaş konuşmasını, katliamlar açığa çıksın sorumluluları yargılansın diyerek sonlandırdı.

Aralık katliamlarının işlendiği panelde, dönemi yaşayan bir kadın dinleyici tarafından da bilgilendirmeler yapıldı. Etkinlik soru ve cevapların apılmasından sonra son buldu.

scroll to top