Home , Avrupa , YDG: ZİNDANLAR DİRENİŞTE; SES VER!

YDG: ZİNDANLAR DİRENİŞTE; SES VER!

Türkiye ve T. Kürdistanında bulunan 20 hapishanede izolasyona, tecrite, sağlık haklarının engellenmesine, darp, hakaret, işkence ve hapishanelerin toplama kamplarına dönen ülke gerçekliğine karşı tutsaklar süresiz açlık grevinde. Tekirdağ’dan Antalya’ya, Hatay’dan Gebze’ye 20 hapishanede süren açlık grevlerinde yaşanan hak ihlallerine son verilmesi talebi ile dört duvar arasında direniş geleneği sürdürülmekte.

20 hapishanede 190 tutsak 56 gündür açlık grevinde!
İnsanlık adına sergilenen direnişte ölüme meydan okuyan tutsaklarda ciddi sağlık sorunları belirmeye başladı. Grevci mahpuslarda tansiyon düşmesi/yükselmesi, kalp çarpıntısı, göz kararması, halsizlik, mide bulantısı, mide ağrısı, kasılmalar, eklem ağrıları, denge kaybı, görme bozukluğu, güç ve hareket kaybı, konuşma güçlüğü, unutkanlık, yutkunmada zorlanma, kulak çınlaması, dil ve boğazda tortu toplanması gibi yaygın sorunlar belirtilmektedir.

Hapishanelerde yüzlerce mahpus tedavi olmayı bekliyor. Bunun için adım atmayan yetkililer hastaları ölüme terk etmiş durumdadır. 15 Temmuz sonrası çıplak arama, ziyaretçilere çıplak arama dayatması, revir-hastane-mahkeme gidişlerinde darp ve kötü muamele, kitap sınırlaması, ziyaret kısıtlaması, sık sık verilen disiplin cezaları ve askeri nizam uygulamaları gibi hak ihlalleri ve kısıtlayıcı tarzlar daha da yaygınlaştırıldı.

Bu insanlık dışı uygulamalara karşı çıkmak ve teşhir etmek her insanın görevidir. Açlık grevlerindeki mahpusların talepleri kabul edilmeli, üzerlerindeki tecrit derhal kaldırılmalıdır. Mahpusların dışarıda sesi olmak onları ölüme terk etmemektir. Onlar şahsında ‘’Devrimci tutsaklara özgürlük’’ talebimizi bugün hepbirlikte daha gür haykırmalı, zindanlara ses vermeliyiz.

• ZİNDANLARDAKİ DİRENİŞE SES VER!

• SAĞLIK HAKLARININ ENGELLENMESİNE SES VER!

• TOPLAMA KAMPLARINA DÖNEN HAPİSHANELERE KARŞI;
MÜCADELEYİ YÜKSELT!

YENİ DEMOKRATİK GENÇLİK
Nisan 2017