Home , Avrupa , 1 September Internationale Dag van de Vrede! WIJ ZULLEN NIET BETALEN VOOR JULLIE OORLOG!

1 September Internationale Dag van de Vrede! WIJ ZULLEN NIET BETALEN VOOR JULLIE OORLOG!

1 september 1939 is de verjaardag van de 2e imperialistische delingsoorlog die begon met de inval van Duitsland in Polen. Het is ook de dag waarop mensen over de hele wereld die tegen oorlog zijn de straat op gaan om onrechtvaardige oorlogen aan de kaak te stellen en ertegen te protesteren. Dit jaar krijgt het de betekenis om op 1 september de straat op te gaan tegen onrechtvaardige oorlogen, armoede en bloedbaden. De regionale oorlogen in het Midden-Oosten zijn nu tot aan de grenzen van Europa gebracht. Op 24 februari is met de Russische inval in Oekraïne een nieuwe fase ingegaan. Aan de ene kant de VS, gesteund door de Europese Unie (EU), en aan de andere kant Rusland, gesteund door China en dus de Unie van Shanghai. De proxy-oorlogen in het Midden-Oosten gaan door met de directe interventie van de imperialisten in Oekraïne. Deze interventie verdiept het conflict tussen de imperialistische mogendheden.

De fascistische Turkse staat, die dit proces in zijn voordeel bespeelt, richt nieuwe slachtingen aan onder de Koerden. De Turkse staat, die de aanwinsten van de Koerden in Rojava als een bedreiging aan zijn grens ziet, voert voortdurend operaties uit in het grensgebied waar de Koerden wonen en richt daar bloedbaden aan met chemische wapens.

Oorlog is een bloedbad

In de afgelopen jaren hebben honderdduizenden mensen het leven verloren in regionale oorlogen in Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Oekraïne. Bovendien verlaten volgens het Vluchtelingenagentschap van de Verenigde Naties elk jaar 23 miljoen mensen hun land en zoeken asiel in andere landen als gevolg van oorlogen, conflicten en de ongelijke verdeling van natuurlijke hulpbronnen. In de recente periode is dit aantal nog toegenomen door de intense migratie van vluchtelingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. In totaal leven ongeveer 105 miljoen mensen als vluchteling, waarvan de overgrote meerderheid vrouwen en kinderen zijn.

Oorlog is honger en armoede

De financiële en economische crisis waarin het imperialistische systeem verkeert, heeft een nog grotere dimensie gekregen, eerst door de pandemie en vervolgens door de oorlog in Oekraïne. De miljarden die tijdens de pandemische periode naar de grote monopolies werden overgeheveld, begonnen na verloop van tijd met verschillende spelletjes van de mensen te worden teruggenomen. Onder het voorwendsel van het uitbreken van de oorlog in Oekraïne werden alle eerste levensbehoeften, met name basisvoedingsmiddelen en energie, over de hele wereld buitensporig verhoogd. Dit heeft geleid tot een toenemende verarming in de Europese landen. Volgens een medio maart door de Wereldbank gepubliceerd rapport leven wereldwijd 3,4 miljard mensen onder de armoedegrens. Volgens hetzelfde rapport leven 760 miljoen mensen in de wereld onder de hongergrens. Volgens de resultaten van het onderzoek sterven elke minuut 11 mensen van de honger.

In Europa blijven de lonen, ondanks de stijgende prijzen, laag, waardoor de verarming van de massa’s verergert. Volgens de laatste gegevens van het Europese bureau voor de statistiek Eurostat bedroeg de inflatie op jaarbasis in de 19 landen van de eurozone in juli 8,9 procent. Terwijl de massa’s armer zijn geworden, hebben de rijken hun rijkdom vergroot.  Volgens het in maart door Oxfam gepubliceerde rapport hebben de in totaal 2755 miljardairs in de wereld de omvang van hun vermogen sinds 2020 met 5 biljoen doen toenemen van 8,6 biljoen tot 13,8 biljoen. Uit deze cijfers blijkt dat, terwijl degenen die één procent van de wereld uitmaken hun rijkdom in deze oorlogen vergroten, degenen die negenennegentig procent van de wereld uitmaken met honger en armoede worden geconfronteerd.

De straat op, actie tegen de oorlog en armoede!

De oorzaak van deze oorlog en armoede is het systeem zelf. Het systeem voedt zich met crisis, oorlog en uitbuiting. We hebben echter maar één wapen, de gemeenschappelijke strijd van arbeiders en arbeidsters tegen het systeem. Bij deze gelegenheid; Als ATIK roepen wij op de wereld vrede dag 1 september (1 september Internationale Dag van de Vrede), wij de autochtone en allochtone democratische krachten in Europa op om zich te verenigen tegen oorlog en armoede en de gemeenschappelijke strijd op straat op te voeren.

 

ATİK- 1 september Wereldvrededag Nl