Home , Avrupa , Zürih Yeni Kadın`dan ve YDG`den 8 Mart Eylemi 

Zürih Yeni Kadın`dan ve YDG`den 8 Mart Eylemi 

Özgürlük Bu isyanın içinde!
Marksizmin yaşayan özü „zulme isyan meşrudur“ sözü ile bugün kadın mücadelesinde evde, sokakta, üretimde ve en ileri mücadele alanlarında „en çok ezilenler“ en önde savaşıyor zulme isyanı örgütlüyorlar. Bu isyan bütün mücadelelerde var olanın karşıtı ile sömürü sisteminin kendisi ve sömürü sisteminin yarattığı, gerek içimizdeki gerekse de dışımızdaki erkek tipine karşıdır.
Biz biliyoruz ki en „alttakiler“ Marksizmle buluştuğunda en güçlü eylemi örgütleyecekler!
Yeni Kadın olarak örgütlediğimiz her eylemi her faaliyeti bu bilinçle hareket ederek ele almaya çalışarak bir 8 mart ı daha geride bıraktık.
Yeni Kadın olarak da dahil olduğumuz kadın kurumlarının ortak tartışmalarla oluşturduğu 8 Mart Komitenin aldığı kararlar doğrultusunda mart ayında özelde 2 eylemlilikle Dünya Emekçi Kadınlar günü takvimini oluşturdu. Birincisi 8 Mart akşamı zürih sokaklarında, ikincisi ise gelenekselleşmiş Cumartesi eylemi idi.
8 Mart günü örgütlenen eylemde meşruluğumuz ve kadın mücadelesinden aldığımız güçle kadınların duruşu hem sistemi, hem polisi tedirgin edip saldırganlaştırmıştı. Bunun içindir ki 8 mart akşamı Enternasyonal emekçi kadınlar gününe tahammül edemeyerek gaz ve plastik mermi ile „erk polis“ eyleme saldırdı yüzlerce polisle kadınları abluka altına alarak terörize etti.
Kadın örgütleri ile ortaklaştırılan eylem ve etkinlikler için kadınlar birlikte güçlüdür şiarı ile zulme isyanı örgütlüyoruz.
Zulme isyanın bir yansıması olan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü vesilesiyle Yeni Kadın olarak da dahil olduğumuz 8 Mart Komitenin örgütlediği ikinci eyleme, YDG`li Genç Kadınlarla ortak hareket ederek coşkulu bir eylemi daha geride bıraktık.
11 Mart saat 13.30 Hechtplatz de bir araya gelen kadınlarla saat 14.00 de yürüyüşe başladık. Gür sloganlarla, konuşmalar ve tiyatral çalışmalarla oldukça coşkulu sürdürülen eylem boyunca „Wir sind hier wir sind Laut bei Mann Zukunft raubt, Kein Gott kein Staat kein Patriarchat, Jin Jiyane Azadı vb“ sloganları ile attık.
Şehrin belirli bölgelerinde duraksayarak okunan almanca metinlerle Partiyarkaya ve Kapitalizme karşı konuşmalarla kadın mücadelesinin kendine olan özgüveni ile taçlandırıldığı eylemler ve konuşmalar yapılarak coşkulu bir eylem gerçekleştirildi. Eylem güzergahının son kısmında Zürih Hapishanesinde ülkesine iade edilmek istenen tutuklu devrimci Nekanee için şehir merkezindeki Hapishane önüne gidilerek Nekanee yi sahiplenen konuşmalar yapıldı. Eylem bitiminde kadın mücadelesinin yükselişinde en önemli katkıları olan Rojavada savaşan kadın gerillalardan selamlama mesajının da anons edilmesi ile coşkulanan kadınlar hep bir ağızdan Jın jiyane Azadı sloganı haykırıldı. Yürüyüşümüz birlikte mücadele ile kendine özgüvenli bir 8 Mart`ı geride bırakma coşkusu ile sonlandırıldı.
Marksizm binlerce doğrudan oluşur! Birinci zulme isyan meşrudur, ikinci en geri en ileridir. En çok ezilen en geride görünen ve en ileri olan KADIN ve onun Mücadelesidir.