Home , Avrupa , Amsterdam 5. Forumu gerçekleştirildi!

Amsterdam 5. Forumu gerçekleştirildi!

IMG_0510AMSTERDAM |14 – 08 – 2013 | Gezi direnişiyle destek eylemlerinin organize edildiği Amsterdam şehrinde  düzenli olarak gerçeleştirilen forumlar serisinin 5. gerçekleştirildi.  Bir önceki forum da sürecin henüz yeterince olgunlaşmadığı konusunda ortak düşüncelerin çıkmasıyla birlikte, hazırlanması planlanan manifesto kararı askıya alındı. Forumun eylem birliği çerçevesinde oluşturulduğu vurgulanırken, daha örgütlü adımların süreçle birlikte sağlanabileceğine değinildi ve ‘örgütsüzler’ isiminin değiştirilmesi kararlaştırıldı.

4. Forumda alınan kararlar doğrultusunda, 5. Forumda pratik eylemlikleri düzenleme konusuna ağırlık verildi. Forum’u ve öncesini tanıtan ve anlatan profesyonel bir belgeselin hazırlanması için toplanan katılımcılarla, forum başlamadan önce röportajlar yapıldı. Hazırlanan belgeselin, sosyal medya aracıyla yayılacağı belirtildi ve belgesel hazırlıkları için yapılan çekimlerin tamamlanmasının ardından 5. forum başlatıldı.

Forumun ilk bölümünde düzenlenmiş olan eylemlerin değerlendirilmeleri yapıldı. Değerlendirmelerin ardından, 4. forum da internet ağı üzerine uzmanlığı olanların aldığı görevlerle bağlantılı olarak, sosyal medyanın olumlu ve olumsuz yanları hakkında katılımcılara sunum yapıldı ve sonrasında önceden belirlenmiş olan diğer gündem maddesine geçildi. Çeşitli eylem önerilerinin yapıldığı ve fikirlerin sunulduğu ikinci gündem maddesinde, pratik adımların atılması gerektiği öne çıktı.

‘Örgütsüzler’ isminin ‘Amsterdam Forum’u olarak değiştirilmesi ve bir websitesinin hazırlanması gibi konsensusla alınan kararların ardından, toplantıya son verildi.