Home , Avrupa , UPOTUDAK: “Yeniden Paylaşım ve Talan Zirvesi Olan G20’ye Karşı Direniş Meşrudur“

UPOTUDAK: “Yeniden Paylaşım ve Talan Zirvesi Olan G20’ye Karşı Direniş Meşrudur“

HABER MERKEZİ | 28.06.2018| Uluslararası Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi tarafından yapılan açıklama ile Frankfurt’ta gözaltına alınan 4 göçmen genç ile dayanışma çağrısı:

ALMANYA’DA G20 EYLEMLERİ BAHANESİYLE SÜREK AVI DEVAM EDİYOR;

FRANKFURT’TA 4 GÖZALTI

Frankfurt ve çevresinde 27.06.2018 Çarşamba günü sabahın erken saatlerinde, 2017’de Hamburg’da gerçekleştirilen G20 zirvesini protesto eylemleri bahanesiyle evlere baskın yaptı. 4 kişi, gözaltına alınarak Hamburg’a götürüldü.

Emperyalistlerin Yeniden Paylaşım ve Talan Zirvesi Olan G20’ye Karşı Direniş Meşrudur;

Yoksulluğa, işsizliğe ve çevre kirliliğine “çözüm” bulma adına toplanan G20 zirvesinin esas amacı; başta işçi-emekçiler olmak üzere tüm ezilenler üzerindeki sömürü ve baskının daha da yoğunlaştırılarak devam ettirilmesi idi. Bu nedenle başta Almanya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere, dünyanın birçok yerinden gençler, kadınlar, işçi ve emekçiler en demokratik haklarını kullanarak G20 zirvesini protesto etmek için Hamburg’ta toplanmıştı.

G20’nin Hamburg’ta örgütlenmesinin nedenlerinden tutalım da, süreçte ve sonrasında yaşananların hepsi, Alman Hükümeti’nin bilinçli – programlı politikalarıydı. Hamburg’ta yaşananlar bahane edilerek sürdürülen sürek avı ile Alman devletinin, 2. Emperyalist paylaşım savaşından sonra ilk kez “aranıyor” başlığı ile insanları eşkalleri ile teşhir etmesi, gelecekte bu saldırıların boyutlarının daha da büyütüleceğinin göstergesiydi.

11 Eylül 2001’de ABD’de ikiz kulelere yönelik gerçekleştirilen saldırı bahane edilerek, “teröerle mücadele” adı altında çıkartılan 129a/b yasası ile, bugün hala göçmen emekçi ve devrimciler yargılanmakta, yıllarca hapishanelerde tutulmaktalar.

Aynı şekilde günümüzde de G20 2017 zirve toplantısına yönelik protesto eylemleri bahane edilerek, başta Almanya ve Fransa olmak üzere, birçok ülkede yeni “güvenlik yasaları” çıkartılmaktadır. Oysa G20 2017 eylemlikleri sırasında polis tarafından sergilenen saldırgan tutum ve hukuksuzluklar, defalarca medya aracılığı ve polis kameraları ile belgelenmiş, sivil giyimli polislerin eylemciler arasında provokasyon yarattıkları medyaya yansımıştı. Buna rağmen Alman polisi G20 eylemleri gerekçesiyle antifaşistleri kriminalize etme çabasını sürdürürken, hükümet te yeni saldırı politikalarına ve yasalarına dayanak olarak kullanmakta.

Almanya’da polise olağanüstü yetki hazırlığı

Almanya’da Yeni Polis Görev Yasası (PAG), Bavyera eyalet parlamentosunda Mayıs ayı ortalarında büyük tepkilere rağmen kabul edildi. Kuzey Ren Vestfalya (NRW) eyaletinde de Yasa tasarısının, 16 Temmuz’da meclisten geçirilmesi ve yapılacak son değişikliklerle birlikte sonbaharda yürürlüğe konulması planlanıyor. Yasanın yürürlüğe girmesi emekçilerin, ezilenlerin demokratik haklarının kısıtlanması ve yeni saldırılar anlamına gelirken, polise olağanüstü yetkiler tanıyan yasasının diğer eyaletlerde de yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

Temel Haklarımıza Saldırılara Karşı Omuz Omuza

Nitekim bugün Frankfurt ve çevresinde yaşanan gözaltılar, bu politikaların ve saldırıların bir parçası olup ön hazırlık niteliğini taşırken, demokratik kurumlara ve ilerici, devrimcilere de gözdağıdır… Tüm ilerici, demokrat, devrimci kurum ve kuruluşlar, bireyler olarak bu saldırılar karşısında sessiz kalmayarak, demokratik haklarımıza yönelik saldırılara karşı örgütlü direnişi omuz omuza büyütmeliyiz.

UPOTUDAK olarak, 4 antifaşist arkadaşımızın gözaltına alınışını protesto ediyor, derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz.

  • Emperyalist Saldırılara Karşı Direniş Meşrudur!
  • Kahrolsun Emperyalizm!

 

 BİLDİRİ İNDİR