Anasayfa , Haberler , 19 Mayıs’ta Atina`da gerçekleşecek mitinge çağrı:

19 Mayıs’ta Atina`da gerçekleşecek mitinge çağrı:

Ohne Titel 8ATİK’e yönelik operasyon kapsamında Yunanistan’da kamuoyunu bilgilendirme, 14 Mayısta basın açıklaması ve 19 Mayıs’ta gerçekleşecek mitinge yönelik çağrı için çalışmalar devam ediyor. ATİK operasyonu kapsamında başta Yunanistan’da olmak üzere tüm tutuklananların serbest bırakılması, ATİK’in devrimci, demokratik ve ilerici mücadelesini özgürce sürmesi eksenine oturmaktadır çalışmalar. Bu eksende Yunanistan’lı komünist, devrimci siyasi yapıların oluşturduğu “ATİK’e Destek Komitesi” bir bildirge hazırladı. 14 Mayıs’ta basın açıklaması yapacağını ve 19 Mayıs’ta kitlesel bir eylem yapacağını açıklayan komite süreci bir kampanya şekline büründürmüştür. Bunun yanında ATİK Yunanistan komitesi bildiri, Broşür ve Afişler hazırlayarak çalışmalarını örgütlemektedir.

7 Mayıs tarihinde Faşist Altın Şafak Partisine yönelik yargılama için yapılan eyleme katılarak Destek Komitesinin bildirisi yaygın şekilde dağıtılmıştır. 8 Mayıs tarihinde “İşsizliğe Karşı Ekonomik Güvence” talebiyle gerçekleşen eylem ve yürüyüşte ATİK’e destek komitesinin bildirileri ve ATİK Yunanistan Komitesinin bildiri-broşürü eylem anında ve yürüyüş boyunca dağıtılmıştır.

9 Mayıs cumartesi günü ise Atina’nın merkezi meydanı Sintagma’da Komitenin merkezi bildiri dağıtımı organize edilmiştir. Meydanda bir standant açılarak ATİK’e yönelik saldırılar sesli şekilde teşhir edilmiş ve kamuoyu duyarlı olmaya çağrılmıştır. Yine çıkarılan bildiriler ve broşürlerin yaygın şekilde dağıtımı yapılmıştır. Yaklaşık 2 saat sürmüştür bu çalışma. Aynı gün ATİK afişleri Atina’nın merkezlerinden olan devrimci, demokrat ve ilerici kamuoyunun yoğun olarak bulunduğu Eksarhia bölgesinde diğer Türkiyeli devrimcilerinde katılımıyla yaygın bir şekilde yapılmıştır.

Tüm çalışmalar öncelikle konuya ilgili kamuoyu olmak üzere en geniş kesimlere ulaşma anlayışıyla örgütlenmektedir. ATİK’in amacının ve hedefinin ne olduğu, Almanya tarafından yapılan operasyonun siyasi niteliği anlatılarak çalışmalar yürütülmektedir. Özellikle devrimci, demokrat ve ilerici kamuoyunun destek ve ilgisinin olumlu olduğu görülmektedir.

Yoldaşlarımızın  serbest kalması ATİK’in demokratik ve siyasi özgürlüğünün de genişlemesi anlamına gelecektir. ATİK daraltılmaya, kriminalize edilmeye çalışılmaktadır. Almanya’nın açtığı dava sürdükçe ve yoldaşlarımız tutuklu kaldıkça, ATİK faaliyetleri de potansiyel suç kapsamında görülecektir. Bu anti-demokratik, göçmen düşmanlığı tutumun bir izdüşümüdür. Mücadelemiz her türlü baskıya karşın meşruiyetinden aldığı güçle kesintisiz sürecektir.

Ohne Titel 8Ohne Titel 9