Home , Avrupa , Kemal Kara’ya Özgürlük! Freiheit für Kemal Kara! Keine Auslieferung an die Türkei!

Kemal Kara’ya Özgürlük! Freiheit für Kemal Kara! Keine Auslieferung an die Türkei!

upotudakAVRUPA |09-10-2013 |Kemal Kara, tatil için gittiği Hırvatistan’da, İnterpol’ün ‘kırmızı bültenli arama ve tutuklama’ geçrekçesine dayandırılarak, 31 Ağustos 2013 tarihinden beri Türkiye’ye iade edilmek üzere tutuklu bulunmakta ve Pula şehrindeki bir sınırdışı cezaevinde özgürlüğünden alıkonulmaktadır.Kemal Kara, oturum hakkına erişmiş bir politik mülteci olarak, 1999 yılından beri Almanya’da Köln şehrinde yaşamaktaydı.‘İnterpol-IPCO‘ üzerinden Kemal Kara’ya isnat edilen suçlamalar, ‘ağırlaştırılmış müebbetlik’ ceza istemiyle 2007 yılında aleyhinde açılmış ve halen sürmekte olan bir davayla alakalıdır.Kendisine yönelik muhtelif suçlamalar yine bu dava kapsamında önceden yakalanmış bazı tutsakların şaibeli itiraflarına dayanmaktadır.Üstelik, daha önceki pek çok olumsuz örneklerle de kanıtlandığı gibi; böylesi itirafların işkence veya baskı altında yapılmış olma ihtimali çok yüksektir.Ayrıca, Hırvatistan’da son bir iki yılda sınırdışı edilmek üzere temelsizce tutuklanan ve sonra serbest bırakılan 3-4 örnekte de olduğu gibi; Kemal Kara, Almanya’da eriştiği yerleşim hakları gözardı edilerek ve uluslararası masumiyet ilkesine rağmen özgürlüğünden alıkonulmaktadır.

Cenevre Mülteci Hakları Sözleşmesi‘nin 33. Maddesi, 1. paragrafı‘nda da açıkça belirtildiği üzere; Kemal Kara gibi politik mültecilerin iade eilmesine karşı gelen meşru haklar ve uluslararası yasal düzenlemeler vardır.Sığınmacı ve mültecilerin özlük/özgürlük haklarını düzenleyen bu anlaşma, kısa bir süre önce AB üyesi olan Hırvatistan’ı da pekala bağlamaktadır.Ne var ki; Cenevre Mülteci Hakları Sözleşmesi‘ne rağmen, Kemal Kara örneğinde olduğu gibi;bir çok AB ülkesinde bazı idare, yargı ve güvenlik kurumları, ‘interpol kararları, ikitaraflı sözleşmeler veya iç hukuk’ gibi gerekçelere dayanarak, kazanılmış uluslararası mülteci haklarını fiilen çiğnemekte ve özellikle ilerici-devrimci politik mültecilere ve sürgünlere karşı sınırdışı tehditlerini sürekli canlı tutmaktalar.Son birkaç yılda 20′ye yakın politik mülteci ilerici demokratik kitle örgütlerinin ve duyarlı kamuoyunun ortak çalışmaları sonucu sınırdışı iadelerinden kurtarılabilmiştir.Sığınma, iltica ve yerleşim hakkına erişmiş politik mülteciler, kazanılmış uluslararası haklara rağmen bir çok AB ülkesinde ciddi bir fiili sınırdışı tehdidi altındalar.Bu adaletsizliğe karşı mücadele etmek meşrudur ve haklıdır.Bu mücadele; temel hak ve özgürlükleri, insan onurunu koruma/geliştirme mücadelesidir.

Hırvatistan Hükümeti, Adalet Bakanlığı ve yetkili Sınırdışı Mahkemeleri sözkonusu hakları gözardı ederse, uluslararası hukuk bir kez daha ihlal edilmiş olacaktır!Ayrıca,Türkiye’yenin İnterpol üzerinden tutuklanmasını ve teslim edilmesini istediği ve toplam sayıları 500‘e yaklaşan insanlar arasından daha önce aynı istemle tutuklananlar hakkında isnat edilen şaibeli iddiaların, bu kişilerin iade edilmesine asla yetmediği çeşitli Avrupa ülkelerindeki onlarca mahkeme kararıyla da defalarca tescil edilmiştir. Dolayısıyla, Hırvatistan Hükümeti, adalet ve güvenlik kurumları Kürt kökenli ilerici bir politik mülteciyi daha Türkiye’ye teslim etme hesapları yapmaktan vazgeçmelidir.

Uluslararası ilerici kamuoyunu politik mültecilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak için Kemal Kara şahsında hızlıca harekete geçemeye ve onu özgürleştirme kampanyasına aktif destek vermeye çağırıyoruz.Almanya Hükümetini ve Dışişleri Bakanlığı’nı yıllardır yerleşim hakkı tanıdığı ve 2010 yılında iade edilmesini bizzat redettiği bir mülteciye karşı sorumluluklarını yerine getirmeye ve Kemal Kara’nın Köln’e, yaşadığı şehre ve ailesinin yanına yeniden dönebilmesinin imkanlarını sağlamaya çağırıyoruz.

Almanya ve Avrupa’daki duyarlı kamuoyunu, ilerici örgütleri ve bireyleri, Kemal Kara’nın Türkiye’ye iadesinin durdurulması ve özgürlüğüne yeniden kavuşabilmesi için; bu çağrıyı imzalamaya ve ortak kampanyamızı güçlendirmeye, Alman ve Hırvat kurumlar nezdinde politik baskı oluşturmaya ve davet ediyoruz.

 • Kemal Kara’ya Özgürlük!

 • Sınırdışı işkencedir, sınırdışı ölümdür!

 • Göçmen, sürgün, sığınmacı ve mülteci hakları da insan hakkıdır!

Bu çağrıyı ilk imzalayan kurumlar:

  • TÜDAY (Türkiye-Almanya İnsan Hakları Deneği)

  • ATİF (Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu)

  • WEM-DA (Vernicke-Korsakoflu ve Eski Mahpuslarla Dayanışma Girişimi-Avrupa)

  • UPOTUDAK (Uluslararası Politik Tusaklarla Dayanışma Komitesi)

  • ASP (Avrupa Sürgünler Platformu)

  • ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu)

ATIF-Aufruf- für Kemal Kara-1

Text für Proteste der Öffentlichkeit an:

 

Deutsche Generalkonsulat in Zagreb:  Fax: 0038 516 155 536

Justizministerium Kroatien: Fax: 0038 513 71 06 02

Das Amtsgericht in Pula: Fax: 0038 552 211-761

 

Freiheit für Kemal Kara!  Keine Auslieferung an die Türkei!

 

 Sehr geehrter Justizminister Herr Miljenić,

 

hiermit erkläre ich mich solidarisch mit Herr Kemal Kara, der am 31.08.2012

aufgrund eines türkischen Interpolhaftbefehls in Kroatien inhaftiert wurde und immer noch

in Kroatien festgehalten wird, bis das Hauptverfahren über seine Auslieferung abgeschlossen ist.

 

Herr Kemal Kara ist in der Bundesrepublik als Konventionsflüchtling anerkannt und

mittlerweile im Besitz einer Niederlassungserlaubnis.

 

Gemäß Artikel 33 Abs. 1 der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK) genießen Flüchtlinge

Schutz vor Ausweisung (Non-Refoulement-Prinzip – Verbot der Ausweisung und

Zurückweisung).

 

Gemäß diesem Non-Refoulement-Gebot, zentralem Element der GFK, darf kein Flüchtling

in ein Land aus- oder zurückgewiesen werden, in dem sein Leben oder seine Freiheit

bedroht ist.

 

Herr Kemal Kara leidet unter posttraumatischen Belastungsstörungen, bedingt durch die  Foltererfahrungen in der Türkei aufgrund seiner politischen Tätigkeit, so dass die fast zweimonatige Festnahme im Gefängnis in Pula zu einer akuten Retraumatisierung

führen würde und somit ein umgehendes Tätigwerden Ihrerseits unumgänglich ist.

 

Bitte verhindern Sie, dass Herr Kemal Kara in die Türkei ausgeliefert wird!

Setzen Sie sich dafür ein, dass Herr Kemal Kara sofort zu seiner Familie

zurückkehren kann!

 

Bitte informieren Sie mich über den Stand des gerichtlichen Verfahrens.

Mit freundlichen Grüßen

 

 

 

Name                                        Adresse                                                                  Datum