Home , Avrupa , Londra’da ’Gezi Direnişi Ve Halk Ayaklanmaları’’ Paneli Yapıldı

Londra’da ’Gezi Direnişi Ve Halk Ayaklanmaları’’ Paneli Yapıldı

Londra'da ’Gezi Direnişi Ve Halk Ayaklanmaları’’ Paneli Yapıldı LONDRA |01-02-2014 |  Proletarya Partisi’nin 1978 1. Konferansında alınan karardan günümüze dek gelenekselleşen, ocak ayı son haftası; Parti ve Devrim Şehitlerini Anma etkinlikleri kapsamında İngiltere’nin başkenti Londra ‚da bir panel gerçekleştirildi. ‘’Gezi Direnişi Ve Halk Ayaklanmaları’’ konulu panel saat 16:00 da başladı.
1 Şubat günü düzenlenen panelde ilk olarak Proletarya Partisi’nin bildirisi okundu. Daha sonra ise şehitlerle ilgili hazırlanan sinevizyon gösterildi. Sinevizyonun ardından ise Parti ve Devrim şehitleri anısına saygı duruşu yapıldı.
Saygı duruşunun ardından Partizan temsilcisi söz alarak konuşmasına Parti ve Devrim şehitlerini anarak başladı. Konuşmasının devamında ise „Lenin’in halk hareketleri ve ayaklanmalar konusundaki iki önemli sorunu burada işlemeye çalışacağız. İlki proletaryanın içerisinde olduğu, desteklediği, büyüttüğü halk hareketleri, ikincisi ise kendiliğinden olan ve içerisinde devrimci barutu taşıyan ve proletaryanın dışında ezilen mazlum halkların ve diğer kesimleride içerisinde barındıran halk hareketleridir.“ dedi.
Avrupa’da 15. ve 19. yy’lardaki halk ayaklanmalarından örnekler vererek devam ettiği konuşmasının devamında ise şunlara değindi.
„Osmanlı sürecindede küçümsenmeyecek derecede halk hareketleriyle karşılaşmaktayız. Bu ayaklanmaların çoğu Osmanlı Londra'da ’Gezi Direnişi Ve Halk Ayaklanmaları’’ Paneli Yapıldı_1baskısına karşı çıkan Aleviler tarafından yapılmıştır. Bu halk hareketleri kendi içerisinde baskıyave zulme başkaldırıdır.
Buradan hareketle günümüze gelirken, 2008 de ABD’de başlayan mali kriz diğer emperyalist ülkelere ve dünyaya sıçramıştır ve sanayi krizine dönüşmüştür.
Bu kriz, kapitalist-emperyalist ülkelerle, sömürge-yarı sömürge ülkeleri kıyasladığımızda, en çok baskının, zulmün ve aynı zamanda sömürünün yaşandığı sömürge-yarı sömürge ülkelerde kendini daha belirgin göstermektedir.“
Tunus, Mısır, Libya vd ülkelerde ortaya çıkan kalkışmaların kendi eksenlerinde birer halk ayaklanması olduğunu belirten fakat bu ayaklanmalara proletaryanın direkt önderlik etmediğini“  söyleyerek konuşmasına devam eden Partizan Temsilcisi, „Ülkemize dönersek 15-16 Haziran direnişiyle Gezi direnişi arasında nitelik olarak fark olduğunu görüyoruz.
15-16 Haziran direnişinden dersler çıkaran Proletarya Partisi’nin önderlerinden İbrahim Kaypakkaya yoldaşın tespitleri önemlidir. Ülkenin iktisat yapısı, çelişkiler, kır-şehir diyalektiği ve işçi sınıfı arasındaki çelişkiler ve de komprador burjuvazi ve toprak ağaları arsındaki çelişkileri tahil ederek bir sıçrama yaratmıştır.
15-16 Haziran direnişinin deney ve tecrübesinden yoldaş İbrahim Kaypakkaya uzun süreli halk savaşıyla iktidarın alınacağını belirlemiştir“ dedi.
Gezi Direnişi

Daha sonra Gezi Direnişiyle ilgili konuşan Partizan Temsilcisi şu hususlara değindi.

Her kesimden insanın katılmasına rağmen Gezi’ye damgasını vuranın ezen ezilen çelişkisi olduğunu belirten temsilci, Akp faşizminin toplumdaki pek çok kesimin tepkisini çektiğini söyledi. Ezilenlerin biraraya gelmesinin yolunu ise devrimcilerin bulması gerektiğini belirtti. Önemli olanın tıpkı ’68 ve ’72 de olduğu gibi devrimcilerin Gezi’de ezilen halklar için canını ortaya koymasıdır diyerek Gezi’nin azınlıkları birleştiren bir misyonunda olduğunu söyledi.
Devamında ise, Devrimcilerin barikatlarda ön saflarda olduğunu, eksiklikleri olsada görevlerini yerini getirdiklerini belirten temsilci bunun ileri taşınmasının gerektiğini belirtti.
Gezi’nin önemli bir sonucununda Devrimcilerin bir araya gelmesinin olduğunu, ideolojik mücadelenin olmazsa olmaz olduğunun ama ortak düşmana karşı ortak mücadele etmenin, Gezi direnişinin ortaya koyduğu somut bir gerçeklelik olduğunu söyledi.
Londra özgülündede ortak mücadelenin önemine vurgu yaparak sürdürdüğü konuşmasında Mao’nun Halk hareketlerinin siyasi bilince dönüştürülmesi gerekliliğine vurgu yaptığını söyledi.
Panelin ikinci bölümünde ise soru-cevap bölümü yapıldı. Daha sonra panel sona erdirildi.