Home , Avrupa , 17 Eylül’de TTIP ve CETA’ya karşı sokaklara

17 Eylül’de TTIP ve CETA’ya karşı sokaklara

stopttipATİF, YDG ve YENİ KADIN TTIP ve CETA’ya karşı yayınladığı bildiride 17 Eylül’de Almanya’da düzenlenecek yürüyüşlere katılım çağrısı yapıyor:

„TTİP ve CETA Saldırılarına Karşı Çıkalım!
17 Eylül’de Sokaklarda Olalım!

Emperyalist Kapitalist güçler kendi aralarında geliştirdikleri kirli ittifaklara bir yenisini daha eklemek istemektedirler. TTİP ve CETA ticaret antlaşmaları ile tekeller arasındaki işbirliği için yıllardır yoğun bir çalışma yapılmaktadır. Dünya hegemonyasını önemli oranda elinde bulunduran bu çok uluslu tekellerin Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Antlaşması (TTIP) tekellere muazzam kâr olanakları sunarken, işçi ve emekçilere daha fazla yıkım ve sömürü dayatmaktadır.

Hayat standartları ciddi oranda etkilenecek ve çalışma koşulları tekellerin lehine değişime uğrayacaktır. İşçi ve emekçilerin yıllardır mücadelelerle elde ettikleri hakları çok daha fazla gaspedilecek. Sosyal yaşam standartları keza geriletilecek, tekellerin yaşam alanlarımızda daha fazla söz sahibi olmaları sağlanacaktır. Başta gençliğin eğitim hakkı olmak üzere, doğal yaşamımızı koruma haklarımız, kadın hakları, sağlıklı beslenme hakkımız, işçi ve emekçilerin yaşam koşulları ve örgütlenme hakları kısacası tüm yaşam alanlarımıza düşük standartların dayatılması hedeflenmektedir. Bu saldırılar, burjuva parlementoları dahi saf dışı bırakılarak gizli kapılar ardında planlanmakta ve gündeme sokulmaktadır. Paralel hukuk birimleri inşa edilmek istenmekte, sömürü mekanizmasının daha acımasız bir biçimde işlemesi için tüm projeler devreye sokulmak istenmektedir.

Başta Gabriel – Merkel Hükümeti olmak üzere AB iktidarları, TTİP ve CETA antlaşmalarını zararsız göstermek için ellerinden geleni yapmalarına rağmen milyonlarca işçi ve emekçinin direnişi karşısında çaresizlik içindeler. AB egemenleri de ABD egemenleri gibi TTİP ve CETA’nın yürürlüğe girmesi için tüm çabasını ortaya koymaktadırlar. TTİP ve CETA’ya karşı çıkmak demek aynı zamanda AB ve ABD’nin emperyalist politikalarına karşı çıkmak demektir.

Avrupa’da işçi ve emekçilerin uzun yıllara dayanan mücadele deneyimi göstermiştir ki; emekçilerin, işçi sınıfının ve ezilenlerin haklarına yönelik saldırıları ancak mücadele ederek geri püskürtebiliriz. Yıllardır süren TTİP ve CETA karşıtı protestolar ve kampanyalar, bugüne kadar bu antlaşmaların yapılmasını engellemiştir. AB halkının TTİP ve CETA antlaşmasına karşı gerçekleştirdiği direnişler karşısında, hükümetler çaresiz durumda. Ancak tekeller bu antlaşmanın hayat bulması için önümüzdeki dönemlerde hedeflerinden vazgeçmeyecek, yeni projelerle saldırılarını halka kabul ettirmenin yollarını aramaya devam edeceklerdir.

Bizler ATİF, YDG ve Yeni Kadın olarak TTİP ve CETA antlaşmalarının Tekellerin antlaşmaları olduğunu, işçilere, emekçilere, kadınlara, gençlere ve tüm sömürülen ve ezilen kesimlere yönelik daha fazla saldırı ve demokratik hak gaspı olduğunu ilan ediyor, tüm devrimci-demokratik kamuoyu başta olmak üzere herkesi bu antlaşmalara karşı durmaya çağırıyoruz. 17 Eylül tarihinde Almanya’nın 7 şehrinde (Berlin, Hamburg, Frankfurt, Köln, Leipzig, Münih ve Stuttgart) yapılan protesto etkinliklerine katılarak emperyalist politikaları teşhir edelim.

• Yaşasın Enternasyonal Mücadele!
• TTİP ve CETA antlaşmalarına Hayır!
• Sosyal Yıkıma Son!

Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu (ATİF)
Yeni KADIN
Yeni Demokratik Gençlik (YDG)“

scroll to top