Home , Avrupa , Almanya’da „Faşizme ve Savaşa Karşı“ Yeni Barış Hareketi Kuruldu

Almanya’da „Faşizme ve Savaşa Karşı“ Yeni Barış Hareketi Kuruldu

HABER MERKEZİ|06.10.2022| Berlin’de 2 Ekim 2022 tarihinde GLS Kampüsü konferans salonunda, Yeni Barış Hareketi’nin ilk kongresi gerçekleşti.

Farklı önerilerin kapsamlı bir şekilde tartışılmasından sonra, delegeler büyük çoğunlukla bu isme karar verdi. Bir konuşmacı, önerilen bu isim için yaptığı açıklamada, “Faşizme ve savaşa karşı yeni barış hareketi” yeni oluşumun içeriğini en iyi bir şekilde özetliyor“ dedi. „Yeni barış hareketi“ çünkü neredeyse tüm emperyalistlerin Dünya Savaşı’na hazırlanmasıyla birlikte, barış hareketinin yeni zorluklarla yüzleşmesi gereken yeni bir başlangıç ​​noktası var. Kendini açıkça emperyalizmin tüm saldırılarına karşı konumlandırmalıdır. Faşizm ve savaş ikiz kardeştir, bu nedenle faşizme karşı savaş ilanımız yeni hareket adına dahil edilmelidir“ diyerek isim önerisinin içeriğini açıklamıştır.

Kongreye 18 şehirden seçilmiş delegelerin yanı sıra VVN-BdA, Frauenverband Courage, ATİF, Demokratischen Komitee Palästina, Überparteilichen Bergarbeiterbewegung Kumpel für AUF dahil olmak üzere 20’den fazla kitle örgütlerinden temsilciler katıldı. Ayrıca 20 şehirden bireysel oy kullanan delegeler katıldı.

Açılış konuşmalarında Enternasyonalist Birlik içerisinde olan, İşçi Platformu’ndan Markus S., Inter-Bündnis Koordinasyon Grubu’ndan Fritz Ullmann ve MLPD’den Gabi Fechtner, kendi açılarından yeni bir barış hareketine duyulan ihtiyacı vurguladılar.

MLPD başkanı Gabi Fechtner açılış konuşmasında üçüncü Dünya savaş tehlikesine dikkat çekti. Fechtner „Savaş çığırtkanlarından hiçbirinin tarafını tutmamalıyız. Bölünmüş bir dünyada hepsi pastadan pay istiyor. Üçüncü bir dünya savaşını riske atıyorlar ve bunun bedelini biz ödüyoruz! Hemen hemen tüm emperyalistler aktif olarak üçüncü Dünya Savaşı’na hazırlanıyorlar. Savaş kapımıza dayandı. NATO’nun aktif savaşa girmesine geçişe ne kadar yakın olduğumuzu görmelisiniz. Emperyalizm dünya savaşına ya da uluslararası işçi sınıfının sosyalist devrimler mücadelesine yol açar” belirlemesinde bulundu.

ATİF temsilci ise, Yeni Barış Hareketi“ oluşumuna yönelik temel sorunları ve eleştirileri gündeme getirdi.”Yeni oluşan barış hareketine ilişkin eleştirilerini şu şekilde açıkladı: „Bugün Almanya’da 3. Dünya savaşına karşı ortak bir cephe oluşturma önerisini doğru görmüyoruz. Çünkü dünya çapında “Uluslararası Anti Emperyalist, Anti Faşist Birleşik Cephe” oluşturuldu. Bu cephe oluşumunda konfederasyonumuz ATİK’de aktif yer almaktadır. Eğer ortak bir cephe oluşacak ise, bizim açımızdan esas olan bu cephenin çalışmalarını Almanya’da geliştirmektir.

İkinci neden; eğer esas akım savaş ise, yani savaş çok akut ise, o zaman geniş demokratik kesimlerle ve Alman solu içerisinde geniş ittifaklar ve ortak eylem birlikleri oluşturulmalıdır. Ve kendi ülkemizdeki düşmana karşı mücadele etmek esas olandır. Fakat bugün oluşturulacak yeni bir hareket geniş kesimlere hitap edecek durumda değildir. Buradaki bileşenin büyük bir çoğunluğu Inter. Bündnis içerisinde zaten yer almaktadır. Almanya’daki demokrasi güçlerinin karşılıklı olarak bu savaş meselesinde eleştirileri zıt durumdadır. Bırakın birlikte tartışma yürütmeyi, Almanya’da Rusya’nın Ukrayna işgalini ve Almanya’nın buradaki tutumunu kınamak için birlikte eylem bile yapılamıyor. Son örnek dün Berlin’de yapmak istediğimiz ortak yürüyüşün tartışmasıdır. Sonuçta ortaklaşamadığı için yürüyüşler bölgesel oldu ve bizler ayrıştırıldık. Bunun için yeniden güven kazanılması, demokrasi güçleri arasında ortak çalışma kültürünün yakalanması için çalışmalar yürütmeliyiz.

Üçüncü neden ise; ortak örgütlülüğümüz olan Inter. Bündnis üzerinden bu süreci örgütlemek en doğru olanıdır. Çünkü, Bündnis bizim açımızdan Almanya’da bir anti-faşist ve anti-emperyalist harekettir.

Özellikle Alman emperyalizminin Ukrayna’daki provokatör tutumu, savaş bahanesiyle içerde temel haklarımıza yönelik saldırılarını teşhir etmek için bizim için Int. Bündnis önemli bir araçtır. Yukarıda sıraladığımız nedenlerden dolayı, oluşacak olan „Yeni Barış Hareketi“ni doğru görmüyoruz“ diyerek görüşünü belirtti.

Daha sonra tartışmalar esas olarak ATİF temsilcisinin sunumu üzerinden yoğunlaştı. Endişelerinin ve kaygıların haklı olduğu ancak bu yeni barış hareketinin daha geniş kitlelere hitap ettiği, savaş istemeyen geniş halk kitlelerini dahil etmeyi amaçladığını ve Inter. Bündnis bu görevi üstlenemeyeceği görüşü çoğunluk oluşturuyordu.

Kongrenin son gündeminde Koordinasyon grubun seçildi. Sonraki adımlara ve çalışmaya ilişkin kararlar arasında. Bu kararlar; 12 Kasım 2022’deki doğayı kurtarmak için uluslararası mücadele gününde yerel ve bölgesel eylemler, BM iklim değişikliği konferansı için Mısır’a bir delegasyonun gönderilmesi ve Ocak 2023’te Berlin’de LLL yürüyüşü öncesi ortak bir panelin yapılması olarak belirlendi.