Anasayfa , Avrupa , Alman Sendikacılardan Greif İşçi Direnişine Destek

Alman Sendikacılardan Greif İşçi Direnişine Destek

GWLINKEMFRANKFURT | 12 – 04 – 2014 | Alman Sendikalar Birliği (DGB) içinde sol, muhalif ve devrimci sendikacılar tarafından oluşturulan Sol Sendikal Mücadele Ağı çalışma komisyonu Greif işçilerine yönelik bir dayanışma mesajı yayınladı. Frankfurt KAGEF derneğinde biraraya gelen çalışma komisyonu toplantı sonrasında bir açıklama yayınladı. Toplantıda bulunan ATİF Sekreterinin Greif işçilerinin meşru direnişine yönelik bilgilendirmesi sonrasında karar altına alınan açıklamayı olduğu gibi yayınlıyoruz;

İstanbul‘daki Greif emekçilerinin mücadelesiyle dayanışma mesajı

Uluslararası basından ve birlikte çalıştığımız ATİF’li arkadaşlardan öğrendiğimiz kadarıyla, Greif İşçilerinin bağımsız direnişi 10 Nisan günü Türk polisinin yeni bir vahşi saldırına daha maruz kalmıştır. Bu anti-demokratik  müdahaleyi ve hunhar saldırıyı kınıyor, türk polisini ve AKP hükümetini sorumlu tututuyoruz.

Paketleme endüstrisinde üretim yapan Greif fabrikalarında 10. Şubattan beri bağımsız grev ve işgal eylemleriyle işçiler, tüm zorluklara rağmen meşru direnişlerini sürdürmekteydiler. Direnişteki emekçiler baştan beri, güvenlikli iş koşullarının yaratılması, daha yüksek ücret ödenmesi, sosyal hakların iyileştirilmesi ve kiralık işçilerin sözleşmeli işe alınması gibi oldukça gerçekçi ve makul talepler öne sürüyorlardı.

İşveren ve AKP hükümeti ta başından beri bütün imkanlarını kullanarak direnişi kazanımsız bitirmek istiyorlardı. Toplu sözleşme görüşmeleri kararlara ve arabuluculuk görüşmelerindeki konuşulanlara bile sadık kalınmadılar. Ayrıca sendika yönetimi tarafından da işçiler yalnız bırakıldı. Bu nedenle, işçiler, ileri sürdükleri taleplerini kazanmak uğruna meşru direnişi seçmek durumundaydılar.

Ancak işçilerin bu bağımsız grevi örgütlemeleri ve meşru işyeri işgali hakkını kullanmaları başta işverenin, AKP hükümetinin ve uzlaşmacı sendika yönetiminin planlarına uymamıştı. İşte bu nedenledir ki, Greif işçilerinin direnişi zoraki bastırıldı, 91 emekçi tutuklandı, tartaklandı ve kötü muameleye maruz kaldılar.

Biz de, Almanya’da çeşitli sendikalarda mücadele sürdürüen muhalif Sol Sendikal Mücadele Ağı Yönetici-Çalışma Komisyonu olarak, Türk polisinin işyerini derhal terketmesini, tutsak alınan işçilerin ve sendikacıların derhal serbest bırakılmasını ve ön önemlisi direnişteki işçilerin meşru taleplerinin derhal yerine getirilmesini  istiyoruz.

Ayrıca bütün uluslararası örgütleri ve sendikaları Greif işçileriyle dayanışmayı yükseltmeye çağırıyoruz!

Yaşasın Greif İşçileriyle Enternasyonal Dayanışma!

Sol Sendikal Mücadele Ağı – Çalışma Komisyonu 

Frankfurt,12. Nisan 2014