Home , Avrupa , 1 Eylül Dünya Barış Günü SAVAŞINIZI BİZ ÖDEMEYECEĞİZ!

1 Eylül Dünya Barış Günü SAVAŞINIZI BİZ ÖDEMEYECEĞİZ!

1 Eylül 1939 tarihinde, Almanya’nın Polonya’yı işgal etmesiyle başlayan 2. Emperyalist paylaşım savaşının yıldönümüdür. Dünya’da savaş karşıtı olan insanların sokak eylemleriyle, haksız savaşları teşhir ve protesto ettikleri gündür aynı zamanda Bu yıl; 1 Eylül günü haksız savaşlara, yoksulluğa ve katliamlara karşı sokağa çıkmak daha çok anlam kazanmaktadır. Ortadoğu’da sürdürülen bölgesel savaşlar artık Avrupa’nın sınırlarına dayandırıldı. 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna işgaliyle birlikte yeni bir evreye girildi. Bir tarafta Avrupa Birliği’ni (AB) arkasına alan ABD, diğer taraftan Çin’i ve dolayısıyla Şangay birliğini arkasına alan Rusya. Ortadoğu’da vekaleten süren savaşlar, Ukrayna’da emperyalistlerin direkt müdahalesiyle devam etmekte. Bu müdahale, emperyalist güçler arasındaki çatışmayı giderek derinleşmekte.

Bu süreci kendi lehine değerlendiren faşist Türk devleti, Kürtlere yönelik yeni katliamlar gerçekleştirmektedir. Rojava’da Kürtlerin büyük mücadeleler sonucu elde ettikleri kazanımları sınırında bir tehdit olarak gören Türk devleti, Kürtlerin yaşadıkları sınır bölgesine sürekli operasyonlar yaparak, kimyasal silahlarla katliamlar gerçekleştirmekte.

Savaş katliamdır

Son yıllarda Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Ukrayna’da süren bölgesel savaşlarda yüzbinlerce insan hayatını kaybetmiştir. Buna ek olarak, Birleşmiş Milletler Mülteci Dairesine göre her yıl 23 Milyon insan savaşlardan, çatışma ortamlarından ve doğal kaynakların eşit paylaşılmamasından kaynaklı ülkesini terk edip, başka ülkeye iltica etmektedir. Son süreçte Ukrayna savaşından dolayı yaşanan yoğun mülteci göçü ile bu sayı daha da artmıştır. Toplamda yaklaşık 105 milyon insan mülteci olarak yaşamakta ve bunların ezici çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır.

Savaş açlık ve yoksulluktur

Emperyalist sistemin içinde bulunduğu mali ve ekonomik kriz, önce pandemi, sonrasında Ukrayna savaşıyla birlikte daha da boyutlanmıştır. Pandemi döneminde büyük tekellere aktarılan milyarlar, bir süre sonra çeşitli oyunlarla halktan geri alınmaya başlandı. Tam bu süreçte Ukrayna savaşının başlaması bahane edilerek, tüm dünyada temel gıda maddeleri ve enerji başta olmak üzere bütün temel ihtiyaç maddelerine aşırı oranda zamlar yapılmıştır. Bu da, Avrupa ülkelerinde giderek büyüyen bir yoksullaşmayı beraberinde getirmiştir. Mart ortasında dünya bankasının yayınladığı rapora göre, dünya çapında 3,4 milyar insan yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır. Aynı rapora göre dünyada 760 milyon insan ise,  açlık sınırı altında yaşamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre, dünyada dakikada 11 insan açlıktan ölmektedir.

Avrupa’da artan fiyatlara rağmen, ücretlerin düşük olması, kitleler içerisinde yoksullaşmayı derinleştirmektedir. Avrupa istatistik ofisi Eurostat tarafından yayınlanan son verilere göre 19 ülkenin yer aldığı Euro bölgesinde yıllık bazda enflasyon Temmuz ayında yüzde 8,9 civarındadır. Bir taraftan kitleler yoksullaşırken, diğer taraftan zenginler varlıklarını arttırmıştır.  Oxfam’ın Mart ayında yayınladığı rapora göre; dünyanın toplam 2755 milyarderi, 8.6 trilyon olan varlık fonlarının hacmini, 2020’den bu güne kadar 5 trilyon arttırarak 13.8 trilyona çıkarmışlardır. Bu rakamlar da göstermektedir ki, dünyanın yüzde birini oluşturanlar, bu savaşlarda zenginliklerini arttırırken, dünyanın yüzde doksan dokuzunu oluşturanlar ise açlık ve yoksullukla karşı karşıya kalmaktadır.

Savaş ve yoksulluğa karşı sokağa, eyleme!

Bu savaşın ve yoksulluğun nedeni sistemin kendisidir. Sistem; krizden, savaştan ve sömürüden beslenmektedir. Buna karşın tek bir silahımız var, oda işçi ve emekçilerin sisteme karşı ortak mücadelesidir. Bu vesileyle; ATİK olarak 1 Eylül dünya barış gününde (1 Eylül savaş karşıtı günü), Avrupa’daki yerli ve göçmen demokratik güçleri savaş ve yoksulluğa karşı birleşerek sokaklarda ortak mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.

 

ATİK- 1 Eylül 22