Home , Avrupa , Almanya Yeni Kadın Güney Bölge Toplantısı Yapıldı

Almanya Yeni Kadın Güney Bölge Toplantısı Yapıldı

AUGSBURG |06.11.2018|Stuttgart, Nürnberg ve Augsburg Yeni Kadın komitelerinden aktivistlerin katılım sağladığı, Ulm ve Villingen temsilciliklerinin katılamadığı güney bölge toplantısı gerçekleştirildi.
Almanya ÜKK‘ nın kendini ve bölgedeki çalışmaları değerlendirdiği 6 toplantı sonuçlarından bölüm aktarılarak, değerlendirmeler yapıldı, bölgedeki çalışmalar ve örgütsel duruma dair görüşler, öneri ve eleştirilerle toplantı zenginleştirildi.
Özellikle kadın çalışmalarındaki daralma, kendini tekrar etme, başta komitelerdeki arkadaşlar olmak üzere, tüm üye ve aktivistlerin kadın çalışmasına ve örgütlenmesine bakış açılarındaki cins bilinciyle yaklaşamamanın getirmiş olduğu zorluklara dikkat çekildi. Kadın örgütü olarak kendi alan çalışmalarımıza, hedef ve amaçlarımıza odaklanmadığımızda, arda kalan zamanlarda kadın çalışmasını yürütme mantığı ve yaklaşımıyla hareket ettiğimiz müddetçe ilerleme kaydedilemeyeceği, kadının bir çok alanda politik güç olma noktasında hep bir tıkanıklık yaşanacağı, en önemli hedef olan kadına yönelik şiddete karşı görev ve sorumluluklarımızı, misyonumuzu yerine getiremeyeceğimizin altı da çizildi. Karma örgütlerde de kadının emeğinin görünmez kılındığı, angarya işler kadın üzerinden halledilirken, sevk ve idarede, karar mekanizmalarında erk’ek şovenizminin hâlâ hüküm sürdüğüne de vurgu yapılan toplantıda, var olan sorunlarımızın bizden kaynaklı yanı olurken, karma örgütlerdeki kadına bakış açısındaki erillikten de kaynaklandığına vurgu yapılarak, derneklerde bir çok çalışma bizler üzerinden yürürken, kendi kadın çalışmalarımızı tali duruma itmek durumunda kalınmakta olduğuna dikkat çekildi. Yeni Kadın ın da bir örgüt olduğu, tüzüğü ve programıyla kadına dair gündemlerde kendine has ajandasının olması gerektiği ve bunu da alttan yukarıya kadınların, komitelerimiz ve temsilciliklerimiz üzerinden ileriye taşıma hedefiyle hareket etmeleri gerektiği belirtildi. YK‘ ın hala kadın örgütü olduğunu sindiremeyen ve komitelere ne gerek var eril yaklaşımını sergileyen zihniyetlere karşı da duruşumuz net, tavrımız YK’ı ileriye taşıyıcı olmak zorunluluğu en önemli görevler arasında dururken, içimizde ve çeperimizde kadına yönelik şiddet noktasında kadın örgütü olarak kurallarımızı işletmemiz gerektiğine de özellikle vurgu yapıldı . Yeni Kadın ın en önemli ilke ve hedeflerinden birisinin nereden gelirse gelsin kadına yönelik şiddete karşı mücadele olduğu da hatırlatılan toplantıda, kadına şiddet uygulayan bir erk’ek elini kolunu sallayarak derneklere gelebiliyorsa bu Yeni Kadın ın sorunu olmalı, kadınların sorunu olmalıdır denilerek, bu noktada derneklerin problemli olduğuna dikkat çekildi.
Çalışmalarımızı ATİF derneklerinde yürütüyor olmamızdan ve dernek faaliyetlerinde de emek verenlerin ezici çoğunluğu kadın üyelerimiz olmasına rağmen, kadın çalışmalarına dahi erk’ek arkadaşların karışma, müdahale hakkını kendilerinde bulma cesaretleri, kadınların özgüvenleri ve cesaretleri noktasında negatif bir durum yaratırken, kadın çalışmalarını da ikinci plana atılmasını beraberinde getirmektedir görüşüne de yer verilen toplantıda, pilot bölgelerde, imkanımızın olduğu çalışma alanlarımızda dernekleşmeye gitme olanaklarını da zorlamak gerektiğinin altı çizildi. Profesyonel bir örgüt olmanın tüm alt yapısını 27 yıllık mücadele tarihimizden edindiğimiz tecrübeler ışığında süzgeçten geçirerek, radikal ve ileriye dönük yeni projelerle, genç insan kaynaklarını da bu çalışma alanının öznesi yaparak atılım ve açılım yapmanın zorunlu olduğu dinlendirildi.

Toplantıda önümüzdeki sürecin planlamasına dair de bilgilendirmeler yapıldı. Kasım ayı itibarıyla Almanya ÜĶĶ olarak başlattığımız ‚Rosa’yı kavra,kavrat ‚ kampanyası özgülünde üç alanda yapılacak panellerin içeriğine dair bilgilendirme yapıldı. Bu süre zarfında Flormar direnişçileri ve Cumartesi Anneleri ile dayanışma ve bilgilendirme standları, mitingleri yanı sıra, Rosa’nin hayatı ve mücadelesine dair de seminer, eğitim, okuma akşamları düzenleme önerileri de yapıldı .
Ocak ayında Berlin de yapılacak LLL yürüyüşünü katledilişinin 100.yılı olması sebebiyle de Rosa şahsında sahiplenilmesi, kendi rengimiz ve sesimiz, gücümüzle bu merkezî yürüyüşün planlamasının şimdiden yapılması gerektiği belirtildi.
Şubat ayında gerçekleşecek olan Almanya kurultayı öncesi, tüm alanların kendi genel kurullarını yapması gerektiği, gönderilecek merkezi siyasi taslak yazısının kollektif olarak okunup tartışılması, delegeler aracılığı ile de eleştiri ve önerilerini kurultaya taşımaları gerektiği de hatırlatılarak, toplantı alkışlarla sonlandırıldı.