Home , ATİF , “Anti Terör” Yasaları ve 129 a-b Kaldırılsın! Demokrasi, Özgürlük ve Bağımsızlık İçin Mücadele Meşrudur!

“Anti Terör” Yasaları ve 129 a-b Kaldırılsın! Demokrasi, Özgürlük ve Bağımsızlık İçin Mücadele Meşrudur!

atiflogoATiF-27-11-2014- Demokrasi, Özgürlük, Bağımsızlık ve Sosyal Kurtuluş mücadeleleri geliştikçe, karşıt saldırılarda yoğunlaşarak sürer. Geçmişten günümüze kadar böyle olmuştu, gelecekte de böyle olacaktır. Bunun içindir ki, mücadelenin gelişimi sürecinde sürekli mevcut yasalar değiştirilerek, saldırgan hale getirilmektedir.

11 Eylül saldırısından sonra neredeyse bütün dünyada ‘terörle mücadele’ adı altında, halkın meşru mücadelesi terörize edildi. Avrupa’da da aynı şekilde bir çok ülkede ‘terörle mücadele’ kapsamında mevcut yasalar değiştirilip, halkın demokratik hak ve özgürlükleri gasp edildi.

Almanya’da bu saldırı paketlerini hayata geçiren ülkelerdendir. 11 Eylül’den sonra anayasanın 129. Bendi değiştirilerek, devrimci, ilericiler üzerinde bir saldırganlık politikası güdüldü. Özellikle 129. Maddeye eklenen a ve b şıklarıyla birlikte; Almanya’nın içinde ve dışında (başka ülkede) yapılan eylemler ve etkinlikler ‘terör’ kapsamında ele alınmaktadır.

Almanya’nın bu saldırganlık politikası 11 Eylül öncesine dayanmaktadır. 1990’larda Türkiye ve Kürdistan coğrafyasında gelişen mücadeleyle beraber, Almanya’da da dayanışma eylemleri ile geliştirilen katliamlara karşı kamuoyu oluşturma çalışmaları da yoğunluk kazandı. Bir çok bölgede devasa eylemlerin gelişmesi, Alman devletin Türk devleti ile olan ilişkilerinden dolayı rahatsız etti. Bundan dolayı da bilinçli geliştirilen provokasyonlar bahane edilerek 26 Kasım 1993’de PKK yasaklandı. Ardından farklı bir çok örgüt yasaklandı. 11 Eylül ile beraber mevcut değişikliklerle anayasanın 129 a-b maddesinin içeriği daha da saldırganlaştırıldı.

Bu yasaklamalarla birlikte, bir çok demokratik kurum kapatıldı. Bu kurmalara üye olma ideası ile bir çok insan hakkında davalar açıldı, evleri basıldı ve bir çok insan tutuklanarak cezaevlerine sokuldu. Halen bir çok insan hakkında yürüyen davalar söz konusudur.

Aynı içerikle 2007 yılında federasyonumuza bağlı dernekler ve bazı üyelerimizin evleri basılıp aramalar yapıldı. Üzerinde yıllar geçmesine rağmen hukuk ihlalleri yapılarak, halen bu üyelerimizin dosyaları kapatılmamaktadır. Basına süsleyerek verdikleri ‘operasyon’ haberleri ellerinde patladı ve iddia ettikleri hiç bir şeyi ispatlayamadılar. Fakat bunu bir baskı aracı olarak kullanarak, üyelerimiz üzerinde sindirme yaratmaya çalışmaktadırlar.

PKK yasağının 21. yıldönümü vesilesiyle, hiç bir yasağın, baskının halkın demokrasi, özgürlük, bağımsızlık ve sosyal kurtuluş mücadelesini engelleyemeyeceğinin altını bir kez daha çizmek istiyoruz. Baskıya, sömürüye, katliamlara karşı mücadele meşrudur ve yasaklanamaz.

Kürt ulusunun kendi kaderini tayin hakkı meşrudur, Kürt halkının bugüne kadar demokratik hakları için verdikleri mücadele meşrudur, yasaklanamaz ve engellenemez. Ulusal, sosyal kurtuluş mücadelesi veren örgütlerin mücadelesi meşrudur ve yasaklanamaz. Emperyalizme, faşizme ve her türden gericiliğe karşı verilen mücadele meşrudur ve engellenemez.

‘Anti terör’ yasaları ve 129 a-b kaldırılmalıdır!

Devrimci, ilerici örgütlerin yasaklanması kaldırılmalı, tutuklananlar serbest bırakılmalıdır!

Herkese eşit hak özgürlüğü!

ATIF-u00D6rgu00FCterin Yasaklanmasina Karsi

scroll to top