Home , Avrupa , TTİP emperyalist saldırganlıktır, yoğunlaşmış sömürüdür….GEÇİT YOK! NO PASARAN!

TTİP emperyalist saldırganlıktır, yoğunlaşmış sömürüdür….GEÇİT YOK! NO PASARAN!

20161008_162616

TTİP: Çok Uluslu Tekellere Sınırsız ve Yüksek Kar Oranı, Emekçilerin Kazanılmış Haklarına Tırpan!
Avrupa’daki önemli gündemlerden biri de uluslu şirketlerin büyük çaplı ticari düzenbazlığıdır. Atlantik Aşırı Serbest Ticaret Anlaşması (TTİP) gibi okyanus ötesi ve oldukça gizli koşullarda hazırlanan ticari anlaşmalar,Avrupa emekçi sınıfını ciddi bir seferberlik durumuna sokmaktadır. ABD ve Amanya önderliğinde 4 trilyon dolarla ifade edilen büyük çaplı bu uluslararası anlaşma emekçilere ciddi saldırıları içermektedir. TTİP&TİSA&CETA anlaşmaları çok uluslu tekellerin emekçilerin sosyal ve ekonomik haklarına yönelik sınırsız ve pervasız bir saldırı hazırlığıdır. Monopol tekellerin devletler tarafından dahi denetlenmesinin önüne geçen, ticari ilişkiler içine girdiği devletlerin hiç bir sınır ve denetimi olmaksızın ekonomik ilişkiler ağı kurmayı içeren bir anlaşmadır. Bu anlaşma açık bir şekilde yüksek kar oranının önünde engel olacak her türlü yasal düzenlemeyi fiilen devre dışı bırakmayı içermektedir. Yatırımcıların haklarını esas alan, işçi sınıfının ve emekçilerin kazanılmış haklarını yok saymayı ön gören bir muhtevaya sahiptir. Uzun zamandır görüşmeleri yapılan ve belli bir noktaya taşınan bu anlaşmalara karşı Avrupa işçi sınıfı ve emekçiler başta olmak üzere ciddi bir toplumsal tepki söz konusudur. Bu eksende son haftalarda başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde emekçilerin yüzbinleri bulan kitlesel ve yaygın protesto eylemlerine şahit olmaktayız.

20161008_163108

Bu eylemlerin bir ayağıda 8 Ekim Cumartesi günü isviçre’nin başkenti Bern şehrinde gerçekleştirilmiştir. Eylem Anti-Kapitalist, sol, devrimci, demokrat kurumlar başta olmak üzere, yeşiller, sosyal demokratlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da içinde yer aldığı Anti-TTİP&Co. komitesi tarafından organize edilmişdir. Saat 14’den itibaren miting alanı olan Parlemento önünde toplanmaya başlayan kitlenin sayısı mitingin başlama saati olan 15’e gelindiğinde 1000 civarındaydı. Mitingi düzenleyen bileşenlerin kısaca yapılan konuşmalarından sonra miting alanında destek amaçlı bulunan yerel sanatçılar tarafından kısa müzik dinletisi gerçekleştrildi. Miting alanında ayrıca bir kaç kurumun yemek ve enformasyon standı da bulunmaktaydı.

20161008_162633

Bu eylemi düzenleyen komitenin yürüyüş yapmama kararına rağmen kitlenin bir kısmı şehir merkezinin oldukça yoğun olmasını da göz önünde bulundurarak yürüme kararı almıştır. Yürüyüşe, başta anti-kapitalist gruplar olmak üzere anarşist, sosyalist ve göçmen kurumlardan da sadece İTİF&YDG ve Partizan taraftarları katılmıştır. YDG mitinge ve sonrasında gerçekleştirilen yürüyüşe hazırlığı önceden yapılan pankart, flama ve bildirileriyle katılmışdir. Açılan pankart hem miting alanında hem de yürüyüş güzergahı boyunca birçok insan tarafından ilgiyle karşılanmış ve kitlenin sorularıyla karşılaşılmıştır. İTİF de YDG pankartı arkasında flamalarıyla yerini alarak yürüyüşe sloganları ve dağıttıkları İTİF imzalı bildirileriyle coşku ve renk katmıştır. Bu kortej içinde yürüyüş boyunca isviçre Partizan taraftarları flamalarıyla birlikde enternasyonal dayanışma ruhu ve anti-emperyalist duruşuyla yerini almışlardır. Yürüyüş güzergahı boyunca anti-kapitalist, anti-emperyalist, anti-TTİP sloganları hep bir ağızdan coşkulu bir şekilde atılmış ve insanlar tarafından ilgiyle karşılanmışdir. Yürüyüş Bern parlemtosundan başlayarak şehrin en işlek caddelerinden geçilerek devam etmiş ve tekrar miting alanı olan parlemento önüne gelindiğinde sonlandırılmışdir. Miting alanındaki kitleyle tekrar buluşulmuş ve miting saat 18’de planlandığı gibi sona ermisdir.

20161008_152918

İTİF ve YDG‘nin hem bildirilerinde hemde slogan ve yapılan sohbetlerde öne çıkardıkları nokta şuydu; „Bu emperyalist ekonomik saldırı planlarının beraberinde siyasal ve sosyal saldırıları ve yıkımları da getireceği gerçekliğinin altının çizilmesinin gerekliliğiydi. Bu saldırılar Emekçiler üzerinden büyük ekonomik soygunlar ve sosyal hak gaspları ve örgütlülüklerin tasfiyesini getirecektir. DUR DİYELİM!
Yaşamımızı, emeğimizi, geleceğimizi ipotek altına almaya çalışanlara karşı hep birlikte haykiralım;

TTİP emperyalist saldırganlıktır, yoğunlaşmış sömürüdür….GEÇİT YOK! NO PASARAN!

Kahrolsun Emperyalizm!
Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!“

 

AHM-İsviçre