Anasayfa , Avrupa , Anti Korona Avrupa Koordinasyonundan Çağrı!

Anti Korona Avrupa Koordinasyonundan Çağrı!

HABER MERKEZİ | 15.04.2020 | Anti Korona Avrupa Koordinasyonu salgın karşısında korumasız mülteciler için sosyal medya kampanyası başlatıyor.

Yarın (Perşembe) avrupa saati ile saat 20:00’de hashtag eylemi başlayacak. Anti Korona Avrupa Koordinasyonu tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Kamplar boşaltılsın, mültecilere yaşam hakkı!

Emperyalist savaş ve işgallerin, sömürgeciliğin ve onların yarattığı açlık ve sefaletin yanı sıra, faşist ve gerici diktatörlüklerin baskıları her yıl milyonlarca insanın yerini, yurdunu terk etmesine yol açıyor. Ortadoğu, Afrika, Asya, Balkan ülkeleri ve Latin Amerika’nın her bir köşesinde uluslararası tekellerin çıkarlarını korumak ve büyütmek adına savaşlar devam ediyor. Silah tekelleri kazanıyor. Petrol tekelleri kazanıyor. Altın-maden tekelleri kazanıyor ama halklar yaşamlarını, haklarını, geleceklerini kaybediyor. Emperyalist tekellerin karlarını arttırmak adına silahın, şiddetin yaşandığı tüm ülkelerden en insani hak olan yaşam hakkı için mültecilik kaçınılmaz hale geliyor. Yeniden İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini hatırlıyoruz. “Herkesin yaşama hakkı ile kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı vardır”. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine imza atanlar bugün emperyalist savaşları, sömürgeciliği ve faşizmi politika olarak benimseyenlerdir. Yani her bir mültecinin mülteci konumuna gelmesinden sorumludurlar.

Bu gün tüm dünyayı tehdit eden COVİD-19 pandemisi en çok yoksulları ve mültecileri tehdit etmektedir. Özellikle Yunanistan’daki göçmenler ciddi tehlikeyle karşı karşıyadır. Adalarda on binlerce mülteci kalmaktadır. Bu insanlar mecburen dib dibe yaşamak zorunda ve hijen malzemelerine ulaşamamaktadır. Özellikle Midilli adasındaki 3 bin kişilik kampta 20 bin kişi yaşamaktadır. AB devletleri mültecileri almamak işin sınır kapılarını kapatıp insanlar üzerine gaz sıkmaktadırlar. Emperyalistler kendi aralarında mültecileri insan haklarına aykırı bir şekilde pazarlık konusu yapmaktadırlar. Sınırlarda yaşananlar mülteciler için bir katliama ve zulme dönüşmektedir.

Tüm bu nedenlerle mülteciler için acil yapılması gerekenler:

1-Tüm avrupada bulunan mültecilere Portekiz örneğinde olduğu gibi eşit vatandaş haklarına sahip olmaları sağlanmalı ancak buna bir süre konmamalıdır. (Portekiz hükümeti 30 Haziran a kadar bu hakları tanımıştır.)

2-Tüm mültecilerin bu pandemi sürecinde ücretsiz ve ayrım gözetilmeksizin tüm sağlık hizmetlerinden faydalanması sağlanmalıdır.

3- Sınır dışı edilmek üzere cezaevlerinde bulunan mülteciler acilen serbest bırakılmalı, sınırlar açılarak oturum hakları tanınmalıdır.

4-Özellikle çocuk ve kadınlar başta olmak üzere tüm mültecilerin gıda ve hijyen malzemelerine ulaşımı ücretsiz olarak sağlanmalıdır.

5-Özellikle Yunanistan ve Hırvatistan başta olmak üzere mültecilere uygulanan fiziki ve psikolojik şiddete son verilmelidir. Mültecilere karşı aşağılayıcı ve ırkçı yaklaşımlar cezalandırılmalıdır.

6-Kamplarda olumsuz koşullarda ve toplu alanlarda bulunan mültecilerin boş konutlara, otellere pansiyonlara istihdamı sağlanmalıdır. Tüm ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanmalıdır.

7-Mültecilerin 7/24 telefon edebileceği ve anadillerinde konuşabileceği danışma, talep ve şikayet destek hatları kurulmalı.

8- Mültecilere yapılan maddi destekler normal koşullarda dahi temel ihtiyaçları karşılamanın çok ötesindedir. Salgın sürecinde mültecilere verilen maddi destek miktarları arttırılmalıdır.

Bu konuda yapılabilecek çalışmalar:

  • Yukardaki taleplerimizi içeren açıklamayı farklı dillere çevirerek yayınlamak.
  • Mültecilerin olduğu kamplar önlerinde küçük gruplar halinde (salgına karşı önlem alarak) eylemler yapmak: Açıklama yapmak, pankart, afiş asmak gibi.
  • Kentlerin görünür alanlarına pankart, afiş asma eylemleri
  • Sosyal medyadan 2 gün boyunca taleplerimizi yayan eylemler yapmak, mülteci kamplarından, sınırlardan görüntülerle, konuşmalarla talepleri dile getirmek.
  • Hashtag eylemleri düzenlemek

ALMANCA AÇIKLAMA İÇİN TIKLA

İNGİLİZCE AÇIKLAMA İÇİN TIKLA

KÜRTÇE AÇIKLAMA İÇİN TIKLA