Home , Avrupa , ALMANYA GÜNEY BÖLGESİNDE YENİ KADIN KAMPI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ALMANYA GÜNEY BÖLGESİNDE YENİ KADIN KAMPI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

güney kadin kampiAUGSBURG |14-10-2013 | Yeni Kadın’ın , „GÖRÜNMEYEN EMEĞİN GÖRÜNÜR KILINMASI İÇİN SESİNİ YÜKSELT, ÖRGÜTLEN“ kampanyasının birinci etabının startı Eylül ayında verilmişti. Kampanyanın birinci etabındaki hedefimiz tabanımızda farkındalılığı yükseltmek. Çünkü kapitalizmin insanı emeğine yabancılaştırdığı gerçekliğinden en fazla pay alan kadının ev içinde harcadığı emektir. Zira ömür boyu sabahtan akşama kadar evin içinde dönenen, evin içindeki yaşayan tüm bireylerin tek tek bütün ihtiyaçlarına yanıt olmaya çalışan, sistemin en büyük ihtiyacı olan emek gücünü doğurup – besleyip – büyütüp yeni-dinamik – genç emekçileri sisteme hazır hale getiren kadının kendisi de emeğine yabancılaştırılmıştır. Evin bütün bireylerinin ihtiyaçlarını sağlamaya, bütün zorluklara göğüs gererek onların sağlıklı iş güçleri olarak ertesi güne ve geleceğe hazırlanması için hergün, hergün bütün enerjisini harcamasına rağmen, „bütün gün evde oturuyorsun, ne yapıyorsun da yoruluyorsun“ söylemleri ile emeğinin inkâr edilmesinin ve harcanan bu emeğin hiçbir karşılığının olmaması sonucu kadının kendisi de emeğine yabancılaşmış, hiçbir şey yapmadığını kabul eder hale gelmiştir. Emeğine yabancılaşmasının sonucudur ki, çalışıp çalışmadığı sorulduğında, eğer ücretli bir işte istihdam etmiyorsa; „çalışmıyorum, ev hanımıyım“ der. „Ev hanımı“ olduğunu söylerken de, kandırılmışlığının farkında olmadığından gururlanır.

Diğer taraftan toplumda bu işler kadının asli görevi olarak görüldüğünden, sermaye sahipleri için ucuz ve yedek iş gücüdür. Ama aynı zamanda kapitalizmin asla vaz geçemeyeceği yedek işsizler ordusunu oluşturarak erkek emekçinin sermaye sahiplerine karşı mücadele ve örgütlenme gücünü zayıflatır.

Bir başka gerçeklik ise, sernaye sahiplerinin kadının görünmeyen emeği üzerinden elde ettiği milyarlarca kârdır. Çünkü; kadının ev içindeki emeği olmasa, erkek emekçi bir sonraki iş gününe kendisini aynı dinamizim ile hazırlayabilmek için bu ihtiyaçları dışarıdan satın almak zorunda kalacağından, yaşam ihtiyaçları yükselecek ve sermaye sahipleri emekçinin saat ücretini daha yüksek tutmak zorunda kalacaktır.

Diğer taraftan üretimde istihdam eden kadınlar da yine yakalarını ev içindeki sorumluluklarından kurtaramadıklarından, yaşamları boyunca iki mesaili, iki mesleklidirler.

Özel mülkiyetin ortaya çıkışı ile başlayıp, kapitalizm ile doruk noktaya çıkmış olan kadının emeğinin görünmezliği, kadınları kendi emeklerine yabancılaştırmıştır. Bu nedenle Yeni Kadın olarak ilk etapta olayın öznesi olan kadında farkındalılığı yaratmak aslolandı. Bu hedef doğrultusunda bölgelerde hafta sonu eğitim kampları ve seminerler örgütledik. Esas aldığımız hafta sonu kampları olsa da bazı alanlarda yer bulma sorunu veya faaliyetlerin yoğunluğundan kaynaklı, bir günlük seminerler gerçekleştiriyoruz. Eylül sonunda Hamburg’ta gerçekleştirdiğimiz seminirden sonra, 12 – 13 Ekim hafta sonunda Güney Almanya’nın Augsburg yakınlarında bir kamp gerçekleştirdik.

güney kadinKamp katılım olarak beklediğimizden düşük olsa da (17 kişi), katılan kadın arkadaşların ilgisi ve katılımı oldukça olumlu idi.

Cumartesi günü MYK başkanının, katılan arkadaşları selamlayıp, eğitim konusu ve kampanya olarak neden bu konunun seçildiğine ilişkin yaptığı açıklamadan sonra, katılımcı arkadaşlar kendilerini tanıttılar. Ardından grup çalışmasına başlamak için dörder kişilik dört grup oluşturuldu. Her grubun konu başlıkları belirlendikten ve gruplar kendi sözcülerini – yazmanlarını seçtikten sonra tartışmalarını başlattılar. Bir saatlik tartışma sürecinde, sözcüler gruplarının ortak düşüncelerini açıklarken; konunun yakıcılığını ve her kadının söyleyecek bir sözünün olduğunu gördük. Çünkü ortak ve önemli bir soruna parmak basılıyordu.

Akşam yemeğinden sonra MYK başkanı arkadaşımızın yaptığı görsel sunum, ilgiyle dinlendi. Tartışma bölümünde ise; konunun yakıcılığı hepimizi sarmıştı. Birbirimize sorduğumuz soruları cevaplama, emeğin görünür kılınması noktasında üretilen tezler, anti tezler oldukça canlı bir şekilde tartışıldı. Akşam saat 21.00 den sonra serbest program olarak düşünmemize rağmen, biraz zamanı hoyratça kullanmış olmamızın da etkisi olsa da, tartışmaların canlılığı tartışma bölümünün 22.30 a kadar sürmesine neden oldu. Daha sonra bazı arkadaşlar küçük çaplı yürüyüş yaparken, bazıları kendi aralarında tartışmaları sürdürdü, bazıları ise birlikte türküler söylediler…

Pazar sabahı kahvaltıdan sonra Psikiyatrist Dr. Berna Yılmaz, görsel sunum eşliğinde „emeğin görünmezliğinin yarattığı psikolojik etkiler“i  anlattı. Yapılan sunum  katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi. Tartışma sürecinde ortaya çıkan en önemli nokta, güçlü bir kadın örgütlenmesinin yaratılmasıyla bu soruna karşı güçlü mücadelelerin örgütlenebileceği idi. Burada örgütlenmenin önemi ortaya çıkıyordu.

güney kadin kampiTartışmalarda ortaya çıkan bir diğer önemli nokta ise; buraya katılan her arkadaşın  tartışmaları alanlarına taşımaları ve hatta küçük çaplı da olsa eğitim çalışmaları veya seminerler yapmaları düşüncesiydi. Çünkü bu eylem; denize atılan bir taşın yarattığı dalgalar gibi bu tartışmaların yayılmasını doğuracak ve toplumsal farkındalılığı yükseltecekti.

Yine bu tartışma sürecinde ortaya çıkan başka bir güzel ve önemli düşünce ise; kampanyanın daha zengin yürütülebilmesi için anket önerisi idi.Öneri; konuya ilişkin bir anket hazırlanıp bu anketlerle en geniş kadın kitlesine ulaşmaya çalışmak şeklindeydi. Böyle bir çalışmanın kampanyayı zenginleştireceği konusunda  katılımcılar da hemfikir oldu.

Pazar günü öğle yemeğinden sonra kamp değerlendirmesine geçildiğinde ortaya çıkan ortak görüş, oldukça verimli bir hafta sonu geçirildiği, böyle çalışmaların kadınlar açısından ihtiyaç olduğu ve bu kampların  periodik bir süreç içinde en azından senede bir kez yapılması gerektiği idi.

Son olarak  MYK başkanı, 25 Kasım için kısa bir açıklama yaptıktan sonra, bir başka faaliyette buluşmak üzere dağıldık.