Home , Avrupa , Ulm`de “Modern Eğitim Anlayışı ve Aile İçi Demokrasi” semineri

Ulm`de “Modern Eğitim Anlayışı ve Aile İçi Demokrasi” semineri

ulmULM |15-04-2014 | 13 Nisan, Pazar günü “Yeni Kadın” tarafından Ulm TOHUM KÜLTÜR MERKEZİ’nde gerçekleştirilen “Modern Eğitim Anlayışı ve Aile İçi Demokrasi” semineri, yoğun ilgi ve katılımla gerçekleştirildi. Pedagog-yazar Metin Ayçiçek tarafından gerçekleştirilen seminerin birinci bölümünde Ayçiçek konuya giriş mahiyetinde bir çerçeve çizerek eğitimin önemi ve günlük yaşamda eğitim adına yapılan yanlışlar üzerinde durarak, çocuğun kendi ayakları üzerinde kendi geleceğini kucaklayabileceği bir eğitimin nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğine ilişkin düşüncelerini paylaştı. Aile içinde özgürlükçü, paylaşımcı, katılımcı, eşitlikçi demokratik ilişkilerin geliştirilmesinin öncelikle aile yetişkinleri tarafından ciddiye alınarak uygulanması gerektiğini vurgulayan Ayçiçek; bunun, çocuğa örnek olabileceğini ve değerler sisteminin de bu örnekler üzerinde geliştirilebileceğini anlatarak, günlük yaşamdan somut örnekler vererek konuya açıklık kazandırdı. Demokratik bir ilişkinin ancak aile içinde cinsiyet ayrımcılığının, statüler üzerinden iktidar uygulamasının yarattığı ciddi sorunlar ele alınırken, katılımcı, paylaşımcı, özgürlükçü bir demokratik eğitim için: çocuğun kimliğinin kabulü; düşüncelerine saygı gösterilerek düşünce ve düşüncenin özgür ifadesinin kabulü; kararlara katılımının sağlanması; sorumluluk paylaşımı; haklarda eşitlenme gibi başlıklar ele alındı. Seminere katılanların farklı ya da paralel düşüncelerinin, soru ve deneyimlerinin paylaşıldığı interaktif bir çalışma gerçekleştirilerek katılımcıların seminere katkısı sağlandı. Günlük yaşamdan örneklenen sorular ise yaşamın değişik alanlarının eleştirel bir perspektifle masaya yatırılmasına yardımcı oldu. Yaklaşık 4 saat süren seminer katılımcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

ulm2ulm1