Home , Avrupa , 25 Eylül 2016 İsviçre genelindeki Referandum Sonuçları

25 Eylül 2016 İsviçre genelindeki Referandum Sonuçları

 

politik_6_03-125 Eylül 2016 tarihinde, İsviçre genelinde 3 değişik konu hakkında referandum için halk sandığa gitti. „Federal istihbarat Yasası ınışiyatifi (Bundeşgesetz uber den Nachrichtendienst)“,“ Güçlü Emeklilik Düzenlemesi inisiyatifi (AHV Plus: für eine starke AHV)“, „Kalıcı ve Verimli Ekonomi inisiyatifi -Yeşil Ekonomi (Für eine nachhaltiğe und ressourçeneffiziente Grüne Wirtschaft) „ başlıkları altında halk oylamasına sunulan bu 3 referandumdan 2 Evet, 1 Hayır sonucu çıktı.

1) Federal istihbarat Yasası ınışiyatifi (Bundeşgesetz uber den Nachrichtendienst)

Yeni Federal istihbarat yasasının kabulü için yapılan oylamada halk %65.5 oranında Evet dedi. Bu yeni yasanın kabulü ile, Federal İstihbarat Dairesi NBD, „tehditlerin“ tespiti ve „güvenliğin sağlanması“ için günümüzün modern teknoloji araçlarını daha etkin bir şeklide kullanıp, aynı zamanda istihbarat denetimini güçlendirebilecek. Bunun için de telefonların dinlenmesinden insanların yaşam alanlarına dinleme cihazları yerleştirilmesine ve insanların kullandığı bilgisyarlara, onların haberleri bile olmadan müdahale edilmesine kadar birçok tehlikeli ve karşı çıkılması gereken madde bulunmaktadır. Refarandum öncesinde, her refeandumda olduğu gibi halka, meclis tarafından yollanan oy pusulasının içinde bulunan bilgilendirme kitapçığında hükümet, oy kullanacak seçmenlere bu yasanın kabulü için „Evet“ oyu vermesi noktasında öneride bulunmuştur. Bu inisiyatifin kabulü noktasında halka uygulanan psikolojik baskıcı sloganların başında „terörist saldırıların önüne geçmek ve toplumda var olan huzurun bozulmasına maal vermemek“, „terör örgütlerinin ve teröristlerin gözlenmesi ve kontrol altında tutulması gerekliliği/zorunluluğu“ ve „günümüzde başta ınternet olmak üzere teknolojinin gelişimine bağlı olarak bu tür yasal önlemlerin olmazsa olmaz“ gelmekteydi.

Bu inisiyatife karşı çıkanlar genel olarak 3 noktayı sert bir şekilde eleştirdiler. Bunlardan birincisi gelecekde sadece suçlu ya da suç potansiyelini içinde bulunduran kişi ve kurumlar değil, toplumdaki bütün birey ve kuruluşlar „savcılık izini „(!?) ile gözlemlenebilecekler. İkincisi, toplumdaki herkesi yakın takibe alırcasına gözlemleyip, bunları raporlaştırma hakkını kendisinde bulunduran istihbarat dairesi ,böylelikle insanların özel hayatındaki özgür hareket alanını çok ciddi bir şekilde kısıtlamış olacak. Üçüncü olarakda bu yasanın uygulamaya sokulmasıyla birlikde İsviçre istihbarat dairesi yetkililer,i kendi yasalarını çiğneme pahasına olsada diğer devletlerin istihbarat kurumlarıyla insanlar hakkında toplanan bütün bilgileri paylaşabilecek veya bu bilgileri diğer devletlerden direkt talep edebilecek. Bununla birlikde hali hazırda uygulamada olan istihbarat yasasındaki var olan kısmı şeffaflık ilkesi tamamen veya büyük ölçüde ortadan kaldırılmış olacak.

Bütün yasal düzenlemeler ve saldırı planları, Avrupa burjuvazisinin peşisıra, eşgümlü dercesine, „terör“ bahanesi adı altında gerçekleştirilmesi, önemli dikkate değer bir durum olarak görülmelidir.

2) Güçlü Emeklilik Düzenlemesi İnisiyatifi (AHV Plus: für eine starke AHV)

Güçlü Emeklilik düzenlemesi adı altında sunulan inisiyatif %59.4 ile reddedildi. Eğer bu inisiyatif kabul edilseydi suanki ve gelecekdeki emeklilik ödenekleri 10% oranında yükseltilecekdi.

Kimi „sol“ partiler, sendikalar ve demokratik örgütlenmelerin desteklediği bu öneri, İsviçre burjuvazisi tarafından, medya ve kitle iletişim araçları yoğun kullnılarak, İsviçre halkı manipüle edilerek, halkın yararına oabılecek somut içeriği olmasına rağmen rededilmesi sağlanmıştır.

İsviçre halkının, her defasında burjuvazinin istem ve çıkarları temelindeki seçimi, sisitemin kitleler üzerindeki ideolojik-politik, kültürel etki ve yönlendirme düzeyi ile, İsviçre halkı üzerindeki „refah şovenizmi“ nin, sistemin yeniden daha güçlü üretilmesinin adı olan doğal sahiplenmesindeki düzeyinin görülmesi açısından önemlidir.

3)Kalıcı ve Verimli Ekonomi İnisiyatifi – Yeşil Ekonomi (Für eine nachhaltiğe und ressourçeneffiziente Wirtschaft)

Bu inisiyatif için % 63,6 oranında “Hayır” sonucu çıktı.

İnisiyatif; Federal Hükümet, kantonlar ve belediyelerden ekonomi kaynaklarının verimli kullanmasını ve mümkün olduğunca çevreye zarar vermemesi için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyordu.

İsviçre’nin, 2050 yılına kadar kaynak tüketimini azaltıp, doğal kaynak kapasitesini aşmaması gerektiğini ifade eden inisiyatif, Federal Hükümet ve Parlamento’dan gerekli desteği bulamamıştı.

 

AHM-Zürih

 

 

 

scroll to top