Home , Haberler , Politik Devrimci Tutsaklar Kavganın Işıklarıdır…!

Politik Devrimci Tutsaklar Kavganın Işıklarıdır…!

 


20160320_121915Politik Devrimci Tutsaklar Kavganın Işıklarıdır…!

18 Mart Politik Devrimci tutsaklar günüyle ilgili bir panel gerçekleştirildi.. Bir-Kar, Atık-Upotudak,DAB,TSP`nin  organize ettiği etkinlik, devrim yolunda şehit düşenler için yapılan saygı dursuyla başladı. Yapılan konuşmalarda, “3.Enternasyonelin 4 . oturumunda, yani 18 mart 1923 (paris komünün kuruluş günü) günü politik tutsaklar günü seçilmiştir Dünyada kızıl yardım örgütü tütsakları sahiplenmede büyük rol oynamıştır.Bu gibi örgütlere daha çok ihtiyaç vardır, çünkü uluslararası tutklamalar, toplumsal muhalefet geliştikçe daha çok devam ediyor.Dünyada Emperyalistler arası hukuksuzluk devrimci demokratlara karşı daha çok katmerli devam etmektedir.Bundan dolayı tutsakları sahiplenmek, destek ve dayanışmada bulunmak daha büyüyk bir önemdedir.” denildi.
NEWROZ coşkusuyla yapılan selamlamadan sonra, Türkiye veT. Kürdistanı`ndaki durumla ilgili açıklamada bulunularak, Uluslararası komplolarla yapılan tutuklamalar, egemenlerin kendi emelleriiçin, kendi iktidarlarını korumaları için yaptıkları uygulamalar olduğu, toplumsal muhalefetin gelişmesiyle hapishanelerin dolup boşaltıldığı , ancak doldurduklarının devrimciler, boşaltıklarının ise faşistler olduğu belirtildi.
Devamla yapılan konuşmalarda “ Bugün, Türkiyede 10.000 politik devrimci tutsak bulunmaktadır.360 hapishanede 184.000 tutsak bulunmaktadır.Osmanlıdan bu yana zindanlar doludur. 4 kadın kapalı hapishanesinde, 6376 kadın tutklu ,5 çocuk hapishanesinde, 2350 tutklu ve 500 çocuk aileleriyle birlikte tutukludur.Dünyada Türkiye 9. sırada yer alırken, Avrupa`da Rusya`dan sonra 2. sırada yer almaktadır.100.000 kapasiteli cezaevlerinde 183.000 kişi yatmaktadır.Bakanın yaptığı bir açıklamayla 300.000 kişi kapasiteli hapishaneler inşa edilecek müjdesinide vermektedir. Bu gösteriyor ki, mücadele daha çetin, tutklamalar daha çok olacaktır…” denildi.
Avrupa`da durum sunumunda ise, ATIK’li tutsaklar adına selamlamayı gerçekleştiren ATIK-Upotudak temsilcisi,konuşmasında ,“ Faşist Türk devletinin baskılarından ve tutklamalarından dolayı Avrupaya gelen devrimcilerin, mücadelerini devam ettirdiklerinden dolayı, Avrupada da tutuklanmaya devam edilmektedir..Emperyalistler ve Türkiye`nin karşılıklı çıkarları için devrimci kurum ve kuruluşlara karşı tutklamalar ve baskılar sürmektedir . Bunun son örneği ATIK yönetici ve aktivistlerine yönelik yapılan operasyonlar ve devam edecek olanlardır.Bugün Almanya`da Kominizme karşı çıkarılan 129a yasası , göçmen devrimcilere uygulanmaktadır. Avrupada bu yasa, RAF örgütüne kulanılırken yani 129a Almanya içinde” suç örgütü kurmak ve sürdürmek” te olanlara karşı kulanırken ,bugün tüm Avrupada bunu yasallaştırarak ,129a`ya b ekleyerek ,Almanya dışındaki ülkelerde politik tutsakları ,örgütleri ve kurumları takip etme ve yargılamayı da eklemişlerdir.Bugün bu yasadan yargılanan DHKPC ve PKK tutsakları olmakla birlikte, diğer kurumlar ve örgütler de bu takip ve tutklamaların hedefi içindedir. 15 nisan 2015 tarihinde, ATIK yönetici ve aktivistlerine yönelik yapılan operasyon da bu temeldedir. Bu davalarda politik yanından çok terörize yani kulanmakta olup, terörizm listesine dahil etmektir amaçları.M.Yeşilçalının iadesi de bu gerekçeye dayandırılarak yapılmıştır. Yani, İsviçre devleti diyorki ,biz bundan sonra politik mültecileri ve teröristleri ayırıyoruz”. Bu büyük bir manüplasyon ve saldırı bahanesidir.
Biliyoruz ki çözüm sokata ve birlikte güçlü karşı koymaktadır.129a/b tüm göçmen kurumları hedef alırken, esata karşılıklı çıkarlarları için, gelişen devrimci muhalefeti bastırmak sindirmek ve durdurmaktır.Buna karşı daha güçlü sokaklara çıkmalıyız. Daha çok birlikte güçlü karşı koymalıyızseklinde ifade etti.
Panel, karşılıklı soru ve cevaplarla panel sonlandırıldı.

20160320_135730

 

 

 

 

 

 

AHM-Basel

 

scroll to top