Home , Avrupa , Viyana Türkiyeli İşçiler Derneği’nde (VTİD) Panel ve Söyleşi Gerçekleşti

Viyana Türkiyeli İşçiler Derneği’nde (VTİD) Panel ve Söyleşi Gerçekleşti

VİYANA| 18.06.2024| 16 Haziran Pazar günü Saat 14’de Viyana VTİD derneğinde, 1970 yılında Türkiye’de gerçekleşen 15 -16 Haziran işçi direnişinin yıl dönümü nedeniyle bir Panel/Söyleşi gerçekleşti. Etkinliğimize, Viyana’dan Araştırmacı Yazar Hüseyin Şimşek ve Avusturya’nın Graz kendinde KPÖ (Avusturya Komünist Partisi) temsilcisi Max Zirngast katıldılar. Etkinliğimizin Moderatörlüğünü ise, KOMintern (Komünist Sendikal İnisiyatif) Eş başkanı ve KOMintern İşçi Odaları temsilcisi Nadir Aykut gerçekleştirdi. Etkinliğimiz, 15 Haziran 1915’de faşist Osmanlı diktatörlüğü tarafından İstanbul Beyazıt Meydanı’nda İdam edilen Ermeni halkının yiğit devrimcileri #Paramaz ve 19 yoldaşı… ‘’Sosyalist bir savaşçının şu an tek bir amacı olacaktır. Var olan sistemi çökertmek ve insanı yücelten bir sistemi kurmak. Bu sistem yakın gelecek için sosyalizmdir” “yaşasın sosyalizm” diyerek idama yürüyenler, 15 – 16 Haziran 1970’de gerçekleşen İşçi eylemlerinde yaşamını yitiren emekçiler ve 16 -17 Haziran Dersim Mercan dağlarında faşist TC tarafından katledilen ve 17’ler olarak anılan komünist/devrimciler için saygı duruşu ile başladı.

Ardından; 15-16 Haziran İşçi direnişini ve tarihçesini anlatan belgesel gösteriminden sonra, Araştırmacı Yazar Hüseyin Şimşek’in 15-16 Haziran işçi sınıfı direnişini DİSK’in kuruluş sürecini ve geçmişten günümüze yansıyan işçi sınıfı hareketlerinin kısa bir değerlendirmesini yaptıktan sonra, günümüzdeki işçi sınıfının ihtiyaçları ve örgütlenme mücadele süreçlerinin yeniden ve günümüz şartlarına uygun olarak ele alınmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Gelişen teknoloji, sosyal medya ve dijitalleşmenin önümüzdeki süreçlerde örgütleme ve örgütlenme konu ve koşullarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Graz belediyesi KPÖ sekreteri ve encümen azası Max Zirngast ise, 1970 yılı 15-16 Haziran’da Türkiye’de gelişen işçi sınıfı mücadelesinin yalnızca Türkiye’de değil, iletişim ve teknolojinin çok daha zayıf olduğu bu dönemde, direnişin yansıması Avrupa kıtasında da yankılandı. Geçmişten başlayarak günümüzde yaşanan sorunları ve sınıfı mücadelesinin önünde engel teşkil eden kısmi sendikaların (Sarı Sendika diyebileceğimiz) oluşumların işçi sınıfını manipüle ve revize dererek, günümüzde sağ ve ırkçı oluşumların güçlendiğini, işçilerin demokratik ve temel haklarını kendi ırkçı ve popülist söylemleri ile ayrımcılık yaparak emekçileri karşı karşıya getirmeye çalışma ve çabalarına vurgu yaptı. Özelliklede, Avrupa’da son dönemlerde gerçekleşen seçimlerin hemen hemen tümünde bu ırkçı ve sağcı söylemlerin karşılık bulduğu üzerinde durdu.

Sonuç olarak; yapılan sunum/söyleşi ve kitlenin yaptığı konuşma ve sorulan sorulardan ve toparlamadan sonra, KOMintern İşçi odaları temsilcisi Nadir Aykut’un Avusturya’da son gelişen işsizlik, artan yoksulluk ve yaşanan hayat pahalılığına vurgu yaparak, bu yıl Viyana ve NÖ bölgelerinde gerçekleşen AK seçimlerinde KOMintern’in elde ettiği başarının kollektif bir çalışmanın ürünü olduğuna vurgu yaparken, 15-16 Haziran 1970’de gerçekleşen sınıf mücadelesi ve başkaldırıları, beraberinde bir çok örgüt, Parti ve mücadele olanaklarını da beraberinde getirdi. Günümüzün en can alıcı sorunlarından biri olabilecek ve 2013/14 yıllarında Almanya’da başlayıp ve artık günümüzde her alanda karşımıza çıkan ‘’Yapa Zekâ’’ Kİ (künstlichen İnteligenz) soruna da vurgu yaparak etkinlik sonlandırıldı.