Anasayfa , Haberler , Kürdistanlı ve Türkiyeli Kadınlar 8 Mart Platformu yüryüş ve panel düzenledi
Kürdistanlı ve Türkiyeli Kadınlar 8 Mart Platformu yüryüş ve panel düzenledi
Kürdistanlı ve Türkiyeli Kadınlar 8 Mart Platformu yüryüş ve panel düzenledi

Kürdistanlı ve Türkiyeli Kadınlar 8 Mart Platformu yüryüş ve panel düzenledi

Tüm dünyada etkinlik, toplantı ve yürüyüşlerle selamlanan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Londra’da bir dizi etkinlik ve yürüyüş ile karşılandı.

Kürdistanlı ve Türkiyeli Kadınlar 8 Mart Platformu yüryüş ve panel düzenledi

Kürdistanlı ve Türkiyeli Kadınlar 8 Mart Platformu yüryüş ve panel düzenledi

Hazırlanan özel programda HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir’de halkla kucaklaştı.

Haber-Fotoğraf Erem Kansoy

Öncelikle Million Women Rise etkinliği ile yoğun bir programa giren Londra’da aktif Kürdistanlı ve Türkiyel, kadınlar 8 Mart Platformu, son olarak düzendikleri yürüyüş ve panel ile çalışmalarına devam ediyor.

8 Mart dünya Emekçi kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde ‘Savaşa, Göçe, Irkçılığa karşı kadınlar olarak öz savunmadayız’ şiarıyla düzenlene yürüyüş, StokeNewington bölgesinde bulunan Pir Sultan anıtının yanında başlayarak dalston bölgesindeki Halk Evinde sonlandırıldı. Etkinlik kapsamında düzenlenen ve HDP milletvekili Dirayet Taşdemerin’in konuşmacı olarak katıldığı panel ise kısa süre sonar yine Halk Evinde başladı. 8 Martta, Savaşa,ırkçılığa göçe karşı özsavunmadayız! Başlıklı panel yaklaşık 70 kadının katılımıyla gerçekleştirildi.

Evrim yılmaz’ın moderatörlüğünü yaptığı panelde HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ve 8 Mart Platformu adına İnci Kaya birer konuşma yaptı.

Türkiye ve Kürdistan’da mevcut durumla ilgili değerlendirme yapan ve coğrafyada yaşam sürdüren kadınların özsavunmada birleşmesinin önemine değinen konuşmacılar ayni zamanda yine coğrafyada yaşanan kadına yönelik şiddete örnekler vererek ve şiddetin faşizm ile ilişkisine ışık tutan ifadelerle katılımcılar bilgilendirildi.

Düzenlenen panelde açılış konuşmasını yapan Evrim Yılmaz tüm devrim şehitlerine adanan 1 dakikalık saygı duruşunun ardından, “panelimiz göç, ırkçılık ve özsavunma üzerine kuruldu. 8 Martta aslında kutladığımız kadının direnişi ve örgütlenişidir,” diyerek konuşmacıları tanıttı ve söz hakkı verdi.

 

ADKH TEMSİLCİSİ VE 8 MART PLATFORMU ADINA İNCİ KAYA GÖÇ VE EZİLEN KADINI ANLATTI

Kürdistanlı ve Türkiyeli Kadınlar 8 Mart Platformu adına İnci Kaya öncelikle söz hakkı alırken, “göçe dair bir tanımlama, son süreç ve rakamlarla konuşmamı gerçekleştireceğim. Gelinen durumun evediliğini göstermek ve hortlatılan ırkçılığa ışık tutmak istiyorum. Yaşanan göç dalgaları ile doğru orantılı olarak Avrupa’da da ırkçılık artıyor. Hepimiz için çok önemli bir konudur.” Diyerek ırkçılığın değiişik yönlerini ele aldı. Ayrıca Kaya, “Avrupa’nın mültecilere yönelik yarattığı welcome kültürünüün altı boş olduğunu yaşadığımız süreçte gördük.” Sözlerinede yer verdi.

İnci Kayanın konuşmasının ardından söz alan HDP Ağrı Millervekili Dirayet Taşdemir ise yaklaşık 10 dakikalık konuşmasında, “öncelikle hepinizi selamlayıp 8 Martı kutluyorum, kadın özgürlük direnişini sağlayan kadınlarımıza selam olsun. Kürdistanda yaşananları hepimiz takip ediyoruz, sizzler direnişin Avrupa ayağını oluşturuyorsunuz. Ben daha dar bir çerçeveden olayı aktaracağım. Bugün Kürdistanda yaşananlar faşist bir darbeden ibarettir. Faşizmin özü itibari ile ötekinin imhasi ötekinin yok edilmesidir, bugün yaşananlar faşist bir darbe karşısında direnen halklar, kadınlar ve demokratik bir güç var.

Türkiye ve Kürdistanda kadınlar 8 Martı faşizme karşı direnerek selamlıyor. AKPnin kadın politikası ve kadınları hedef alması Daiş zihniyetiyle eşdeğerliğini gösteriyor. Örneğin direnen kadınlarımızın bedenlerinin teşir edilmesi ve basına yansıtılması çok çirkindi, özgürlük mücadelesi yürüten kadınlara, biz teslim olmayanları bize boyun eymeyenlere verilmek istenen mesaj buydu. Ya bize teslim olursunuz yada buna benzer akıbeete boyunn eyersiniz idi. Kadının geri adım atması ve toplum iradesini bunun üzerinden kırmaya çalışan faşist güçler başarısız olmuştur.” sözlerine de yer verdi.

HDP MİLLETVEKİLİ DİRAYET TAŞDEMİR GAZETEMİZE KONUŞTU

Panelin ardından gazetemize demeçte bulunan Dirayet Taşdemir, “şuan Kürdistanda Türkiyede olduğu gibi, diasporada yada Avrupa’da özellikle bugün Londra’da da kadın kurumları çok ciddi eylem ve etkinlikler içerisindedir, hem 8 mart dünya emekçi kadınlar gününde bugün kadınlar direnişteydi. Ayrıca Kürdistanda direnen kadınlarında yanındaydılar. Türkiye’de gelişen rejim ve faşizmin kadınlar üzerinde yarattığı etkilerin farkındalığı artmıştır. Bu bütün kadınlar açısında ve  kazanımlar açısında ayrıca kadın direniş cephesinin oluşturulması ile de alakalaı olarak çok önemlidir. Bu sebeple Avrupa’daki kadınlarımızın mücadelesi çok değerlidir anlamlıdır. Farklı kadın hareketleriyle burada kadın hareketleriyle bir ortaklık dayanışma bir farkındalık ve Kürdistanda yaşanan kadın kıyımına yönelik bir farkındalık yaratılıp bir ortak cephenin oluşturulması bu mücadeleyi güçlendirecektir. Burada Türkiyede yaşananlara Avrupalı kadınların duyarlı kılınması çok önemli, bir ortak cephe üzerinden bir baskı olmadığı sürece Türkiyenin bu politikalardan vazgeçmesi çok zor görünüyor. Mevcut hükümet bu politkayı destekliyor. Londra’da aktif hükümetteki kadınlara Türkiyenin kadınlara yönelik politikası ve Kürdistandaki kadın katiamları anlatılması ışık tutulması gerekiyor. Avrupa Türkiyein bu politikalarna sessiz kalarak aslında onayladığını gösteriyor, yine savaşın derinleşmesinde bu ülkelerin ciddi bir katkısı var. Avrupadaki kadınlar kendi hükümetlerinin bu siyasetinde vazgeçdirmesi gerek hem de kadın duyarlılığı ve ortaklaşma üzerinden de bir ortak kadın hareketinin oluştrulması adına da buradaki kadın örgütleri ve kadın hareketleri bilgilendirilmeli ve sürekli temas halinde olunmalıdır.” Ifadelerini kullandı.

Londra Yeni Kadın‘da etkinliklerde yerini aldı.