Anasayfa , Avrupa , 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde,Tutuklu ATİK Aktivistlerine özgürlük !

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde,Tutuklu ATİK Aktivistlerine özgürlük !

Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK), tutuklu bulunan aktivistleri için bugün Almanya ve Avrupa ülkelerinde gösteriler düzenliyor. Aylardır devam eden gösterilerin özellikle bugün, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde de, insan hakları ihlallerine dikkat çekmek için gerçekleştirildiği açıklandı.

ATİK tarafından yapılan açıklama  şöyle:

10 Aralık, Uluslararası İnsan Hakları Gününde, 

Demokratik Temel Haklarımızı Savunmak İçin, Sokaklara/Alanlara!

TUTUKLU BULUNAN ATİK AKTİVİSTLERİNE ÖZGÜRLÜK!

  1. Aralık 1948’de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildi. İlan edilişinden günümüze kadar, İnsan Hakları ihlallerine dikkat çekmek için her yıl 10 Aralık’da eylem ve etkinlikler düzenlenmektedir.

Fakat başta geri bırakılmış ülkeler olmak üzere tüm dünyada insan hakları ihlalleri yoğun bir şeklide sürmektedir. Avrupa ülkelerinde de yoğun insan hakları ihlalleri söz konusudur. Özellikle ABD’deki 11 Eylül saldırısından sonra, terörle mücadele adı altında bir çok ülkede yasalar çıkarıldı veya mevcut yasalar daha da sertleştirildi.

Almanya’da çıkardığı yeni yasalarla, başta ilerici politik göçmenlere, göçmen örgütlerine yönelik baskılarını arttırdığı ülkelerdendir. Özellikle de ceza yasasının 129 paragrafına eklediği a ve bbendleriyle adeta politik göçmenlere yönelik bir av başlattı.

Bunun son örneği, 15 Nisan 2015 tarihinde Alman polisi ülke çapında gerçekleştirdiği baskınlarla yedi ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçi Konfederasyonu) Aktivistini TKP/ML (Türkiye Komünist Partisi/ Marksist Leninist) faaliyetçisi oldukları iddiası ile tutukladı. Bu baskınlara eşzamanlı olarak İsviçre, Fransa’da birer ve Yunanistan’da da iki Aktivist tutuklandı. Bu tutuklamaların gerekçesi olarak “Yurtdışı terör örgütü” (Almanya ceza yasasının 129b paragrafına dayandırılarak) olarak gerekçelendirilmeye çalışılmaktadır.

Alman adaletinin gerçek anlamda kovuşturmasında dayanabileceği tek nokta ise, bazılarının Türkiye‘de TKP/ML üyesi olma gerekçesi ile yıllarca hapis yatmış olma gerçekliğidir. Bu suçlamalar da hiçbir dönemde Türk adaleti tarafından ne ispatlanabilmiştir, ne de bu durum bir gizlilik arz etmektedir. Tutuklu bulunanların bazıları bundan kaynaklı da Türk hükümeti tarafından baskılara maruz kaldıklarını, Avrupa’da iltica başvurusu ifadesinde ortaya koymuşlardır.

ATİK Faaliyetçilerinin kriminalize edilmelerinin asıl nedeni, onların savaş, baskı ve sömürülere karşı dayanışmacı bir toplumu savunmalarından kaynaklanmaktadır. Alman “taraflı” adaleti de bu anlamda insan haklarını ve düşünce özgürlüğünü ihlal etmektedir.

Ayın saldırılar Kürt politikacılarına yönelikte gerçekleştirilmektedir. Son bir yıl içinde bir çok Kürt politikacılar tutuklanmış, haklarında davalar açılmıştır. Bir çoğuna da 129-b den ceza verilmiştir.

Göçmen kurum ve kuruluşlara ve sürgündeki siyasetçilere karşı yürütülen bu ve daha önceki davalar, Türk devletinde alınan bilgi ve belgelere dayandırılmaktadır. Belgelerine dayandırılarak buradaki insanların cezaevlerine koyulmasına neden olan Türk devleti, her fırsatta sol muhalefete ve Kürt halkına saldıran, her gün düşünce ve basın özgürlüğünü ayaklar altına alan bir rejimdir.

Bunun en son örnekleri olarak; Türk gizli istihbarat örgütü olan MİT’in DAİŞ ile olan işbirliğini ortaya çıkaran gazeteci Can Dündar’ın 26.Kasım 2015 tarihinde tutuklanmasını ve kameralar önünde Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin 28 Kasım 2015 tarihinde katledilmesini sayabiliriz.

Bundan dolayı, tüm ilerici ve demokrat kamuoyunu ve kurumları, İnsan Hakları gününde, temel haklarımızı savunmak, 129 a/b‘yi protesto etmek için ve tutuklu ATİK Aktivisitlerine ve tüm politik tutsaklara özgürlük demek için düzenleyeceğimiz eyleme katılmaya çağırıyoruz.

Tarih: 10 Aralık 2015