Anasayfa , Avrupa , Sendikal Haklar Güçlendi

Sendikal Haklar Güçlendi

ALMANYA | 20 – 04 – 2011 | Federal Anayasa Mahkemesi aldığı bir kararlar, (Frankfurt) havaalanı gibi yerlerde de miting yapılabileceği kararını verdi. Artık bu gibi alanlarda da miting yapılabilinir, bildiri dağıtılabilinir. Federal Anayasa Mahkemesi  “geri göndermelere karşı  inisiyatif”in  (İnitiative gegen Abschiebung) bir üyesinin açtığı “anayasayı ihlâl”  davasını kabul etti.

Frankfurt Havaalanı işletmesi, Fraport AG. Ha-vaalanında bildiri dağıttığından dolayı bu üyeye havaalanı yasağı getirmişti. Alt mahkemeler de işlet-menin yasak kararını onaylamışlardı.

Fraport AG’ nin hisselerinin çoğunluğu kamunun  elinde bulunmaktadır.  Federal  Anayasa Mahkemesi verdiği bu kararla temel bir hakkı tespit etmektedir. Verdi’nin görüşüne göre bu karar ka-mu hissesinin çoğunluktu olduğu işletmeler olan Postaneler, Telekom işletmeleri için de geçerlidir.

Mahkeme Fraport AG nin getirdiği bu yasağın aynı zamanda Anayasayla güvence altına alı-nan toplanma ve düşünce özgürlüğünü de sınırladığını vurgulamıştır. Bu karar sendikalar için şu an-lama gelmektedir:  Grevleri  destekleme eylemleri  artık havaalanları  gibi yerlerde  de yapılabilinir. Şimdiye kadar sendikalar alanın dışına atılma ve havaalanına girme yasağıyla tehdit ediliyordu. Bu karar  sendikaya göre  açık hava ve herkesin  girebileceği alanlar içinde geçerlidir. Yalnız Alışveriş merkiezleri özel hukuk alanına girdiğinden bu alanlara ilişkin sorun tam netleşmemiştir.

(Bu Makale Verdi’ni yayın organı olan Publuk’ten alınmıştır.)