Home , Avrupa , Almanya YENİ KADIN 8. Kurultayı „Ölüm Değil, Yaşam İçin; MİLİTARİZME Hayır!“ şiarıyla gerçekleştirildi

Almanya YENİ KADIN 8. Kurultayı „Ölüm Değil, Yaşam İçin; MİLİTARİZME Hayır!“ şiarıyla gerçekleştirildi

Almanya YENİ KADIN, „Ölüm Değil, Yaşam İçin; MİLİTARİZME Hayır!“ şiarıyla 8. Kurultayını başarıyla sonuçlandırdı. 34 delegenin ve misafirlerin de hazır bulunduğu kurultay selamlama ve delege tespiti ile başladı. Özgürlük mücadelesinde yitirilen değerler şahsında yapılan saygı duruşunun ardından seçilen divan gündemleri onaya sunarak, Kurultayın tartışma gündemini başlattı. Militarizmin işlendiği siyasi perspektif taslak yazısının okunmasının ardından bölgeler taslağa yönelik yazılı ve sözlü olarak görüşlerini belirttiler. Değişiklik önergelerinin de yapıldığı taslak yazısına ilişkin kurultayda çıkan ortak görüşlerin merkezi kongreye iletilmesi görevinin yeni seçilen ÜKK’ya verilmesinin ardından bir yıllık çalışma raporu sunuldu. Çoğunluğun onayladığı faaliyet raporundan sonra mali rapor da aklanarak,tüzük değişikliği ve diğer önergeler de delegelerin onayına sunuldu. Almanya ÜGK ‚dan bir genç kadın da kurultayı selamlayarak, YDG’nin dayanışma mesajını iletti. 8.Yeni Kadın Almanya Kurultayı’nda Merkezi kongreye sunulmak üzere alınan öneri kararlarından bazıları şunlar oldu:
“1) Militarizmin tartışıldığı taslak yazısının ‚Ne Yapmalıyız?‘ bölümüne eklenmek üzere, ‚Vicdani Ret‘ tavrımızı açıklayan bakış açımız- yaklaşımımız;
2) 7.kurultayda kabul edilen ama iki yılda bir yapıldığı için sunamadığımız ‚Eş Başkanlık ‚ sisteminin, kabul edilen formulasyonla merkezi kongreye taşınması,kabul görmesi durumunda ATİK kongresine sunulması;
3) Ülke kurultaylarının iki (2) yılda bir yapılması ve buna dair tüzüğe alt başlıklarıyla ülke kurultaylarının örgütsel yükümlülüklerini kapsayan maddelerin eklenmesi;
4) 10.kongremizde kullanmama kararı alınan ‚fuhuş ‚ kavramının, yerine tam karşılığı olan bir ifade belirlemesinde zorluk çekildiği için, yeniden kullanılması gerektiği…“

Merkezi kongreye delegelerin ve beş(5) kişilik yeni ÜKK ’nın seçilmesinin ardından sunulan dilek ve temennilerle;
„Birlik- Mücadele-Zafer!
Yaşasın ATİK-YDG-YENİ KADIN !“ sloganlarıyla kurultay sonlandırıldı.

scroll to top