Home , Avrupa , ATİGF 25. Genel Kurulu’nu Gerçekleştirdi

ATİGF 25. Genel Kurulu’nu Gerçekleştirdi

LİNZ | 18 – 03 – 2017 |Avusturya Türkiyeli İşçi ve Gençlik Federasyonu (ATİGF) 25. Kongresi Linz’de gerçekleştirildi. Çeyrek asırdır demokrasi mücadelesi veren ATİGF 40 delegenin hazır bulunduğu Kongre yapılan açılışla başladı. Avusturya’nın beş bölgesinde derneği ve iki komitesi olan ATİGF,
Avusturya’nın sol ve soyalist hareketi içinde önemli bir yere ve niteliğe sahip.

25. Kongre’de açılış konuşmasından sonra delege tespitiyle devam etti. Delegelerin tespitinden sonra divan seçimi yapıldı. Divan seçimiyle ATİGF Yönetim Kurulu’nun önerdiği gündemler tartışmaya açıldı. Gündem önerileri delegelere sunuldu. Gündem önerilerle birlikte onaylandı.

ATİGF YK’sının hazırlayıp bölgelerde tartıştırdığı siyasal taslak yazısını okundu. Taslağa ek olarak Linz bölgesinin hazırlamış olduğu DKÖ’ler anlayışını içeren bir belge sunuldu. Yine sendikal alana yönelik bir ek belge taslakla birlikte sunuldu. Taslağın okunmasıyla taslak tartışmaya açıldı. Yaklaşık 16 delege söz hakkı alarak Taslağa yönelik eleştiri ve önerilerini sundu.


Genelde emperyalist kriz ve Ortadoğu’da ki saldırganlığı tartışıldı. Demokratik kitle örgütlerinin niteliği ve günceleşmesi acısından tartışmalar yapıldı. Çalışma tarzına yönelik eleştiri ve öneriler yapıldı.
ATİGF Yönetim Kurulu gelen eleştiri ve önerileri de birlikte ele alarak toparlama yapıldı. Taslak delegelerin oyuna sunuldu. Oy çokluğuyla taslak kabul edildi.


Sonrasında faaliyet raporu okundu. Faaliyet raporuna yönelik yapılan eleştiri ve önerilerden sonra ATİGF Yönetim Kurulu yapılan öneri ve düşüncelere yönelik toparlama yaparak Faaliyet raporunun oylanmasına geçildi. Sunulan mali rapor onaylandı. Tutsaklara yönelik yapılan harcamalar anlatıldı
ve daha sonrasında yeni yönetim organları seçildi. 7 üye gönüllü Genel Kurul’da kendilerini yönetime önerdi. 7 Delege asıl yönetim organı olarak seçildi.  ATİK Merkezi Kongresine 18 Delege seçildi. Dilek ve temeniler sunularak Kongre sona erdi.

scroll to top