Anasayfa , ATİK , 100.YILINA BİR KALA ERMENİ SOYKIRIMINI LANETLİYORUZ!

100.YILINA BİR KALA ERMENİ SOYKIRIMINI LANETLİYORUZ!

ATIK LOGOAVRUPA|18.04.2014|  ՀԱՅՈՑ   ՑԵՂԱՍՊԱՆՈԻԹՅՈԻՆԸ   ԴԱՏԱՊԱՐՏՈԻՄ   ԵՆՔ    

100.YILINA BİR KALA ERMENİ SOYKIRIMINI LANETLİYORUZ!

Osmanlı imparatorluğu tarafından 1. Dünya savaşı koşullarında gerçekleştirilen Ermeni soykırımı insanlığa karşı işlenmiş bir suç olmasından dolayı insanlık belleğine tarihsel olarak yerleşmiş bulunmaktadır. Asırlarca üzerinde yaşadıkları topraklarda varlıklarına tahammül edilemeyen Ermeniler, tehcirle iç içe geçmiş bir soykırıma tabi tutularak imha edilmişlerdir. Amele bölükleri şeklinde tahakküm altına alınan erkek nüfus asılarak, kurşuna dizilerek, uçurumdan atılarak yok edilirken; çoğunluğunu kadınların, çocukların ve yaşlıların oluşturduğu yığınlar kitlesel katliama tabi tutulurlar. Tehcire çıkarılan Ermeniler bazı yerlerde kurşuna dizilerek, yerine göre de uçurumlardan atılarak, aç bırakılarak, bulaşıcı hastalığa yakalanarak, tecavüz edilerek, intihara zorlanarak vb. yol ve yöntemlerle jenoside maruz bırakılırlar… Gerçekleştirilen bu soykırımla Ermenilerin yaşadıkları topraklardan sürgün edilerek elerindeki varlıklara el konularak gasp edilmesi hedeflenmiştir.

İşgal, imha ve katliamcı bir geleneğe sahip olan Osmanlı İmparatorluğu, Ermenilerle birlikte Rumları ve Süryanileri/Asurileri aynı akıbete maruz bırakmıştır. Hıristiyan dinine sahip olan ve sürecin tarihsel koşulları sonucu uluslaşma sürecine giren bu toplumların varlığına tahammül edilememiş ve bu toplumlar büyük bir soykırımla yok edilmişlerdir. 20. Yüzyıllın başlarından gerçekleştirilen bu soykırım, İttihat ve Terakki Cemiyeti tarafından başlatılmış ve devamında Kemalist hareket tarafından sonuçlandırılmıştır. Dolayısıyla, bu toplumların girdiği tarihsel evrime tahammül gösterilemeyerek, Türkleştirme-İslamlaştırma doktriniyle soykırıma tabi tutulmuşlarıdır.

99 Yıl önce gerçekleştirilen bu jenosidi, Alman emperyalistlerinin desteğini alan Osmanlı İmparatorluğunun İttihat ve Terakki hükümetince planlanmış, ‘Teşkilat-ı Mahsusa’ örgütlenmesi ve  ‘Hamidiye Alayları’ tarafından Ermeni,  Asuri/Süryani, Helen halkına mensup insanlar korkunç bir soykırıma uğratılmışlardır. 20. Yüzyılın ilk büyük bir insanlık suçu olarak kanlı tarihe geçen, toplam olarak 2,5 milyon insanın yaşamına mal olan bu soykırım,  daha sonraki yıllarda sistematik bir şekilde sürdürülerek günümüze kadar devam ettirilmektedir.

20. Yüzyıllın başlarında gerçekleştirilen bu jenosidi uzun bir dönem saklı tutulmaya, gizlenmeye, üzeri örtülerek, tarih sahnesinden tümden silinmek istense de;  katledilen Ermeni, Süryani, Asuri ve Helen halkının ardıllarının belleklerinde yaşattıkları bu jenosidi, bugün bu belleklerin dışına taşınarak uluslararası kamuoyuna mal olmuş durumdadır. Dolayısıyla, bu jenosidi ile ilgili uluslararası alanda birçok belge ve kitaplar yazılarak yayımlanmış, onlarca belgesel film yapılarak kamuoyuna sunulmuştur. Ayrıca günümüzde dünya’nın birçok ülkesinde soykırımın teşhir edilmesi için ölen Ermenilerle ilgili anmalar yapılarak, birçok demokrat ilerici kurum bu soykırımın lanetlenmesi için Ermenistan’daki anma etkinliklerine katılım sağlanmaktadır.

Bugün Ermeni soykırımının 100. Yılına bir kala 99. Yılına gelinmiştir. Bu soykırımı gerçekleştiren Osmanlı ve mirasçısı faşist Türk devleti, bu soykırımı tanımadığı gibi katliamcı geleneğine devam etmektedir.  Başta Kürt ulusu olmak üzere, azınlık milliyetlere, aleviler ile diğer inançlara ve işçi emekçilere yönelik imha ve inkar politikalarına kendi özüne uygun bir davranışla devam etmektedir.  Soykırımın 100. yılına bir kala soykırımı bir kez daha lanetlerken, tarihsel olarak büyük haksızlığa maruz kalan Ermeniler, Rumlar, Süryaniler ve diğer azınlıkların yaşadıkları bu jenosidi ve tehciri kınıyor, katledilenleri anıyor, bu halkların acılarını paylaşıyoruz.

SOYKIRIMIN 100. YILINA BİR KALA,

ERMENİ, RUM, SÜRYANİ ve DİĞER AZINLIKLARIN MARUZ KALDIĞI SOYKIRIMI NEFRETLE KINIYORUZ!

ATIK ERMENI SOYKIRIMI BILDIRISI