Home , Avrupa , AKD: Rojava Kadın Devrimi 9. Yılını Geride Bırakmak Üzere

AKD: Rojava Kadın Devrimi 9. Yılını Geride Bırakmak Üzere

Rojava Kadın Devrimi 9. Yılını Geride Bırakmak Üzere

İçinde insanlığın geleceğe özgür adımlarla yürüyüşünü barındıran, sadece geleceğe ertelenen  özlemler değil, bu özlemlere ulaşmayı emek ve tutku ile  ilmek ilmek inşa eden bir devrimin yıldömündeyiz.

Rojava devrimi bir kadın devrimidir diyoruz,  çünkü kadınların canları pahasına devrimi savunurken, aynı zamanda, inşasında büyük fedakârlıklarla yer aldıkları ve  her tuğlasında alınterleri mevcut olduğu gerçekliğini hiç bir zaman unutmayacağız.

Bir kez daha önemle belirtmek  gerekir ki; insanlığın kurtuluşunun ortak özlemi olan sömürüsüz bir dünya, eşit yaşam, komünler ve halk ekonomisi eksenli deneyimlerin oluşması kadınların omuzlarında gelişti ve gelişiyor.

Kadınları mücadelesi için çok büyük önem taşıyan, kadın yasaları, kadın bakanlığı, kadın ordusu, kadın kooperatifleri, kadın komünleri, kadın evleri, özsavunma, eşbaşkanlıklar deneyimleri bu sürece  kadar başarı ile devam etti. Bu kazanımlar dünya ezilen halklar ve kadınlar için bir değer taşımakta.

Rojava bir kadın devrimidir; Arin, Jinda ve binlerce kürt kadını  Rojava devrimin inşası için her türlü gericiliğe ve erkek egemenlikli zihniyete karşı savaşarak aramızdan ayrıldılar. Oradan enternasyonal bilinci kuşanan,  Avaşin, Anna, Ceren, Ivana, Alina, Aynur gibi onlarca kadın geçti, IŞİD, Türk devleti, tüm gerici ve faşist güçlere karşı mücadele ederek yaşamlarını verdiler..

Hepsi ama hepsi hem ordu olup  savaştılar barbarlığa karşı, hemde, din, dil, ırk, inanç, mezhep ve cinsiyet ayrımının olmadığı, eşit ve ekolojik bir toplumda adalet, özgürlük ve demokrasinin tesisi için büyük mücadeleler yürüttüler..

Avrupa Kadın dayanışması olarak diyoruz ki, Rojava devrimini  selamlamak yetmiyor. Bizlere düşen görev; devrimin kazanımlarına her yerde sahip çıkmak,  Türk Devleti ve IŞİD barbarlığına karşı, her yerde direnişi örgütlemektir!

Rojava devrimi bir kadın devrimidir!

Kadınların birleşik mücadelesi Rojava devriminin teminatıdır!

 

scroll to top