Home , Avrupa , TKP/ML’nin Hindistan’daki Halk Savaşıyla Dayanışma Etkinliğindeki Mesajı

TKP/ML’nin Hindistan’daki Halk Savaşıyla Dayanışma Etkinliğindeki Mesajı

affiche CRI Inde 3PARİS | 30 – 01 – 2015 | Fransa’nın başşehri Paris’te, 30 Ocak günü Hindistan’daki Halk Savaşıyla Dayanışma etkinliği gerçekleştirildi. Birçok parti, örgüt ve kurumun katıldığı etkinlikte TKP/ML Fransa Örgütü tarafından sunulan mesajın kısaltılmış halini sizlerle paylaşıyoruz.

Hindistan’da dalgalanan kızıl bayrağa…

Naksalbari hareketi 1967’de başladığında köylü ayaklanması olarak Charu Mazumdar ve bir kısım önder yoldaş Komünist Partisi’ne önderlik ediyordu. C. Mazumdar yoldaşın ölümü ile komünist hareket geçici de olsa bir gerileme yaşıyordu.
İlerleme ve gerileme bunlar bir çelişkidir.
Hep ilerlemeden bahsedip, gerilemeden bahsedilmezse Maoizm’in çelişki yasası kavranmamış demektir. Herşey bir çelişkidir, doğal olarak partinin kendisi de bir çelişkidir.
Bugün Hindistan’da süren halk savaşını en yalın biçimiyle ifade edecek olursak Marksizm-Leninizm-Maoizm’in kavranması ve pratiğe geçirilmesidir.
Hindistan da süren halk savaşı, ülkeyi alt üst eden güvenilr bir halk savaşıdır.
“Yaşlı köstebek eski toplumun  bağırsaklarını derinlemesine oyuyor ve hiç kimse onu durduramadı. Gelecek şimdiden aramızda oturuyor, eski ve çürümüş toplum umutsuzca çöküyor ve devrim kazanacak“(PKP belgelerinden)

Şan ve Şeref olsun Hindistan Komünist Partisi (Maoist)’e!
Yaşasın MLM!
Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!
Yaşasın Halk Savaşı!

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ/MARKSİST LENİNİST Fransa Örgütü

scroll to top